Navigacija i sadržaj
Vi ste u  Bosna i Hercegovina
ili Odaberite drugu državu

PRAVILA KORIŠTENJA

Na ovoj stranici možete pronaći standardnu verziju uslova i odredbi za DHL web stranicu. Imajte na umu da se i u određenim zemljama mogu primjenjivati različiti uslovi.
Uslovi koji se koriste na DHL web stranici su, kako slijedi:

Autorska prava
Autorska prava na ovu publikaciju su vlasništvo DHL International GmbH.

Pravo reprodukcije
Svaka osoba može reproducirati bilo koji dio materijala sa ove web stranice pod sljedećim uslovima:

  • Materijal može biti korišten u informativne i nekomercijalne svrhe.
  • Ne smije biti izmjenjen na bilo koji način.
  • Neautorizovane kopije bilo kojeg žiga DHL nisu dozvoljene.
  • Bilo koja kopija materijala mora sadržavati sljedeće obavještenje o autorskim pravima.
    Autorska prava © DHL International GmbH. Sva prava pridržana.

DHL žigovi
„DHL”, „DHL Worldwide Express”, „DHL Express”, „DHL eCommerce”, „DHL Freight”, „DHL Supply Chain”, „DHL Global Forwarding”, „DHL Europlus”, „Jumbo Box”, „DHL Economy Select”, „DHL Jetline”, „DHL Sprintline”, „DHL Secureline”, „DHL Express Easy”, „DHL Easy Shop”, „DHL Connect”, „EasyShip” zaštitni su znakovi tvrtke DHL International GmbH ili bilo koje druge tvrtke iz grupacije DHL, registrirani u barem jednoj nadležnosti. Nikakva dozvola za upotrebu ovih žigova nije data niti implicirana. Ovi žigovi ne smiju biti kopirani, preuzeti, reproducirani, korišteni ili distribuirani na bilo koji način (osim kao integralni dio autorizovane kopije materijala koji se pojavljuje na ovoj stranici, u skladu sa naznačenim u prethodnom paragrafu) bez prethodne pisane dozvole.

Ostali žigovi i trgovačka imena.
Svi drugi žigovi ili trgovačka imena su vlasništvo njiovih vlasnika.

Vaši komentari
DHL želi vašu povratnu informaciju i cijeni vaše ideje i sugestije, ali nismo u mogućnosti odgovoriti na svaki individualni komentar. DHL ima pravo koristiti i postupati po svim informacijama koje podnesete.

Upotreba interaktivnih funkcija na ovoj stranici.
Da biste imali bolje iskustvo, DHL može omogućiti interaktivne funkcije na ovoj stranici, kao što su pristup praćenju i korisničkim komentarima. Autorizovani ste za upotrebu ovih funkcija samo za naznačene potrebe.

Preciznost ove stranice
Ova stranica može sadržavati nenamjerne greške ili tipografske greške. Greške će biti korigovane po diskreciji DHL-a, po saznanju. Informacije na ovoj stranici će biti ažurirane redovno, ali pogreške mogu ostati ili se pojaviti u periodu izmežu ažuriranja. Internet je održavan neovisno na nekoliko različitih mjesta u svijetu te neke informacije dostupne putem ove web stranicu mogu dolaziti izvan DHL-a. DHL se odriče bilo kakve obaveze ili odgovornosti u vezi sa tim sadržajem.

Virusi
DHL preduzima sve napore da bismo isključili viruse sa ove web stranice, ali ne može osigurati isključivost, stoga ne prihvata nikakvu odgovornost za viruse. Molimo da poduzmete sve odgovarajuće sigurnosne mjere prije preuzimanja informacija sa ove stranice.

Odricanje od odgovornosti.
Usluge, sadržaj i informacije sa ove stranice su osigurane na "kao i" osnovu. Tvrtka DHL se, do maksimalne mjere dopuštene zakonom, odriče svih garancija izričitih, implicitnih, ustavnih ili drugih, uključujući, bez ograničenja, implicitne garancije u pogledu mogućnosti prodaje, nekršenja prava trećih strana ili prikladnosti za određenu svrhu. Tvrtka DHL, njezine podružnice ili zastupnici ne daju nikakve izjave niti garancije o tačnosti, potpunosti, sigurnosti ili neprekidnosti usluga, sadržaja i informacija pruženih na ili putem DHL web stranice ili sistema. Informacije stečene putem portala myDHLi neće stvoriti nikakvu garanciju koju nije izričito navela tvrtka DHL u ovim uslovima.

Neka zakonodavstva ne dozvoljavaju ograničenja u pogledu odricanja od odgovornosti tako da se isključenja i ograničenja u ovom dijelu možda ne odnose na vas. Ako se pojavljujete kao korisnik, ove odredbe ne utiču na vaša stečena prava, ukoliko su prisutna. Slažete se i saglasni ste da su ograničenja i isključenja u pogledu odricanja od odgovornosti u ovim uslovima fer i razumna.

Ograničenje odgovornosti
U meri u kojoj je to dozvoljeno zakonom, tvrtka DHL, njene podružnice ili zastupnici, ni u kojem slučaju neće biti odgovorni za bilo kakve slučajne, indirektne, egzemplarne, kaznene i posljedične štete, izgubljenu dobit ili štete koje su rezultat izgubljenih podataka ili prekida poslovanja koji je rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja DHL web stranice i DHL sistema, usluga, sadržaja ili informacija bilo na osnovu garancije, ugovora, prekršaja, delikta ili bilo koje druge pravne teorije, i neovisno o tome je li tvrtka DHL bila obaviještena o mogućnosti takve štete. Bez ograničavanja gore navedenoga, do mjere dopuštene zakonom, ukupna odgovornost za štete tvrtke DHL (izravne ili druge) ili gubitak, neovisno o obliku radnje ili potraživanja, bilo u ugovoru, deliktu ili drugačije, ni u kojem slučaju neće prelaziti 100 EUR. Do mjere dopuštene zakonom, pravni lijekovi navedeni u ovim uslovima su ekskluzivni i ograničeni na one koji su izričito predviđeni ovim uslovima i odredbama.

Proizvodi i usluge
Osim ukoliko nije drugačije dogovoreno napismeno, proizvodi i usluge prijevoza navedeni na ovoj stranici podliježu DHL-ovim uslovima prijevoza. Kako uslovi mogu varirati u zavisnosti od lokacije i zemlje porijekla pošiljke, molim vas kontaktirajte najbliži DHL centar da biste obezbijedili primjerak lokalnih uslova i odredbi. Moguće je da svi DHL-ovi proizvodi i usluge nisu dostupni u svim zemljama.

Povjerljivost informacija
Sve informacije pružene na ovoj stranici od strane posjetilaca smatraju se povjerljivim i DHL ih neće otkriti trećoj strani osim ako to ne bude potrebno zbog izvršenja usluga.