Навигация и съдържание

Стратегия 2025

Доставяме отлично качество в един дигитализиран свят

DHL Group отбеляза значителен прогрес със Стратегия 2025. Поради географското си разпространение и широкия спектър от логистични решения, Групата е по-добре позиционирана от всякога. Със «Стратегия 2025 - доставяне на отлично качество в един дигитализиран свят», компанията поставя основите на това да продължи успешното си развитие и след 2020 г.

Четирите най-важни тенденции, които оказват влияние върху логистиката в последните години, също така ще формират напредъка на индустрията. Глобализация, Дигитализация, Електронна търговия и Устойчиво развитие. Стратегия 2025 е отговорът на Групата в тези области. Компанията ще надгради тези тенденции, за да използва потенциала за печеливш дългосрочен растеж в основните си логистични бизнеси, като същевременно засилва дигиталната трансформация, която вече е в ход за цялата Група.

Всички усилия са фокусирани в трите посоки, установени от Стратегия 2020, които дават и основата на Стратегия 2025. В съответствие с това, DHL Group се стреми да бъде предпочитан работодател, предпочитан доставчик и предпочитана инвестиция във всички свои дейности.