Навигация и съдържание

100+ МИЛИОН

Последната миля е само с електрически превозни средства

86%

електричество от възобновяеми източници

28,500

велосипеди за доставка в последната миля за нулеви емисии в Германия

70000+

Сертифицирани специалисти на GoGreen

Като водеща логистична компания в света, ние носим отговорност да даваме пример в нашата индустрия и да бъдем лидер в областта на устойчивостта. Това означава намаляване на нашия въглероден отпечатък и задаване на най-високите социални и управленски стандарти. През годините ние многократно предефинирахме логистиката, от пионерството с първия зелен логистичен продукт до това да станем първата логистична компания, която се ангажира с цел за нулеви емисии. Днес ние предлагаме най-пълното портфолио от зелени логистични решения в индустрията.

Но можем да окажем още по-голямо въздействие, когато обединим сили с Вас. Заедно с много клиенти, ние въведохме иновативни зелени логистични решения, за да направим техните вериги за доставки по-устойчиви и да им помогнем да постигнат своите екологични цели.

Устойчивостта е наша отговорност - решенията, които вземаме днес, могат да окажат положително въздействие върху утрешния ден. Открийте как нашите зелени логистични продукти и решения могат да намалят до минимум Вашите въглеродни емисии, без да компрометират Вашата верига за доставки.


 

Селекция от нашите зелени логистични решения.

Товарни решения с щадящи емисии с GoGreen

DHL Global Forwarding


Бихте ли искали да сведете до минимум или дори да избегнете свързаните с логистиката емисии, отпадъци и други въздействия върху околната среда по цялата Ви верига за доставки? Нашите решения GoGreen създават прозрачност, оптимизират Вашия въглероден отпечатък и компенсират въглеродните емисии.

Air Freight (въздушни товари) с намален въглероден отпечатък с GoGreen Plus

DHL Global Forwarding


Ние можем да Ви помогнем да намалите въглеродните емисии от Вашите въздушни товарни пратки, използвайки устойчиви авиационни биогорива - по всички търговски линии. С Air Freight GoGreen Plus можете да помогнете за ускоряване на актуализацията на SAF (устойчиви авиационни горива) и да стимулирате прехода към чист и устойчив въздушен превоз на товари.

Минимизиран CO2 отпечатък в Ocean Freight (морски товари) с GoGreen Plus

DHL Global Forwarding


Знаете ли, че можете да декарбонизирате цялата си верига за доставки на Ocean Freight, използвайки устойчиви морски горива? GoGreen Plus Ocean Freight Ви позволява да избирате устойчиви биогорива за Вашите пратки. Това става бързо и лесно с нашата услуга myDHLi Quote + Book и включва въглероден калкулатор.  

Нашият път към нулеви емисии в Германия

Post and Paket Deutschland


Ние превозваме всички писма и колети в Германия с GoGreen - нашата климатично неутрална услуга, която компенсира всички емисии чрез инвестиране в проекти за опазване на климата по целия свят. Можете също да изберете GoGreen Plus, за да играете активна роля в избягването на емисиите на CO2 в Германия.

Колетни пратки с щадящи емисии по железопътен транспорт

Post and Paket Deutschland


Искате активно да намалявате ресурсите и емисиите, когато изпращате Вашите колети? Вижте как нашата нова железопътна транспортна услуга в Германия спестява средно 30% в сравнение с конвенционалния автомобилен транспорт с камион.

Нашата инвестиция в устойчиви авиационни горива (SAF)

DHL Express


За да Ви помогнем да намалите въглеродния отпечатък от Вашите международни експресни пратки, ние инвестирахме в повече от 800 милиона литра устойчиво авиационно гориво. Спестяванията на CO2 през жизнения цикъл на авиационното гориво ще се равняват на годишните емисии на парникови газове от около 400 000 леки автомобила.

Свържете се с нашите логистични експерти

Свържете се с нас още днес и научете как DHL може да помогне за намаляване на въздействието върху околната среда на вашата верига на доставките.

Защо сме ангажирани с устойчивостта?

Всичко, което правим в DHL, е по една причина: "Свързване на хората. Подобряване на живота." Това води нашите усилия и чувство за отговорност, подчертава нашите ценности, фокусира нашата мисия и създава дългосрочна стойност. Изпълнението на целта ни изисква да направим всяко измерение на нашия бизнес устойчиво.

За да стигнем дотам, ние следваме ясна стратегия - пътна карта за устойчивост, която насочва погледа ни върху три ключови ангажимента: опазване на околната среда, социална отговорност и добро управление.

Искате да научите повече?

Нашата пътна карта за устойчивост се основава на нашите минали постижения и начертава курса към бъдещ успех. Научете повече за нашите ключови ангажименти и програми за социално въздействие (само на английски език).

Чисти операции

Имаме мисия да постигнем нулеви емисии до 2050 г.

Великолепна компания

Предприемаме действия, за да осигурим безопасна, приобщаваща и ангажираща работна среда за целия ни екип.

Компания с голямо доверие

Ние укрепваме нашето управление на съответствието и ESG и развиваме нашата устойчива и гъвкава база от доставчици.

Социално въздействие

Ние инвестираме 1% от нетната си печалба всяка година, за да окажем трайно въздействие в нашите общности.

Харесвате ли завладяващи истории за устойчивост?

Има толкова много невероятни неща, които се случват в света на зелената логистика Вземете най-новите познания и научете как нашата индустрия помага за осигуряването на устойчиво бъдеще (само на английски).