НИЕ СМЕ ВЪПЛЪЩЕНИЕ НА ИДЕЯТА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Ние в Deutsche Post DHL Group можем да доставим всичко за всеки клиент от и до всяка точка на света. Всеки ден нашите служители свързват света, обединени от една обща цел. «Свързваме хората, подобряваме техния живот.»

Ние не го правим просто по някакъв начин, а по такъв, допринасящ за устойчивото развитие. Ясно е, че устойчивото развитие е нещо повече от опазване на околната среда и доброволчество. То е свързано със създаването на дългосрочни ползи за бизнеса и обществото. В Deutsche Post DHL Group ние приемаме това обещание много сериозно. Ето защо устойчивото развитие сега е част от нашата мисия да бъдем предпочитан работодател, предпочитан доставчик и предпочитана инвестиция по природосъобразен начин.

Доклад за устойчиво развитие

Научете повече за това, което правим за разрешаване на проблемите, свързани с устойчивото развитие, и се запознайте с нашия подробен Доклад за устойчиво развитие 2019.  «Свързваме хората, подобряваме техния живот».