EXCELLENCE. SIMPLY DELIVERED. IN A SUSTAINABLE WAY.

Всичко, което правим в Deutsche Post, е по една причина: "Свързване на хората. Подобряване на живота." Този ангажимент насочва нашите усилия и чувство за отговорност, подчертава нашите ценности, фокусира нашата мисия и създава дългосрочна стойност. Изпълнението на целта ни изисква да направим всяко измерение на нашия бизнес устойчиво.

 

Нашата отдаденост на устойчивостта

Не можем да създадем трайно положително въздействие, ако не следваме ясна стратегия. Ето защо нашата пътна карта за устойчивост се фокусира върху изпълнението на три ключови ангажимента.