Навигация и съдържание

 

 

Предмет на тази Информация за поверителност

Дойче Пост АГ (Deutsche Post AG) и неговите дъщерни дружества, работещи под търговската марка DHL (наричани по-долу „DHL“) се радва, че посещавате нашия уебсайт и че се интересувате от дружеството, продуктите и услугите ни. Защитата на вашите лични данни при обработването им през целия бизнес процес е важна за нас. 

По-долу ще обясним каква информация събира DHL, когато посещавате нашия уебсайт, и как тя се използва.

Тази Информация за поверителност се прилага за всички потребители на нашите услуги, уебсайтове, приложения, характеристики или други услуги навсякъде по света, освен ако не се разглежда в отделна Информация за поверителност. Тази Информация за поверителност се прилага за следните категории лица:

 • Изпращачи: изпращачи, включително техните служители или лица, които изпращат пратка
 • Получатели на пратка: всяко лице, което получава пратка
 • Лица, които проявяват интерес към нас и нашите услуги
 • Бизнес партньори: бизнес партньори, включително техните служители
 • Кандидати за работа: лица, които кандидатстват за работа при нас

 

Всички горепосочени субекти се наричат „вие“ или „вашият“.

 

Какво представляват личните данни?

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице. Това включва информация като вашето истинско име, адрес, телефонен номер и дата на раждане. Информацията, която не може да бъде свързана с истинската ви идентичност - като любими уебсайтове или брой потребители на даден сайт - не се счита за лични данни.

 • Тази Информация за поверителност важи за обработката на данни, извършвана от:

  Deutsche Post AG
  Charles-de-Gaulle-Str. 20
  53113 Bonn
  Германия


  Служител по защита на данните на администратора, данни за контакт:

  Deutsche Post AG
  Глобална защита на данните
  53250 Bonn

  Ако имате въпроси относно обработката на личните ви данни, моля, свържете се със служителя по защита на данните.

  Ако имате допълнителни въпроси относно защитата на данните във връзка с нашия уебсайт или предлаганите там услуги, моля, свържете се със защитата на данните:


Видове данни, които обработваме

Ние обработваме вашите лични данни само когато са необходими за конкретна и позволена цел. 

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Информация за контакт с вас, например когато използвате някоя от нашите услуги. 

Като: вашето име, телефонен номер, адрес, имейл адрес

ДАННИ ЗА ПРОФИЛА

Информация за dhl профила ви, например за задаване на предпочитанията ви за доставка.

Като: предпочитания за доставка, поръчка

ДАННИ ЗА ПРАТКАТА

Информация, позволяваща вземането и доставката на вашата пратка, напр. състояние на пратката.

Като: вашият адрес, документи за пратката, № на пратка.

ДАННИ ОТ ПРОУЧВАНЕ

Информация, съобщена от вас на някой от нашите служители или чрез попълване на онлайн проучване, напр. когато се обадите на нашия отдел за обслужване на клиентите.

Като: вашето име, имейл адрес, телефонен номер


Какви са целите и правното основание за обработката на лични данни?

 • DHL се ангажира да запази поверителността на потребителите на уебсайтовете ни. Когато посещавате нашите уебстраници, ние събираме следните данни: IP адрес, име на хост на компютъра за достъп, уебсайт, от който сте осъществили достъп до този уебсайт, списък на сайтовете, които сте посетили в рамките на нашето цялостно присъствие в интернет, датата и продължителността на вашето посещение, уведомление дали посещението е било успешно, обем на прехвърлените данни, информация относно идентификационните данни на типа браузър и използваната от вас операционна система.  Необходимо е временно съхранение на тези данни по време на вашето посещение на уебсайта, за да може уебсайтът да ви бъде доставен. Извършва се допълнително съхранение в регистрационни файлове, за да се гарантира функционалността на уебсайта и сигурността на нашите ИТ системи. Поради това правното основание за обработката на горепосочените категории данни е чл. 6, алинея 1, буква е) от европейския Общ регламент относно защитата на данните (ОРЗД). Поради посочените цели, по-специално за да гарантираме сигурността и да установим добро свързване, имаме законово право да обработваме тези данни.

  Допълнителна лична информация, като вашето име, адрес, телефонен номер или адрес на електронна поща не се събира, освен ако не предоставите тези данни доброволно, напр. като попълвате онлайн формуляр за контакт като част от регистрация, проучване, конкурс или заявка за информация.

  Данните се изтриват веднага щом вече не са необходими за целта, за която са събрани. За осигуряването на уебсайта това е случаят, когато сесията приключи. Регистрационните файлове (файловете за регистрация на достъпа) се съхраняват за директен и изключителен достъп на администраторите за период от 24 часа. След това те са достъпни само непряко чрез възстановяване от резервни ленти и се изтриват за постоянно след 30 дни.

  Ако сте активирали функцията за географско локализиране в браузъра си, съответно във вашата операционна система, ще използваме тези данни, за да ви предложим услуги, базирани на местоположението ви (напр. местоположение на най-близкия клон, опаковъчен център и др.). Правното основание за географско локализиране е вашето съгласие съгласно член 6, алинея 1, буква а) от ОРЗД чрез активиране на съответната функция. Няма да използваме тези данни за никакви други цели. Ако деактивирате тази функция, данните ви ще бъдат изтрити.

 • Този уебсайт използва бисквитки и подобни технологии (наричани по-долу „технологии“), които ни позволяват например, да определяме колко често се посещават нашите интернет страници, броя на посетителите, да конфигурираме нашите оферти за максимално удобство и ефективност и да поддържаме нашата маркетингова дейност.

  Когато влезете в нашия уебсайт,  Център за предпочитания за поверителност ще ви информира, че са зададени технически необходими бисквитки, както и че се изисква вашето съгласие за използването на определени технологии, като например аналитични бисквитки или подобни технологии.

  Обработката на данни чрез технически необходими бисквитки се основава на нашия законен интерес съгласно член 6, алинея 1, буква е) от ОРЗД, за да гарантираме, че можете да използвате нашия уебсайт по възможно най-добрия начин, да гарантираме, че нашият уебсайт работи правилно и да осигурим удобно и необезпокоявано потребителско изживяване. Тези видове бисквитки се съхраняват изключително за времето на вашето посещение на нашия уебсайт. Те автоматично се изтриват, когато затворите браузъра си.

  Освен това ще бъдете информирани чрез  Центъра за предпочитания за поверителност , че използваме други технологии  (технологии за производителност, функционалност или анализ) за съхраняване на информация за посетители, които многократно влизат в някоя от нашите интернет страници. Целта на използването на тези технологии е да можем да ви предлагаме оптимално ръководство на потребителя, както и да ви "разпознаваме" и по този начин да можем да представяме (доколкото е възможно) диверсифицирани интернет страници и ново съдържание при многократна употреба. Тези технологии ще бъдат обработвани само въз основа на даденото от вас предварително съгласие съгласно член 6, алинея 1, буква a) от ОРЗД.

  Ще намерите повече информация в  Центъра за предпочитания за поверителност , включително опцията за отмяна на даденото съгласие.

  Независимо от информацията в Центъра за предпочитания и само ако сте се съгласили да се използват бисквитки и други технологии, както е описано по-горе, ние ги използваме и за целите, описани по-долу.

 • 1. Въведение

  Deutsche Post AG (наричана по-долу „DHL“) се радва, че сте ни посетили в нашите социални медии и се интересувате от нашата компания и нашите продукти и услуги. По-долу бихме искали да ви информираме по определени въпроси, свързани със защитата на данните, които се прилагат, когато посещавате нашите социални медии.

  • Презентациите ни в социалните медии се предоставят от съответните оператори на платформата за социални медии в съответствие с приложимите правила и условия за използване. Съответният оператор на платформа е единствено отговорен за техническата работа на този профил.
  • DHL носи цялата отговорност за съдържанието, което DHL публикува на тази страница (като информация за нашата компания, продукти, услуги, лотарии, кампании) и за нашето взаимодействие с посетителите на нашия профил.
  • Операторите на платформата за социални медии управляват цялата ИТ инфраструктура на платформите. Правят своята политика за поверителност достъпна за потребителите и имат собствена отделна връзка с регистрираните потребители на платформата. Операторите на социалните медийни платформи са единствено отговорни за всички теми за защита на данните, включващи вашия потребителски профил, до които ние нямаме достъп.
  • Ние не можем да влияем върху обработката на данни от операторите на платформи за социални медии, които ги събират. Освен това, ние нямаме информация относно степента, до която целите или продължителността на времето, за което операторите на платформите на социалните медии съхраняват лични данни и евентуално ги анализират, свързват или прехвърлят на трети страни.
  • Моля, имайте предвид, че вашите лични данни могат при определени обстоятелства да бъдат обработвани и извън Европейския съюз/Европейското икономическо пространство. Това може да доведе до рискове за защита на данните за потребителите, тъй като в такива случаи не може да се гарантира адекватно ниво на защита на данните и възможността за отстояване на права на субект на данни е ограничена.
  • Моля, вижте съответните политики за поверителност и политики за бисквитки на социалните медийни платформи, за да научите повече за техните дейности по обработка на данни и как можете да упражнявате правата си спрямо операторите на социалните медийни платформи.

   Facebook

   Instagram

   X

   LinkedIn

   YouTube

   TikTok

  • Ако искате да се свържете директно с DHL – с други думи, без участието на социалните медийни платформи – моля, използвайте услугата за контакт на нашия уебсайт.

  2. Свързване с администратора на данни и длъжностното лице по защита на данните

  DHL е администратор на данни за информацията, която публикува, както и за обработката на данни, която попада в неговата зона на отговорност за представянето в следните социални медии:

  До степента, която се отнася до обработката на лични данни като част от информация за страницата, следните оператори на платформи са съвместно отговорни заедно с нас, за обработката на данни. Съвместната обработка на данни се основава на споразумение между съвместните администратори съгласно член 26 от Общия регламент за защита на данните (GDPR).

  3. Цел и правно основание на обработката

  3.1. Обработка на данни във връзка с нашето присъствие в социалните медии

  Ние използваме нашето присъствие в социалните медии, за да ви информираме например за нашата компания, продукти, услуги, кампании и лотарии и да взаимодействаме с вас по различни теми и да отговаряме на вашите запитвания. Обработката на данни, извършена в тази връзка, се предприема за защита на нашите законни интереси в съответствие с член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните (GDPR). Нашият законен интерес се състои в работата по връзки с обществеността и комуникацията.

  Операторът на платформата за социални медии публикува предоставената от вас информация в нашия профил, като коментари, харесвания, изображения и видеоклипове, и ние обработваме тази информация единствено за горепосочените цели. Ние си запазваме правото само да изтриваме незаконно съдържание, ако това е необходимо. Това се отнася например за публикации, които представляват нарушения на закона или са незаконни, коментари на омраза, коментари, предизвикващи внушения (изрично сексуално съдържание) или прикачени файлове (като изображения или видеоклипове), които при определени обстоятелства нарушават авторски права, права за поверителност, наказателно право или етичните правила на Deutsche Post AG.

  Данните се събират и за целите на провеждането и обработката на лотарии. Подробности, като например кои данни се обработват и целта на обработката, можете да намерите в известията за поверителност и правилата и условията на съответното състезание.

  Ако желаете да обменяте лични данни с нас, препоръчваме ви да се свържете с нашето обслужване на клиентите

  3.2. Обработка на данни от посещения на страници за статистически цели

  Операторите на платформите за социални медии Facebook, Instagram и LinkedIn ни предоставят информация за посещенията на страниците, за което ние носим съвместна отговорност заедно с операторите на платформата. Информацията за посещенията на страницата е анонимна статистика, която се генерира в резултат на определени събития и се проследява от платформи на социални медии чрез бисквитки и подобни технологии, когато потребител като вас взаимодейства с нашия профил в социалните медии. Можем да използваме информацията за посещенията на страницата, която не съдържа лични данни, за да видим кое съдържание е достъпно от коя група лица. Това ни позволява да оптимизираме присъствието си в социалните медии. Това представлява легитимен интерес от наша страна за обработката, която се извършва. Правното основание за обработка на данни, свързани с информация за страницата, е член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните (GDPR). Бихме искали да отбележим, че обработката на данни може да се извърши и независимо от това дали сте влезли или регистрирани в платформата на социалните медии. Не сме в състояние да повлияем на използването на бисквитки и подобни технологии в платформата на социалните медии и в тази връзка ви насочваме към възможността ви като потребител да промените настройките по отношение на свързаната обработка на данни чрез съответния банер за бисквитки в платформата на социалните медии (даване или недаване на вашето съгласие). 

  3.3. Мониторинг на социалните медии

  Ние използваме мониторинг на социалните медии, за да получим картина за това как се гледа на нашия бизнес, нашите продукти и услуги и въз основа на това да идентифицираме потенциал за подобрение. Това включва анализиране на публикации в платформата на социалните медии въз основа на използваните връзки към канала и съответните връзки към хаштаг. За това ще бъдат използвани само онези публикации, до които разрешите пълен публичен достъп. Правното основание за обработване на лични данни като част от мониторинга на социалните медии е член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните (GDPR), тъй като имаме законен интерес да идентифицираме в свободно достъпни изявления възможни дефицити в нашите продукти или услуги и да реагираме по подходящ начин. 

  4. Права на субекта на данните

  Можете да упражните правата си, както е посочено в това Уведомление за поверителност, като използвате нашия contact form.

  Ако искате да упражните правата си като субект на данни по отношение на операторите на платформите на социалните медии, моля, използвайте опциите за контакт, предоставени от операторите на платформи в платформите на социалните медии. Ако получим запитване, което попада в зоната на отговорност на социалните медийни платформи, ние ще им го препратим за допълнителна обработка.

  5. Периоди на съхранение

  Продължителността на времето, през което вашите данни се съхраняват, ще зависи от конкретния контекст на обработката и ще се основава на параметрите, наложени от закона за защита на данните. Всички публични публикации, които правите в нашите профили, ще останат в нашите профили за неограничено време, освен ако не ги изтрием въз основа на актуализация на оригиналната публикация, нарушение на закона или нарушаване на нашите указания. Вие, разбира се, можете сами да изтриете вашите публикации, коментари и други подобни по всяко време или да упражните правото си да ни накарате да ги изтрием.

  В случай на изтриване на вашите данни от страна на операторите на платформи за социални медии, ние нямаме влияние върху това и затова ви насочваме към политиката за поверителност на съответния оператор на платформа.

 • Ние ви предлагаме подобрено потребителско изживяване на този уебсайт чрез интегриране на Google Maps като част от DHL Finder. С помощта на DHL Finder можете да търсите нашите клонове, пакетиращи станции и офиси за колети, които се показват в картата на Google Maps. Използването на Google Maps може да означава прехвърляне на лични данни към Съединените американски щати. Съдът на Европейските общности не смята, че САЩ разполага с адекватно ниво на защита на данните. По-специално, съществува риск вашите данни да бъдат обект на достъп от властите на САЩ за целите на контрола и наблюдението и да липсват ефективни правни средства за защита. Такова прехвърляне на данни няма да се осъществи без предварителното ви знание или съгласие. Ние ще поискаме изричното ви съгласие в съответствие с член 6, алинея 1, буква а) от ОРЗД във връзка с член 49, алинея 1, буква а) от ОРЗД, преди да бъдат активирани Google Maps и данните, прехвърлени в САЩ. Ние нямаме влияние върху по-нататъшната обработка на данните от Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия, Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ). Позоваваме се на Декларацията за поверителност на Google. Вашето съгласие ще бъде поисквано отново всеки път, когато посетите уебсайта. Разбира се, можете да получите информация относно местоположенията на DHL и без да използвате Google Maps. 

Изпълнение на договор

При сключване и изпълнение на договор, ние също се нуждаем от лични данни, за да предоставяме нашите услуги и да изпълняваме задълженията, произтичащи от договорните споразумения, сключени с вас.

На dhl.com предлагаме следните услуги:

 1. Вземете оферта
 2. DHL за бизнес клиенти
 3. Проследяване & следене
 4. Изпратете сега
 5. Обслужване на клиентите
 • За да се свържем с вас по имейл или телефон, за да ви направим оферта, можете да използвате някоя от нашите услуги Вземете оферта . В зависимост от държавата, в която пребивавате, и за да попаднете на точния експертен екип или инструмент в рамките на DHL, ние ви питаме дали искате да изпращате колети или документи, товар/навло или международна бизнес поща и дали сте бизнес клиент, или частно лице. 

  Въз основа на тази информация Вашата заявка ще бъде насочена към нашите бизнес звена  [DHL ExpressDHL Global ForwardingDHL FreightDHL eCommerceDHL Paket] и веднага ще получите продуктова карта с цена и допълнителни подробности от бизнес звеното(ата), чиято оферта е най-подходяща за Вашата заявка. Възможно е също така да ви поискаме следните подробности: държава на отправна точка и дестинация, включително град и пощенски код (необходими са ни приблизителна отправна точка и дестинация, за да ви дадем възможно най-точна оферта за вашата пратка), и тегло и размер на пратката. В зависимост от вашата заявка можем също да попитаме за количеството, дали става дума за документи или опасни стоки, дали пратката е палетизирана и дали може да се стифира. Тази информация се препраща и на някое от нашите бизнес звена  [DHL ExpressDHL Global ForwardingDHL FreightDHL eCommerceDHL Paket]  и веднага ще получите продуктова карта, показваща цената и допълнителни подробности относно пратката, както и опционални допълнения.

  Като щракнете върху бутона „продължете със заявката“ ще бъдете насочени към системата за заявки на бизнес звеното  [MyDHL+myDHLiMyDHL Parcel]. Следователно в dhl.com по принцип не събираме и не обработваме по друг начин личните ви данни за нашата услуга Вземете оферта. Въпреки това, ако данните все пак се считат за лични, като например град и пощенски код, правното основание за това е договорът, който е в сила (член 6, алинея 1, буква б) от ОРЗД) и законният интерес да можем да изпратим нашата оферта колкото е възможно най-точно (член 6, алинея 1, буква е) от ОРЗД).

  При условие че не е необходимо да се спазват законови или договорни срокове за запазване, вашата заявка ще бъде съхранявана за максимален срок от 30 дни в съответното бизнес звено, което в крайна сметка е направило офертата, като доказателство за правилна обработка и с цел по-нататъшно оптимизиране на услугите. В dhl.com съответните данни се съхраняват за максимален срок от 30 дни, ако сте използвали услугата за безопасна пратка и освен ако вие не ги изтриете по-рано.

 • Ако използвате услугата DHL for Business , ние ви питаме за крайната дестинация, обема и честотата на изпращане на пратката. Въз основа на тази информация и Вашите потребности, свързани с изпращане на пратки, заявката Ви ще бъде изпратена на нашите бизнес звена [DHL ExpressDHL Global ForwardingDHL FreightDHL eCommerceDHL Paket]  и разпределена на тези, чиито услуги най-добре отговарят на Вашите изисквания. За да се свържем с вас възможно най-скоро, ние също искаме от вас името на вашата компания, вашето име, фирмен адрес, имейл адрес и телефонен номер. Тези данни също ще бъдат предадени на съответните бизнес звена и е необходимо да се предприемат стъпки по ваше искане преди сключване на договор и/или за изпълнението на договор. В тази връзка правното основание е член 6, алинея 1, буква б) от ОРЗД.

  При условие че не е необходимо да се спазват законови или договорни срокове за запазване, вашата заявка ще бъде съхранявана за максимален срок от 30 дни в съответното бизнес звено, което в крайна сметка е направило офертата, като доказателство за правилна обработка и с цел по-нататъшно оптимизиране на услугите.

 • Можете да използвате услугата Проследяване и следене за проследяване на пратки, адресирани до вас или изпратени от вас, както и да видите очаквания срок за доставка. За тази цел информацията за проследяване се изпраща на съответното бизнес звено [DHL Global ForwardingDHL FreightDHL eCommerceDHL Supply Chain], за да се установи състоянието на пратката. Ще получите и всичката важна подробна информация относно вашата пратка от съответното бизнес звено. Освен това изпращачът или получателят може също да получи допълнителна информация относно въпросната пратка по имейл или с SMS. За целта може да се съхрани имейл адресът или мобилният телефон на получателя на известието и известието да се активира. В този контекст лицето, което въвежда данните, трябва да гарантира, че получателят на известието е съгласен с обработката на имейл адрес, номер на мобилен телефон и известието.

  Като част от проследяването на пратката се обработват следните данни: номер на пратката, име и адрес на подателя, име и адрес на получателя, имейл адрес на подателя/получателя, ако е приложимо, име и адрес на алтернативния получател, ако е приложимо, клиентски данни на подателя, име на продукт или услуга, хронология на пратките, подпис на получателя, потвърждение, че е проверена минималната възраст (над 16/над 18 години).

  Данните се обработват с цел изпълнение на договора въз основа на член 6, алинея 1, буква б) от ОРЗД.

  За по-голямо удобство на потребителите, когато използва проследяване на пратките, DHL автоматично генерира списък с последния номер на пратка, търсен чрез търсенето на пратка: Тази функция ви спестява необходимостта да въвеждате повторно номера на пратката, когато проверявате състоянието на доставката на вашата пратка. В този контекст можете да наименувате отделни пратки според предпочитанията си („Заглавие на пратката"). За тази цел приложението записва в бисквитка списък с последните търсения на пратки. 

 • Нашата услуга Изпратете сега Ви отвежда към различни клиентски портали на нашите бизнес звена [DHL ExpressDHL Global ForwardingDHL FreightDHL eCommerceDHL Paket] (напр. MyDHL+, уебпортал DHL eCommerce, my DHLi или DHL Interactive). Можете също да продължите като гост и ще бъдете препратени към нашето бизнес звено, което най-добре отговаря на вашите потребности, свързани с изпращане на пратки. Във всеки случай ние няма да обработваме вашите лични данни на този етап. Същото важи, ако искате да насрочите повторна доставка. След няколко въпроса относно вашата пратка ще бъдете насочени към нашите различни клиентски портали , където можете да организирате повторната доставка в детайли.

 • Можете да се свържете с нас по всяко време с въпроси чрез нашия отдел Обслужване на клиентите. В зависимост от съответното бизнес звено или ще бъдете препратени направо към уебсайта на съответното бизнес звено, или ще ви помолим да попълните предварително формуляр за контакт, който изисква следните категории данни и след това ги препраща до съответното отговорно бизнес звено: вашият клиентски номер, вашето име, името на вашата компания, пощенски адрес, имейл адрес и телефонен номер, държава/регион и отрасълът, в който работите. Правното основание е член 6, алинея 1, буква б) от ОРЗД, тъй като обработката се извършва за изготвяне или изпълнение на договор. Освен това вие предоставяте данните доброволно с цел да се свържете с нас, така че вашето съгласие е друго правно основание – член 6, алинея 1, буква а) от ОРЗД.

  Освен това имате възможност да се съгласите с промоционални имейли относно нашите услуги. За тази цел ние също препращаме Вашите данни за контакт на нашите бизнес звена [DHL ExpressDHL Global ForwardingDHL FreightDHL eCommerceDHL Paket] . Правното основание за това е вашето съгласие по член 6, алинея 1, буква а) от ОРЗД.

Допълнителна информация за защитата на данните при използване на конкретни услуги и продукти е налична в съответния Клиентски портал на подразделението и/или съответната местна информация за поверителност.


Обработка за рекламни цели

Когато посещавате нашата уебстраница, ние предлагаме богата гама от информация за DHL, за нашите продукти, услуги и събития. По-специално, можете да получите информация за нашите:

 1. Събития & Уебинари
 2. Delivered.
 3. Spotlight
 4. Бюлетини
 • Ако желаете да участвате в някои от нашите  събития и/или уебинари, ще бъдете пренасочени към съответната страница за регистрация. Там по принцип събираме следните лични данни: вашето име, вашият имейл адрес и кой е основното лице за контакт с вас в DHL. В зависимост от съответния сектор може също да поискаме името на вашата компания, вашите ръководители и дали преди това сте извършвали бизнес с DHL. Правното основание е член 6, алинея 1, буква б) от ОРЗД, тъй като обработката се извършва за изпълнение на договора (присъствие на събитието).

 • Имате възможността да се съгласите да получавате промоционални имейли относно нашите услуги. За тази цел ние също препращаме Вашите данни за контакт на нашите бизнес звена [DHL Global ForwardingDHL FreightDHL eCommerceDHL Supply Chain]. Правното основание за това е вашето съгласие по член 6, алинея 1, буква а) от ОРЗД. Може да се отпишете по всяко време, като щракнете върху съответната връзка в долната част на имейл съобщението от Spotlight. Можете също така да оттеглите съгласието по всяко време с действие за в бъдеще, като използвате предоставения адрес за контакт.

 • Ако се абонирате за DHL Spotlight , за да научавате първи за новите статии, ние получаваме само вашия имейл адрес, който няма да се използва за други цели. Правното основание за това е вашето съгласие по член 6, алинея 1, буква а) от ОРЗД. Може да се отпишете по всяко време, като щракнете върху съответната връзка в долната част на имейл съобщението от Spotlight. Можете също така да оттеглите съгласието по всяко време с действие за в бъдеще, като използвате предоставения адрес за контакт. Ако се отпишете от Spotlight или оттеглите съгласието си, съответните данни ще бъдат блокирани или премахнати от пощенския списък и повече няма да бъдат обработвани за тези цели.

  Независимо от предходното, ако сте съществуващ клиент на DHL, данните ви (напр. име, адрес) ще бъдат обработвани за връзка с вас, за да ви предоставим най-новата информация за нашите оферти, новини, продукти и услуги. Освен съществуващото съгласие, което се основава на член 6, алинея 1, буква а) от ОРЗД, ние ще обработваме информацията относно вашия имейл адрес само за да ви предоставим информация за нашите продукти и услуги на DHL. Правно основание за гореспомената обработка, за да сте винаги информирани за нашите продукти, е член 6, алинея 1, буква е) от ОРЗД. Обработката на данните на клиентите за целите на собствен директен маркетинг се счита за извършена на законово основание. Имате правото да възразите по всяко време срещу посочената по-горе обработка. За да упражните правото си, просто се свържете с нас, като използвате данните за връзка, посочени в "Кой е отговорен".

 • Ако се абонирате за някой от нашите бюлетини, ние имаме право да използваме вашия имейл адрес за тази цел. Правното основание за тази обработка на данни е вашето съгласие по член 6, алинея 1, буква а) от ОРЗД. Може да се отпишете от бюлетина по всяко време, като щракнете върху съответната връзка в долната част на бюлетина. Можете също така да оттеглите съгласието по всяко време с действие за в бъдеще, като използвате предоставения адрес за контакт. Ако се отпишете от нашите имейл съобщения или оттеглите съгласието си, съответните данни ще бъдат блокирани или премахнати от пощенския списък и повече няма да бъдат обработвани за тези цели.
  Включването на вашия имейл адрес в списъка за блокиране се прави с цел защита на нашите законни интереси по член 6, алинея 1, буква е) от ОРЗД. Нашият законен интерес е в бъдеще да не ви изпращаме никаква информация по имейл.

Запазване на данните и трети страни

 • Възможностите за кариери в DHL Group са толкова разнообразни, колкото са екипите ни по света. С около 594 000 служители в над 220 държави и територии ние свързваме хората и подобряваме техния живот. Ако искате да кандидатствате за някоя от наличните ни позиции, можете да намерите повече информация тук.

 • Ние ще съхраняваме вашите данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним нашите цели, да изпълним нашите договори и да спазим всяко законово задължение. Срокът за запазване може да се различава според държавата въз основа на приложимото национално законодателство.

  Ние непрекъснато се стремим да сведем до минимум срока за запазване на данните, когато целта, законът или договорите ни позволяват да го правим. Данните, които събираме въз основа на вашето съгласие, ще се съхраняват, докато не оттеглите съгласието си.

 • DHL не споделя, не продава, не прехвърля или по друг начин не разпространява вашите лични данни на трети лица и няма да прави това и в бъдеще, освен ако това се изисква от закона, ако е необходимо за целите на договор или ако сте дали изрично съгласие за това. Например може да се наложи да предадем данните за адреса и поръчката ви на нашите подизпълнители, когато поръчвате продукти. Допълнителна информация за защитата на данните при използване на конкретни услуги и продукти може да намерите в съответния Клиентски портал.

  Въпреки това, в контекста на обработката на данни, както се посочва в тази Информация за поверителност и съответното предвидено правно основание, DHL ще прехвърля вашите данни на следните категории получатели:

  • Компаниите в състава на DHL Group: прехвърлянето се изисква в рамките на DHL Group, нейните юридически лица и споделени центрове за обслужване за предоставяне и подобряване на нашите продукти и услуги (напр. нашите услуги Вземете оферта или Често изпращане на пратки). Прехвърляния могат да се извършват и за управление на отношенията ни с вас, за да ви идентифицираме, да отговорим на вашите искания и за спазване на вашите права за поверителност.
  • Бизнес партньори на трети страни: Прехвърлянето на бизнес партньори на трети страни се ограничава до това, което се изисква съгласно приложимото право и/или за да изпълним нашите договорни задължения.
  • Обработващи личните данни от трети страни: тези, които обработват лични данни се задължават по договор да пазят строга поверителност съгласно член 28 от ОРЗД. DHL остава отговорен за запазването на вашите лични данни при такива обстоятелства. Бизнес партньорите спазват инструкциите на DHL и това се гарантира чрез технически и организационни мерки, както и чрез проверки и контрол.
  • Публични органи: прехвърлянето се изисква съгласно приложимото право (напр. за изпълнение на законово задължение при обработката на пратка).

  Вашите данни се прехвърлят извън Европейското икономическо пространство (ЕИП) само на други компании от DHL Group, бизнес партньори на трети страни или публични органи, когато е разрешено съгласно приложимото законодателство за защита на данните. В такъв случай ние ще се уверим, че са налице подходящи предпазни мерки, за да гарантираме прехвърлянето на вашите данни (напр. нашите обвързващи корпоративни правила, стандартни договорни клаузи).


Какви са моите права като субект на данните?

Вие имате следните права:

Можете да поискате информация за това какви лични данни се съхраняват

Можете да поискате да поправяме, изтриваме или блокираме вашите лични данни, при условие че тези действия са позволени от закона и са в съответствие със съществуващите договорни условия.

Можете да поискате да получите лични данни, които сте предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.

Можете да регистрирате оплакване към надзорен орган. 

 • Можете да получите информация, като осъществите контакт с отдела за защита на данните тук:

 • Правото на възражение се отнася за цялата обработка на лични данни, която се основава на член 6, алинея 1, буква е) от ОРЗД.


Относно сигурността на данните

DHL се отнася към сигурността на вашите данни много сериозно. Въведохме различни стратегии, средства за контрол, политики и мерки за защита на вашите данни. Ние наблюдаваме внимателно нашите мерки за сигурност. Използваме предпазни средства, като защитни стени, системи за предотвратяване на проникването в мрежата и мониторинг на приложенията. Когато е уместно, ние защитаваме вашите данни, като използваме техники за псевдонимизация и шифроване, когато съхраняваме и прехвърляме вашите данни. Например данните ви се съхраняват в сигурна операционна среда, която не е достъпна за обществеността. В някои случаи личните ви данни са кодирани от технологията Secure Socket Layer (SSL, слой със защитен сокет) по време на предаването. Това означава, че за комуникация между вашия компютър и DHL сървърите се използва одобрена процедура за шифроване, ако браузърът ви поддържа SSL. Ние гарантираме, че има строг физически контрол на достъпа в нашите сгради и сертифицираните центрове за данни.

Като част от нашата стратегия за сигурност създадохме програми за одит, за да се уверим, че нашите системи и услуги отговарят на политиката за информационна сигурност на DHL Group и в допълнение на стандарта ISO 27001.

Освен това предприемаме редица текущи мерки за намаляване на риска, като (но не само) редовно обучение на нашите служители и организиране на учения за симулиране на инциденти от нашия Център за кибернетична защита.

Ако искате да се свържете с DHL по електронна поща или чрез формулярите за контакт, бихме искали да посочим, че поверителността на изпратената информация не може да бъде гарантирана. Съдържанието на (имейл) съобщенията може да бъде прочетено от трети страни. Затова ви препоръчваме да ни изпращате поверителна информация само по пощата.

 • Допълнителна информация за защитата на данните при използване на конкретни услуги и продукти може да намерите в съответния Клиентски портал.

 • "Политиката за поверителност на данните на DHL Group" регулира стандартите за обработване на данни в рамките на Групата със специален фокус върху така нареченото прехвърляне на данни в трети държави, което означава прехвърляне на личните данни в държави извън ЕС, които не разполагат с адекватно ниво на защита на данните. Ако се интересувате и искате да научите повече относно "Политиката за поверителност на данните на DHL Group", моля, изтеглете следния документ:

  Политика за поверителност на данните на DHL Group

Информация за поверителност или Общи условия на подразделението


Изменения в Информацията за поверителност

DHL си запазва правото да променя своята Информация за поверителност по всяко време със или без предизвестие. Моля, проверявайте често, за да сте информирани за всички промени. С използването на уебсайтовете на DHL вие приемате това Съобщение за поверителност.

Този документ е последно актуализиран на:

03/06/2023