Navigacija i sadržaj

Objašnjenje Incoterms® pravila

Dopustite da vam pomognemo maksimalno iskoristiti Incoterms® 2020


Incoterms® pravila razvijena su kao skup normi za međunarodne isporuke kako bi međunarodna trgovina tekla bez problema. Često se upotrebljavaju kao skraćenice, primjerice FOB ili CIF, i ponekad mogu uzrokovati nesporazume između poslovnih partnera. Slijedite vodstvo stručnjaka za prijevoz tereta i pobrinite se da trenutna Incoterms® pravila uvijek idu u vašu korist.

Što stvarno pokrivaju pravila Incoterms® 2020?


U skladu s kupoprodajnim ugovorom, Incoterms® pravila definiraju prava i obaveze strana po pitanju isporuke robe od prodavatelja do kupca. Njima je definiran zajednički okvir za razumijevanje načina na koji je organiziran prijevoz i tko ga provodi, tko snosi povezane rizike i tko je zadužen za sigurnost pošiljke i usklađenost s carinskim propisima.

Incoterms® pravila uvijek imaju istu strukturu – akronim od tri slova i naziv lokacije. Naziv lokacije je važan jer pokazuje gdje troškovi prijevoza s prodavatelja prelaze na kupca. Međutim, ovisno o Incoterm pravilu, isti naziv lokacije ne mora ukazivati na to gdje se prenosi rizik, niti dati informacije o tome gdje i tko treba organizirati osiguranje prijevoza.

Incoterms® 2020 sadrži 11 pravila. Četiri su posebno dizajnirana za oceanski prijevoz jer se odnose isključivo na pomorski i teritorijalni vodeni promet; preostalih sedam primjenjivo je na teret isporučen bilo kojom vrstom prijevoza – uključujući pomorski.

Velika razlika: Podjela troškova prijevoza


Incoterms® pravila u prvom se redu razlikuju prema raspodjeli troškova prijevoza i organizacije. To pokriva kamionski, oceanski, zračni ili željeznički prijevoz, ali ne samo to: utovar, istovar i pakiranje robe također su dio jednadžbe.

Troškovi prijevoza u međunarodnoj trgovini obično značajno utječu na konačni račun. Kupnja robe pod uvjetima Franko tvornica (EXW) ili Isporučeno na istovareno mjesto (DPU) generirat će vrlo različite troškove za vas kao kupca. Isto vrijedi i za prodavatelja.

Isto tako, odluka o tome koja je strana najbolje opremljena za organiziranje brzog, sigurnog i ekonomičnog prijevoza također može pomoći da budete mirni. Kad niste sigurni, dopustite da stručnost prijevoznika tereta vašu robu uputi ondje gdje je najpotrebnija.

Zatražite ponudu

Važne informacije: Rizici, osiguranje i troškovi osiguranja


Iako je važno znati tko je odgovoran za organizaciju i plaćanje prijevoza, neophodno je znati tko snosi rizike za pošiljku i kad.

U nekim od aktualnih Incoterms® pravila, primjerice Prijevoz i osiguranje plaćeni (CIP), kupcu se jamči da će prodavatelj biti odgovoran za osiguranje tereta. Ostala Incoterms® pravila ne daju informacije o policama osiguranja, pa ih strane moraju same dogovoriti.

Nadalje, iako se rizik i troškovi prijevoz amogu prenijeti na istoj lokaciji (kao što je to, na primjer, slučaj s EXW ili DPU pošiljkama), ne prate svi Incoterms® uvjeti isto pravilo. Incoterm Prijevoz plaćen (CPT) već prenosi rizike s prodavatelja na kupca kad je teret predan prijevozniku u zemlji porijekla, dok troškove prijevoza snosi prodavatelj do definiranog mjesta odredišta.

Carinske pristojbe i odgovornosti za pridržavanje


Zadnje, ali ne i najmanje važno, trenutni Incoterms® diktiraju tko je odgovoran za podnošenje carinske deklaracije i carinjenje svih carina, kako pri izvozu tako i pri uvozu. Teret prema ovim uvjetima također mora biti u skladu sa svim mjerama sigurnosne kontrole i proći sve inspekcije.

Kod većine Incoterms® uvjeta prodavatelj je odgovoran za izvozne carine, dok je kupac odgovoran za carinjenje pri uvozu. Samo pod EXW uvjetima kupac preuzima i uvozne i izvozne carine kao svoju odgovornost, dok prodavatelj snosi te odgovornosti pod uvjetima isporučene carine plaćene (DDP).

Klasifikacija pravila Incoterms® 2020


Postoje razlike između svakog pojedinačnog uvjeta, što znači da se Incoterms® lako mogu grupirati u četiri kategorije, na temelju prvog slova njihove kratice – prilično lako za zapamtiti.

Želite li postati Incoterm stručnjak, cijeli opis svakog pravila možete pročitati u našem alatu za Incoterms® objašnjenja u Centru za pomoć

Grupa E – EXW

Incoterms® značenje: Ako se radi o EXW pošiljkama, za gotovo sve obaveze odgovoran je kupac. One se prenose na primatelja u početno vrijeme i na mjestu otpreme.

Prodavatelj osigurava prijeos robe na kupca na odabranoj lokaciji.

Kupac organizira cjelokupnu isporuku od mjesta utovara, uključujući i glavni prijevoz, te snosi sve rizike od trenutka preuzimanja robe od prodavatelja. To uključuje izvozno carinjenje.

Grupa F – FCA, FAS i FOB

Incoterms® značenje: Za Franko prijevoznik (FCA), Franko uz bok broda (FAS) i Franko brod (FOB) glavni prijevoz ne plaća prodavatelj, a roba se prenosi na mjestou koje su strane dogovorile u zemlji prodavatelja.

Prodavatelj obavlja izvozno carinjenje pošiljke. Prodavatelj isporučuje teret na definirano mjesto otpreme.

Kupac je odgovoran za dovršetak glavnog ugovora o prijevozu, za odabir prijevoznika te za nadzor troškova prijevoza. Kupac plaća carinske pristojbe za uvoz.

Grupa C – CPT, CIP, CFR i CIF

Incoterms® značenje: Za CPT, CIP, Cijena & vozarina (CFR) te Cijena, osiguranje i vozarina (CIF) glavni prijevoz plaća prodavatelj, no rizici se prenose kad se roba preda prvom prijevozniku. Prema dvama od ovih uvjeta prodavatelj je obavezan osigurati robu u korist kupca.

Prodavatelj je odgovoran za dovršetak glavnog ugovora o prijevozu, za odabir prijevoznika te za nadzor troškova prijevoza. Prodavatelj organizira isporuku robe do mjesta istovara za glavni prijevoz, gdje će se rizici također prenijeti na kupca. Prodavatelj je odgovoran za carinjenje pri izvozu.

Kupac snosi rizik za oštećenja ili gubitak tereta tijekom glavnog prijevoza. Kupac računa da će prodavatelj glavnom prijevozniku pružiti točne informacije. Odgovoran je za carinjenje pri uvozu.

Grupa D – DPU, DAP, DDP

Incoterms® značenje: Takozvana grupa "potpune isporuke" uključuje opcije Isporuka na mjestu istovara (DPU), Isporuka na mjestu (DAP) i DDP. Većinu troškova i obaveza snosi prodavatelj i oni se na kupca prenose u trenutku primanja robe u zemlji odredišta.

Prodavatelj je odgovoran za dovršetak glavnog ugovora o prijevozu, za odabir prijevoznika te za nadzor troškova prijevoza. Prodavatelj organizira isporuku robe do mjesta istovara za glavni prijevoz, gdje će se rizici također prenijeti na kupca. Također je odgovoran za carinjenje pri izvozu te pri uvozu u slučaju DDP-a.

Kupac je odgovoran za istovar tereta na mjestu prijenosa robe (osim za DPU).

Najpopularniji Incoterms® u 2020.


Incoterms® pravila definiraju raspodjelu troškova isporuke i određuju kad se rizici slučajnog gubitka ili oštećenja robe prenose s kupca na prodavatelja. Ona navode kad se smatra da je dobavljač ispunio svoje obaveze vezano uz isporuku.

U oceanskom prijevozu DHL Global Forwarding ustanovio je da su se dosad tijekom 2020. najčešće upotrebljavale sljedeće Incoterms® opcije:

  1. Franko brod (FOB)
  2. Franko tvornica (EXW)
  3. Franko prijevoznik (FCA)
  4. Cijena & vozarina (CFR)
  5. Cijena, osiguranje & vozarina (CIF)

Istražite točnu definiciju svakog uvjeta u našem alatu za objašnjenje Incoterms pravila u Centru za pomoć.

No kako odabrati odgovarajuće Incoterm® pravilo? Iako proces donošenja odluka može biti složen i često povezan s tradicionalnim praksama poslovnog sektora ili određenog partnera, pokušali smo kategorizirati i pojednostaviti poveznice između vaše željene raspodjele troškova i odgovornosti i određenih Incoterm® pravila.

Pitanja koja trebate postaviti sebi i svojem poslovnom partneru


Počnite od jednostavnog: Odgovarajući način prijevoza

Franko uz bok broda (FAS), FOB, CFR i CIF namijenjeni su morskom ili riječnom prijevozu. Ako se dogovore ti uvjeti, prodavatelj mora po isporuci predočiti teretnicu ili drugi dokument o brodskom prijevozu.

Po svoj logici ne bi se trebali upotrijebiti ako se vaša pošiljka neće prevoziti na barži ili brodu tijekom međunarodne etape. Za oceanski, zračni i željeznički prijevoz mogu se upotrebljavati druge Incoterms® opcije za teret.

Incoterms pravila koja su specifična za oceanski i riječni prijevoz obično podrazumijevaju da je prijevoznik treća strana. Međutim, u slučaju iznajmljivanja plovila, prijevoznikom će se smatrati strana (kupac ili prodavatelj) koja je unajmila plovilo. Glavno pitanje koje treba razjasniti između strana jest odgovornost za utovar tereta na brod i istovar s broda.

Strateško razmišljanje: Tko će najbolje obaviti posao

Glavni i kopneni prijevoz ne uključuje samo vrijeme koje vaš kontejner ili palete provedu na brodu ili kamionu: oni također uključuju praćenje procesa utovara ili istovara te općeniti integritet tereta tijekom prijevoza.

Razmotrimo konkretan primjer dostave kvarljive robe. Ako prodavatelj posjeduje dio potrebne opreme i/ili ima stručno znanje za prijevoz takve robe na velike udaljenosti (posebno obučeno osoblje, hladnjače...), a kupac nema, razumno je prodavatelju dati odgovornost za upravljanje prijevozom prema uvjetima Isporuka na mjesto (DAP).

Općenito govoreći, izbor između uvjeta iz grupe F, C ili D također se može napraviti na temelju sposobnosti prodavatelja ili kupca da sklopi najpovoljniji ugovor o prijevozu. U nekim zemljama prodavatelj ili kupac mogu biti zakonski obvezani upotrijebiti nacionalnu brodsku liniju.

Tko je naposljetku najsposobniji pratiti i kontrolirati troškove ležarine, zadržavanja i skladištenja? Neka vam vaš prijevoznik tereta prepusti kontrolu nad vašim opskrbnim lancem. 

Istražite naš alat s objašnjenjima ležarine

Daleko od puke formalnosti: Osiguranje i carinske pristojbe

Osigurajte svoju robu. Ako kao kupac u svojem ugovoru želite jasno pokazati da je vaš dobavljač odgovoran za osiguravanje robe, potkrijepite svoju transakciju relevantnom Incoterms® opcijom za teret: odaberite CIF ili Vozarina i osiguranje plaćeni (CIP). U svojem ugovoru izravno definirajte koje rizike osiguranje treba pokrivati.

U međunarodnoj trgovini carinske pristojbe za izvoz obično pokriva prodavatelj, a pristojbe za uvoz obično pokriva kupac. Carinjenje robe za uvoz ili izvoz također uključuje dozvole i licence potrebne kako bi pošiljka bila u skladu s propisima.

Zbog toga ćete možda u određenim slučajevima htjeti dopustiti kupcu da preuzme odgovornost za ovaj proces pri uvozu i izvozu, što je omogućeno EXW uvjetima.

Ako bi prodavatelj trebao riješiti te formalnosti na obje strane, odaberite Incoterm® Isporučeno ocarinjeno (DDP).

Jeste li za svoju pošiljku odabrali savršeni Incoterm? Obavezno navedite da upotrebljavate izdanje za 2020.

Tri savjeta kako Incoterms® 2020 upotrijebiti u svoju prednost


1. Dokumentirajte svoje odluke o odabiru određene Incoterm® opcije

Znanje je vaš najbolji saveznik – upoznajte se s Incoterms® pravilima kako biste znali odabrati najbolju opciju. 

Pogledajte Incoterms® u Centru za pomoć

Osim što trebate posjedovati teoretsko znanje, prije odluke trebali biste si postaviti nekoliko pitanja. Koje će strane najvjerojatnije donijeti ispravne odluke? Koji je najbolji način prijevoza vašeg tereta? Je li potrebno osiguranje (obično jest)?

2. Budite specifični kad se radi o odabranoj Incoterms® opciji

Ispravna lokacija
Kako biste bili sigurni da će se upotrijebiti ispravna Incoterm opcija, morate je jasno naznačiti u svojem kupoprodajnom ugovoru tako da upotrijebite sljedeću strukturu:

[Selected Incoterms®], [Named location], [in accordance with Incoterms® 2020]npr. CIF, Long Beach, Incoterms® 2020

Incoterm opcija valjana je tek kad ugovorne strane kao lokaciju odrede grad ili luku. Što preciznije naznačite te lokacije.

Ispravna verzija
I dalje se mogu upotrijebiti
Incoterms® 2010, Incoterms® 2000, pa čak i ranije verzije Incoterms® pravila. Stoga kad definirate uvjete isporuke, obavezno naznačite koja se verzija Incoterms® pravila treba upotrijebiti.

3. Upamtite što Incoterms® pravila NE pokrivaju

Incoterms® pravila definiraju samo kako se troškovi prijevoza i rizici raspodjeljuju između prodavatelja i kupca, kao što je objašnjeno iznad.

Incoterms® pravila ne daju naznaku cijene koja se treba platiti za robu niti način plaćanja.

Ona također ne reguliraju prijenos vlasništva robe ni odredbe u slučaju kršenja ugovora. Ta pitanja obično su izričito definirana kupoprodajnim ugovorom ili primjenjivim zakonima. Nadalje, strane se strogo moraju pridržavati lokalnih zakona – oni mogu imati prednost pred svim aspektima kupoprodajnog ugovora, uključujući odabranu Incoterms® opciju.

Tri pogreške koje valja izbjeći pri odabiru Incoterm® opcije


1. Nedosljedni uvjeti isporuke u dokumentaciji

Faktura za vašu pošiljku upotrijebit će se kao osnova za određivanje carinske vrijednosti.

Zbog toga, ako je u vašem ugovoru navedeno da je prijevoz dogovoren s EXW uvjetima, faktura u kojoj je navedena CIP isporuka činit će se sumnjivom i može uzrokovati kašnjenja u carinjenju tereta. To je važno ako u ugovoru nije navedeno da na fakturi mogu biti navedeni drugi uvjeti isporuke ili cijene robe.

2. Pogrešna shvaćanja između strana o pravima i obvezama odabrane Incoterm® opcije

Incoterms pravila osmišljena su kao zajednički referentni okvir za međunarodnu isporuku koji će olakšati globalno trgovanje. Budući da je sada na snazi novo izdanje, uvijek će vam se isplatiti dodatni trud koji uložite u komunikaciju o konkretnim implikacijama odabranih Incoterms® opcija! Sjajan primjer za to su EXW i FCA.

Prema FCA uvjetima, prodavatelj prenosi robu prijevozniku ili drugoj osobi koju imenuje kupac, izravno u objektu prodavatelja na drugom određenom mjestu. U izdanju Incoterms® pravila za 2020. definirano je da kupac mora obavijestiti prodavatelja o vremenskom razdoblju ili preciznom datumu kad će prijevoznik (ili druga definirana strana) preuzeti robu.

Za razliku od sličnih EXW uvjeta, FCA, međutim, ne definira prodavateljevu obavezu da obavijesti kupca o spremnosti robe za isporuku – pritužbe kupca o tome stoga bi bile neutemeljene. Igrajte na sigurno i obavijestite svojeg kupca!

3. Odabir pogrešnog načina prijevoza za CIF ili CIP uvjete

Prodavatelj prema CIP uvjetima mora zaključiti ugovor o prijevozu i snositi troškove povezane s isporukom pošiljke na odredištu – bez obzira na odabrani način prijevoza.

CIF u svojoj osnovi implicira obavezu prodavatelja da zaključi ugovor i plati sve troškove i vozarinu potrebnu za isporuku robe do definirane odredišne morske ili riječne luke. Ako je prodaja zaključena prema CIF uvjetima, isporuka robe cestovnim prijevozom može se okarakterizirati kao nepravilno ispunjenje uvjeta isporuke.

Preuzmi infografike


Možda će vas zanimati i


Treba vam pomoć sa specifičnim izazovom pri otpremi?


Naši stručnjaci za otpremu spremni su vam pomoći