Navigáció és tartalom
Ön itt van:  Magyarország
vagy Válasszon másik országot

DHL információs szolgáltatások


A DHL Finder használati feltételei


Használati jog - A Deutsche Post AG a használat időtartamára korlátozott, nem kizárólagos, visszavonható, nem átruházható és nem engedélyezhető jogokat biztosít Önnek arra, hogy a DHL Finderben elérhető információkat kizárólag egyéni, magáncélú lekérdezésekhez használja. Bármilyen kereskedelmi célú felhasználáshoz a Deutsche Post AG írásbeli hozzájárulása szükséges. A kereskedelmi célú felhasználás többek között akkor vélelmezhető, ha 24 órán belül több mint 200 egyedi lekérdezés történik.

Ingyenes szolgáltatás - A Deutsche Post AG jelenleg ingyenesen biztosítja a DHL Finder szolgáltatást. Fenntartjuk azonban a jogot, hogy a jövőben a szolgáltatásért használati díjat számítsunk fel.

Felfüggesztési jogunk - A DHL Finder használatát azonnali hatállyal, értesítéssel felfüggeszthetjük vagy letilthatjuk, ha megállapítjuk, hogy a jelen Szolgáltatási feltételek tekintetében lényeges kötelezettségszegés történt, vagy biztonsági incidens történt, vagy ha a felfüggesztést vagy korlátozást törvény, bírósági határozat vagy kormányzati hatóság kérése írja elő.

Módosítás, korlátozás, megszüntetés - Saját belátásunk szerint bármikor módosíthatjuk, korlátozhatjuk vagy megszüntethetjük a DHL Finder ingyenes ajánlatot és az Ön hozzáférését és használatát.

Szavatosság és felelősség - Az ingyenes ajánlatokat "úgy, ahogy van" és mindenféle szavatosság nélkül nyújtjuk. Nem nyújtunk támogatást, és nem teszünk semmilyen rendelkezésre állási ígéretet az ingyenes ajánlatainkkal kapcsolatban. Az ingyenes ajánlatok használatából eredő vagy azzal kapcsolatos károkért vagy egyéb igényekért csak rosszhiszeműség, szándékos kötelezettségszegés és súlyos gondatlanság esetén vállalunk felelősséget. Az enyhe gondatlanságon alapuló károkért és egyéb igényekért való felelősségünket teljes mértékben kizárjuk.

Vitarendezési platform - Az EU Bizottsága platformot biztosít a peren kívüli vitarendezéshez. Ez lehetőséget ad a fogyasztóknak arra, hogy az online szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos vitás ügyeiket kezdetben bírósági eljárás nélkül rendezzék.

Általános tájékoztatási kötelezettség a fogyasztói ügyekben alkalmazható alternatív vitarendezésről szóló törvény 36. §-a szerint - A Deutsche Post AG és a DHL Paket GmbH köteles részt venni a fogyasztói békéltető testület előtti vitarendezési eljárásban. Azok a feladók, akik az általános szerződési feltételeink (ÁSZF) értelmében fogyasztóként adnak fel küldeményeket, valamint a címzettek, amennyiben ők is fogyasztók, a fogyasztói békéltető testületet hívhatják fel a postai küldemények elveszése, ellopása vagy megrongálódása, illetve a saját jogaik megsértése esetén a német postatörvény (PostG) 18. §-a szerinti jogi szabályozás alapján őket megillető jog- és kötelezettségviták rendezésére, ha a Deutsche Post AG-val vagy a DHL Paket GmbH-val nem sikerült megegyezni.

Nyílt forráskódú szoftverkomponensek - Ez a weboldal és a DHL Finder szolgáltatás olyan komponenseket tartalmazhat, amelyek saját nyílt forráskódú szoftver licencfeltételek hatálya alá tartoznak. A "js-joda software" komponensre a js-joda/LICENSE at master · js-joda/js-joda · GitHub alatt elérhető licencfeltételek vonatkoznak.