Navigáció és tartalom
Ön itt van:  Magyarország
vagy Válasszon másik országot

Incoterms® 2020 szabályok


A nemzetközi és belföldi szerződésekben világszerte gyakran használt Incoterms® szabályok a vásárló és az eladó közötti, a költségekre és a kockázatokra, valamint a szállítmánybiztosításra vonatkozóan alkalmazott megosztott felelősségeket ismertetik.

Két fő változás van az Incoterms® 2020-ban a 2010-es változathoz képest:

  • A DAT (Delivered at Terminal) paritást átnevezték Delivered at Place Unloaded-re (DPU)
  • FCA (Free Carrier) paritással mostantól a hajórakjegyeket rakodás után lehet kiállítani

További változások:

  • CIF (Cost, Insurance and Freight) és CIP (Carriage and Insurance Paid To) paritások új általános biztosítási megállapodásokat állapítanak meg, de a biztosítás mértékét továbbra is az eladó és a vevő határozza meg.
  • A listázott paritások esetében a költségelosztás a vevő és eladó között pontosabban van meghatározva – egy kivonat listázza az összes költséget, amit az eladónak és a vevőnek viselnie kell.
  • FCA (Free Carrier), DAP (Delivered at Place), DPU (Delivered at Place Unloaded) és DDP (Delivered Duty Paid) paritások paritások mostantól figyelembe veszik, hogy a vevő és az eladó harmadik fél igénybevétele helyett saját maga gondoskodik a szállításról.
  • A biztonsággal kapcsolatos kötelezettségek mostantól hangsúlyosabbak.
  • Az egyes Incoterm® paritásokhoz tartozó „Explanatory Notes for Users” (Magyarázó megjegyzések a felhasználók számára) felváltották a 2010-es kiadás Útmutató megjegyzéseit, és úgy vannak kialakítva, hogy használatukat könnyebbé tegyék a felhasználók számára.
  • A CIP paritás esetében mostantól kötelező az ICC A vagy ezzel megegyező biztosítás. Az Incoterms® 2010 esetében ICC C volt a kötelező. A CIF paritás esetében marad a szükséges biztosítási fedezet.

Bármilyen szállítási módra vonatkozó szabályok


EXW – Ex Works

Az „Üzemből/Ex WORKS” (EXW) azt jelenti, hogy az eladó akkor teljesít, amikor az árut saját telephelyén vagy egy másik megnevezett helyen (azaz üzemben, gyárban, raktárban stb.) a vevő rendelkezésére bocsátja. Az eladónak nem kell az árut a fuvareszközre rakni; sem pedig kivitelre vámkezeltetni, amennyiben vámkezelés szükséges.

FCA – Free Carrier

A FREE CARRIER (FCA) paritás azt jelenti hogy az eladó az árut többféle módon is kiszolgáltathatja:

  • Az első, amikor a megnevezett helyiség az eladóé, akkor az árucikk akkor számít kézbesítettnek amikor a vevő által leszervezett fuvareszközre azt felrakodták.
  • A második, amikor a megnevezett helyiség egy másik hely, ilyenkor az árucikk akkor számít kézbesítettnek amikor a vevő által leszervezett fuvareszközre azt felpakolták és a fuvareszköz a megnevezett helyen lerakodásra kész és a fuvarozó vagy a vevő által kijelölt személy jelen van.

Bármelyiket is választjuk a kézbesítés helyeként a kettő közül, az már kijelöli, hogy a kockázat mikor száll át a vevőre, és azt az időpontot, amikortól a költségek a vevőt terhelik.

CPT – Carriage Paid To

A CARRIAGE PAID TO (CPT) paritás azt jelenti, hogy az eladó akkor szállítja le az árut a vevőnek – és hárítja át a kockázatot a vevőre –, amikor az árut átadja a szállítmányozónak, vagy az ily módon leszállított árut megszerezte. Az eladó ezt megteheti azáltal, hogy az árut a szállítónak a használt szállítóeszköznek megfelelő módon és helyen fizikailag birtokolja. Miután az árukat így továbbították a vevőnek, az eladó nem garantálja, hogy az áruk jó állapotban, a megadott mennyiségben vagy egyáltalán elérik a rendeltetési helyet. Ennek oka az, hogy a kockázat az eladóról a vevőre száll, amikor az árut a fuvarozónak való átadással átadják a vevőnek; az eladónak mindazonáltal szerződést kell kötnie az áruk fuvarozására az átadástól a megállapodás szerinti rendeltetési helyig.

CIP – Carriage and Insurance Paid To

A CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (CIP) paritás azt jelenti, hogy az eladó akkor szállítja le az árut a vevőnek – és hárítja át a kockázatot a vevőre –, amikor átadja azokat az eladó által szerződtetett fuvarozónak, vagy az ily módon leszállított árut megszerezte. Az eladó ezt megteheti azáltal, hogy az árut a szállítónak a használt szállítóeszköznek megfelelő módon és helyen fizikailag birtokolja. Miután az árukat így továbbították a vevőnek, az eladó nem garantálja, hogy az áruk jó állapotban, a megadott mennyiségben vagy egyáltalán elérik a rendeltetési helyet. Ennek oka az, hogy a kockázat az eladóról a vevőre száll, amikor az árut a fuvarozónak való átadással átadják a vevőnek; az eladónak mindazonáltal szerződést kell kötnie az áruk fuvarozására az átadástól a megállapodás szerinti rendeltetési helyig.

DAP – Delivered at Place

A DELIVERED AT PLACE (DAP) paritás azt jelenti, hogy az eladó akkor szállítja le az árut a vevőnek – és hárítja át a kockázatot a vevőre –, amikor az árut a vevő rendelkezésére bocsátják az érkező szállítóeszközön, kirakodásra készen a megnevezett rendeltetési helyen, vagy egy, az adott helyen belüli ponton, ha ilyen pontban is megállapodnak. Az eladó viseli az árunak a megnevezett rendeltetési helyre vagy az abban a helyen megállapított pontba történő szállításával járó kockázatokat. Ebben az Incoterms szabályban tehát a kézbesítés és a rendeltetési helyre érkezés megegyezik.

DPU – Delivered at Place Unloaded

A DELIVERED AT PLACE UNLOADED (DPU) paritás azt jelenti, hogy az eladó akkor szállítja le az árut a vevőnek – és hárítja át a kockázatot a vevőre –, amikor az árut az érkező szállítóeszközről lerakodva a vevő rendelkezésére bocsátja a megnevezett rendeltetési helyen, vagy egy, az adott helyen belüli ponton, ha ilyen pontban is megállapodnak. Az eladó visel minden kockázatot azzal kapcsolatban, hogy az árut a megnevezett kikötőbe vagy rendeltetési helyen lévő terminálra eljuttatja, és ott kirakja. Ebben az Incoterms szabályban tehát a kézbesítés és a rendeltetési helyre érkezés megegyezik. A DPU az egyetlen Incoterms-szabály, amely előírja, hogy az eladó köteles az árut a rendeltetési helyre rakodni. Az eladónak ezért biztosítania kell, hogy képes legyen megszervezni a kirakodást a megnevezett helyen. Ha a felek úgy döntenek, hogy az eladó nem viseli a kirakodás kockázatát és költségeit, kerülni kell a DPU szabályt, és helyette a DAP-t kell használni.

DDP – Delivered Duty Paid

A DELIVERED DUTY PAID (DDP) paritás azt jelenti, hogy az eladó akkor szállítja le az árut a vevőnek, amikor az árut a vevő rendelkezésére bocsátja, behozatali vámkezelést követően, az érkező szállítóeszközön, kirakodásra készen, a megnevezett rendeltetési helyen, vagy egy, az adott helyen belüli ponton, ha ilyen pontban is megállapodnak. Az eladó viseli az árunak a megnevezett rendeltetési helyre vagy az abban a helyen megállapított pontba történő szállításával járó kockázatokat. Ebben az Incoterms szabályban tehát a kézbesítés és a rendeltetési helyre érkezés megegyezik.

A tengeri és belföldi vízi szállításra vonatkozó szabályok


FAS – Free Alongside Ship

A FREE ALONGSIDE SHIP (FAS) paritás azt jelenti, hogy az eladó akkor szállítja le az árut a vevőnek, amikor az árut a vevő által megjelölt hajó oldalához (a rakparton vagy uszályon) a megnevezett hajózási kikötőben elhelyezte, vagy az eladó az ily módon leszállított árut megszerezte. Az árucikk elvesztésének vagy sérülésének kockázata a hajó oldalához történő elhelyezés után száll át eladóról vevőre, és ettől a pillanattól kezdve a vevő viseli az összes költséget.

FOB – Free on Board

A FREE ON BOARD (FOB) paritás azt jelenti, hogy az eladó az árut a megnevezett hajózási kikötőben, a vevő által kijelölt hajó fedélzetén adja át, vagy az ily módon leszállított árut megszerzi. Az árucikk elvesztésének vagy sérülésének kockázata a fedélzeten történő elhelyezés után száll át eladóról vevőre, és ettől a pillanattól kezdve a vevő viseli az összes költséget..

CFR – Cost and Freight

A COST AND FREIGHT (CFR) azt jelenti, hogy az eladó az árut a hajó fedélzetén adja át, vagy az ily módon leszállított árut megszerzi. Az áruk elvesztésének vagy károsodásának kockázata, amikor az áruk a hajó fedélzetén vannak az eladót terhelik miszerint hogy az árucikk a megfelelő mennyiségben, épségben vagy egyáltalán megérkezik a lerakó helyre. A CFR-ben az eladó nem tartozik kötelezettséggel a vevő felé a biztosítási fedezet megvásárlásáért: ezért a vásárló számára tanácsos lenne, ha valamilyen fedezetet vásárolna magának.

CIF – Cost Insurance and Freight

A COST INSURANCE AND FREIGHT (CIF) paritás azt jelenti, hogy az eladó az árut a hajó fedélzetén adja át, vagy az ily módon leszállított árut megszerzi. Az áruk elvesztésének vagy károsodásának kockázata átszáll, amikor az áruk átkerülnek az hajó fedélzetére, így az eladó teljesítette az áruk leszállítására vonatkozó kötelességét, függetlenül attól, hogy az áruk valóban jó állapotban, a meghatározott mennyiségben érkeztek-e meg a rendeltetési helyre, illetve hogy megérkeztek-e egyáltalán.

Az Incoterms® szabályokat tartalmazó brosúra letöltése


ICC képzés


Az „Incoterms® 2020” kiadvány megrendeléséhez és az Incoterms® szabályokkal kapcsolatos további információkért látogasson el a hivatalos International Chamber of Commerce (ICC) weboldalra

Iratkozzon fel az Incoterms® 2020 szabályokat ismertető  online képzésre  az icc.academy  weboldalon

Van egy konkrét, szállítással kapcsolatos kihívás, amelyhez segítséget szeretne kérni?


Szakértőink örömmel állnak rendelkezésére

beszelgeto-alkalmazottak