Dragi Uporabnik,

Za obisk spletnega mesta ste uporabili brskalnik, ki morda ne nudi najbolj optimalne izkušnje.

Še vedno lahko nadaljujete, vendar vam za najboljšo izkušnjo s to stranjo, priporočamo uporabo Edge, Firefox in Chrome.

Ste v  Slovenija
ali Izberite drugo lokacijo

Pravila INCOTERMS® 2010

Pravila Incoterms®, ki se pogosto uporabljajo v mednarodnih in notranjih pogodbah po vsem svetu, med prodajalcem in kupcem urejajo, kdo je odgovoren za stroške in tveganja ter za zavarovanje tovora.

V spodnji brošuri so predstavljeni pogoji dostave in odgovornosti kupca ter prodajalca za stroške in tveganja ter za zavarovanje tovora.

Preberite več o pravilih Incoterms® 2010 in ostanite na tekočem z najnovejšimi informacijami, ki so zbrane na uradnem spletnem mestu MTZ (Mednarodne trgovinske zbornice).

 

Pravila za vse načine prevoza

 • Ex Works (franko tovarna) pomeni, da prodajalec dostavo izpolni, ko kupcu zagotovi dostop do blaga v svojih prostorih ali na drugem dogovorjenem kraju (na primer v delavnici, tovarni, skladišču itd.). Prodajalec blaga ni dolžan natovoriti na prevzemno vozilo, prav tako ni odgovoren za izvozno carinjenje, če je to potrebno.

 • Free Carrier (franko prevoznik) pomeni, da mora prodajalec blago predati prevozniku ali drugi osebi, ki jo imenuje kupec, v svojih prostorih ali na drugem dogovorjenem kraju. Pogodbenima strankama se svetuje, da natančno določita točko na dogovorjenem kraju dostave, saj se tveganje na tej točki prenese na kupca.

 • Carriage Paid To (prevoz plačan do) pomeni, da prodajalec blago preda prevozniku ali drugi osebi po izbiri prodajalca na dogovorjenem kraju (če se stranki o takem mestu dogovorita), pri čemer dolžan urediti prevoz blaga do dogovorjenega ciljnega kraja ter plačati povezano tovornino.

 • Delivered at Terminal (dobavljeno na terminalu) pomeni, da prodajalec dostavo izpolni, ko je blago raztovorjeno z dostavnega prevoznega sredstva in predano kupcu na dogovorjenem terminalu v izbranem pristanišču ali ciljnem mestu. »Terminal« je lahko pokrito ali odprto mesto, kot je pomol, skladišče, kontejnersko skladišče ali cestni, železniški ali letalski tovorni terminal. Prodajalec nosi vsa tveganja, povezana s prevozom blaga do terminala v dogovorjenem pristanišču ali na ciljnem kraju in razkladanjem.

 • Delivered at Place (dobavljeno na kraju) pomeni, da prodajalec dostavo izpolni, ko je blago predano kupcu na uporabljenem prevoznem sredstvu in pripravljeno za razkladanje na dogovorjenem ciljnem kraju. Prodajalec nosi tveganja, povezana s prevozom blaga do dogovorjenega kraja.

 • Delivered Duty Paid (dobavljeno, dajatve plačane) pomeni, da prodajalec dostavo izpolni, ko je blago po opravljenih carinskih postopkih ob uvozu predano kupcu na uporabljenem prevoznem sredstvu in pripravljeno za razkladanje na dogovorjenem ciljnem kraju. Prodajalec je odgovoren za stroške in tveganja, povezana s prenosom blaga na cilj, za prehod blaga skozi carino ob izvozu in uvozu, dolžan je tudi poravnati morebitne izvozne in uvozne dajatve ter urediti vse carinske postopke.

Vir: Spletno mesto MTZ.

Preberite polno različico izdaje pravil Incoterms® 2010.

»Incoterms« je blagovna znamka Mednarodne trgovske zbornice (MTZ).

 

Pravila za prevoz po morju in celinskih vodnih poteh

 • Free Alongside Ship (franko ob ladji) pomeni, da prodajalec dostavo izpolni, ko je blago postavljeno vzdolž ladje (na primer na pomolu ali tovornem čolnu), ki jo navede kupec, v izbranem odpremnem pristanišču. Tveganje za izgubo ali poškodbe blaga se prenese, ko je blago vzdolž ladje, in od tega trenutka dalje kupec nosi vse stroške.

 • Free On Board (franko na ladijski krov) pomeni, da prodajalec blago dostavi, ko je v dogovorjenem odpremnem pristanišču na krovu plovila, ki ga izbere kupec, ali da preskrbi blago, ki je že dostavljeno na ta način. Tveganje za izgubo ali poškodbe blaga se prenese, ko je blago na krovu plovila, in od tega trenutka dalje kupec nosi vse stroške.

 • Cost and Freight (stroški in prevoznina) pomeni, da prodajalec blago dostavi na krovu plovila ali preskrbi blago, ki je že dostavljeno na ta način. Tveganje izgube ali poškodb blaga preide na kupca, ko je blago na krovu plovila. Prodajalec je dolžan urediti prevoz blaga do dogovorjenega ciljnega pristanišča in plačati povezano tovornino.

 • Cost, Insurance and Freight (stroški, zavarovanje in prevoznina) pomeni, da prodajalec blago dostavi na krovu plovila ali preskrbi blago, ki je že dostavljeno na ta način. Tveganje izgube ali poškodb blaga preide na kupca, ko je blago na krovu plovila. Prodajalec je dolžan urediti prevoz blaga do dogovorjenega ciljnega pristanišča in plačati povezano tovornino.

  Prodajalec je dolžan zagotoviti tudi zavarovanje kupčevega tveganja izgube ali poškodb blaga med prevozom. Kupec se mora zavedati, da je v skladu s klavzulo CIF prodajalec dolžan zagotoviti zgolj osnovno zavarovalno kritje. Če želi kupec dodatno zavarovalno kritje, se mora o tem izrecno dogovoriti s prodajalcem ali poskrbeti za lastno zavarovalniško kritje.

Vir: Spletno mesto MTZ.

Preberite polno različico izdaje pravil Incoterms® 2010.

»Incoterms« je blagovna znamka Mednarodne trgovske zbornice (MTZ).

Ne najdete tistega, kar ste iskali?

Še danes se obrnite na enega naših strokovnjakov službe DHL Freight.

Freight Connections

Odkrijte najnovejše zgodbe DHL Freight strokonjakov za cestni promet in carino.