Navigacija in vsebina

Pogoji uporabe


Na tej strani najdete standardno različico določil in pogojev spletnega mesta DHL. Upoštevajte, da lahko v nekaterih državah veljajo drugačna določila in pogoji.
Določila in pogoji uporabe spletnega mesta DHL so naslednji:

Avtorske pravice
Avtorske pravice te publikacije so v lasti družbe DHL International GmbH.

Pooblastilo za razmnoževanje
Kateri koli osebi je dovoljeno razmnoževati kateri koli del gradiva, objavljenega na teh spletnih straneh, pod naslednjimi pogoji:

  • Gradivo se lahko uporablja le v informativne in nekomercialne namene.
  • Gradiva ni dovoljeno spreminjati na noben način.
  • Nepooblaščeno kopiranje blagovnih znamk družbe DHL ni dovoljeno.
  • Katera koli kopija katerega koli dela gradiva mora vsebovati naslednje obvestilo o avtorskih pravicah:
    Copyright © DHL International GmbH. Vse pravice pridržane.

Blagovne znamke DHL
"DHL", "DHL Worldwide Express", "DHL Express", "DHL eCommerce", "DHL Freight", "DHL Supply Chain", "DHL Global Forwarding", "DHL Europlus", "Jumbo Box", "DHL Economy Select", "DHL Jetline", "DHL Sprintline", "DHL Secureline", "DHL Express Easy", "DHL Easy Shop", "DHL Connect" in "EasyShip" so blagovne znamke družbe DHL International GmbH ali katerega koli drugega podjetja skupine DHL, registrirane v vsaj eni državi. Licenca za uporabo katere koli od teh blagovnih znamk ni dana ali implicitna. Teh blagovnih znamk ni dovoljeno kopirati, prenašati, razmnoževati, uporabljati, spreminjati ali distribuirati na kakršen koli način (razen kot sestavni del avtorizirane kopije gradiva na teh spletnih straneh, kot je določeno v prejšnjem odstavku) brez predhodnega pisnega dovoljenja.

Druge blagovne znamke in trgovska imena
Vse druge blagovne znamke ali trgovska imena, navedena v tem gradivu, so last njihovih lastnikov.

Vaši komentarji
DHL želi vaše povratne informacije ter ceni vaše zamisli in predloge, vendar ne more odgovoriti na vsak komentar posebej. DHL lahko prosto uporablja katero koli informacijo, ki jo posredujete, oziroma jo upošteva.

Uporaba interaktivnih funkcij na tem spletnem mestu
Zaradi priročnosti lahko DHL na tem spletnem mestu zagotavlja interaktivne funkcije, kot so dostop do sledenja in komentarji uporabnikov. Te funkcije lahko uporabljate izključno za navedene namene in za noben drug namen.

Točnost tega spletnega mesta
Te spletne strani lahko vsebujejo nenamerne netočnosti ali tipkarske napake. Družba DHL jih bo popravila po lastni presoji, ko jih bo odkrila. Informacije na teh spletnih straneh so redno posodabljane, vendar lahko pri izvajanju sprememb pride do netočnosti oziroma te niso odpravljene. Internet je vzdrževan neodvisno na več lokacijah po vsem svetu in nekatere informacije, do katerih lahko dostopate prek teh spletnih strani, lahko izvirajo zunaj družbe DHL. DHL izključuje kakršno koli obveznost ali odgovornost za to vsebino.

Virusi
DHL si po najboljših močeh prizadeva izključiti viruse s teh spletnih strani, vendar tega ne more zagotoviti in ne prevzema nobene odgovornosti za viruse. Pred prenosom informacij s teh spletnih strani poskrbite za ustrezno zaščito.

Zavrnitev jamstev
Storitve, vsebina in informacije na tem spletnem mestu so na voljo "takšne, kot so". DHL v največjem zakonsko dovoljenem obsegu zavrača vsa izrecna, implicitna, zakonsko določena ali drugačna jamstva, med drugim tudi implicitna jamstva o primernosti za prodajo, nekršenju pravic tretjih oseb in primernosti za določen namen. Družba DHL, njene podružnice in dajalci licenc ne zagotavljajo oziroma jamčijo točnosti, popolnosti, varnosti ali pravočasnosti storitev, vsebine ali informacij, ki so na voljo na spletnem mestu ali v sistemih družbe DHL ali prek njih. Nobena informacija, pridobljena prek sistemov ali spletnega mesta DHL, ne ustvarja kakršnega koli jamstva, ki ga DHL izrecno ne navaja v teh določilih in pogojih.

Nekatere države ne dovoljujejo omejitev implicitnih jamstev, zato omejitve in izključitve v tem razdelku morda ne veljajo za vas. Če poslujete kot potrošnik, te določbe ne vplivajo na vaše morebitne zakonske pravice, ki se jim ne morete odpovedati. Strinjate se in potrjujete, da so omejitve in izključitve odgovornosti in jamstva, določene v teh določilih in pogojih, poštene in razumne.

Omejitev odgovornosti
V obsegu, v katerem to dovoljuje zakonodaja, družba DHL, njene podružnice, dajalci licenc ali tretje osebe, navedene na spletnem mestu DHL, v nobenem primeru ne odgovarjajo za naključno, posredno, vzorčno, kazensko in posledično škodo, izgubljeni dobiček ali škodo zaradi izgube podatkov ali prekinitve poslovanja, ki je posledica uporabe ali nezmožnosti uporabe spletnega mesta DHL in sistemov DHL, storitev, vsebine ali informacij na podlagi jamstva, pogodbe, odškodninske odgovornosti, delikta ali katere koli druge pravne teorije in ne glede na to, ali je družba DHL obveščena o možnosti takšne škode ali ne. Brez omejevanja prej navedenega se strinjate, da v obsegu, v katerem to dovoljuje veljavna zakonodaja, skupna odgovornost družbe DHL za kakršno koli škodo (neposredno ali drugo) ali izgubo, ne glede na obliko tožbe ali zahtevka in ne glede na to, ali gre za pogodbo, odškodninsko odgovornost ali kaj drugega, v nobenem primeru ne presega 100,00 EUR. V obsegu, v katerem to dovoljuje zakonodaja, so pravna sredstva, navedena v teh določilih in pogojih, izključna in omejena na tista, ki so izrecno navedena v teh določilih in pogojih.

Izdelki in storitve
Če ni pisno dogovorjeno drugače, za prevozne izdelke in storitve, navedene na teh spletnih straneh, veljajo prevozni pogoji družbe DHL. Ker se ti lahko razlikujejo glede na lokacijo države izvora pošiljke, se obrnite na najbližji storitveni center DHL ter pridobite kopijo lokalnih določil in pogojev. Vsi izdelki in storitve družbe DHL morda niso na voljo v vseh državah.

Razkritje podatkov
Vsi podatki, ki jih družbi DHL posredujejo obiskovalci teh spletnih strani, veljajo za zaupne in jih družba DHL ne bo razkrila nobeni tretji osebi, razen če je to potrebno za zagotavljanje storitev.