Navigacija in vsebina

DHL Information Services


 

Pogoji uporabe iskalnika DHL-ovih poslovalnic za pakete

Pravica do uporabe - Deutsche Post AG vam podeljuje neizključno, preklicno, neprenosljivo in nedeljivo pravico, časovno omejeno na čas uporabe, do uporabe informacij, ki so na voljo v DHL Finderju, izključno za posamezne poizvedbe v zasebne namene. Za kakršno koli komercialno uporabo je potrebno pisno soglasje družbe Deutsche Post AG. Komercialna uporaba se med drugim domneva, če je v 24 urah opravljenih več kot 200 posameznih poizvedb.

Brezplačna storitev - Deutsche Post AG trenutno zagotavlja storitev DHL Finder brezplačno. Vendar si pridržujemo pravico, da v prihodnosti zaračunamo pristojbino za uporabo storitve.

Naša pravica do začasne prekinitve - Uporabo storitve DHL Finder lahko s takojšnjim učinkom na podlagi obvestila začasno prekinemo ali blokiramo, če ugotovimo, da je prišlo do bistvene kršitve dolžnosti v zvezi s temi pogoji storitve ali varnostnega incidenta, ali če začasno prekinitev ali omejitev zahteva zakon, sodni nalog ali zahteva vladnega organa.

Sprememba, omejitev, prekinitev - Po lastni presoji lahko kadar koli spremenimo, omejimo ali prekinemo brezplačno ponudbo DHL Finder ter vaš dostop do nje in njeno uporabo.

Jamstvo in odgovornost - Brezplačne ponudbe so na voljo "takšne, kot so", in brez kakršnih koli jamstev. V zvezi z našimi brezplačnimi ponudbami ne zagotavljamo podpore in ne dajemo nobenih obljub o razpoložljivosti. Za škodo ali druge zahtevke, ki izhajajo iz vaše uporabe brezplačne ponudbe ali so z njo povezani, smo odgovorni le v primeru zlonamernosti, namerne kršitve in hude malomarnosti. Naša odgovornost za škodo in druge zahtevke na podlagi lahke malomarnosti je v celoti izključena.

Platforma za reševanje sporov - Komisija EU zagotavlja platformo za izvensodno reševanje sporov. Ta potrošnikom omogoča, da spore v zvezi z uporabo spletnih storitev najprej rešijo, ne da bi se morali obrniti na sodišče.

Splošna dolžnost zagotavljanja informacij v skladu s 36. členom zakona o alternativnem reševanju potrošniških sporov - Deutsche Post AG in DHL Paket GmbH morata sodelovati v postopkih reševanja sporov pred potrošniško arbitražo. Pošiljatelji, ki pošiljajo pošiljke kot potrošniki v skladu z našimi standardnimi pogoji (GTC), in njihovi prejemniki, če so prav tako potrošniki, se lahko za reševanje sporov v zvezi s pravicami in obveznostmi v primeru izgube, kraje ali poškodbe poštnih pošiljk ali kršitve lastnih pravic, do katerih so upravičeni na podlagi pravne ureditve v skladu s členom 18 Zakona o poštnih storitvah (PostG), če z Deutsche Post AG ali DHL Paket GmbH ni mogoče doseči sporazuma, obrnejo na potrošniško arbitražno komisijo.

Komponente odprtokodne programske opreme - To spletno mesto in storitev DHL Finder lahko vsebujeta komponente, za katere veljajo lastni licenčni pogoji za odprtokodno programsko opremo. Za komponento "js-joda software" veljajo licenčni pogoji, ki so na voljo pod js-joda/LICENSE at master · js-joda/js-joda · GitHub .