Gezinim ve İçerik

Kullanım Koşulları


Bu sayfada DHL Web Sitesi Hüküm ve Koşullarının standart bir versiyonu yer almaktadır. Belirli ülkelerde farklı hüküm ve koşulların geçerli olabileceğini unutmayın.
DHL Web Sitesinin kullanımıyla ilgili Hüküm ve Koşullar şöyledir:

Telif Hakkı
DHL International GmbH, bu yayının telif hakkının sahibidir.

Çoğaltma Yetkisi
Aşağıdaki şartlara tabi olmak suretiyle, bu web sayfalarındaki içeriğin herhangi bir bölümünü herhangi bir kişi çoğaltabilir:

  • İçeriğin sadece bilgi amacıyla ve ticari olmayan amaçlarla kullanılmasına izin verilebilir.
  • Hiçbir şekilde değiştirilemez.
  • Hiçbir DHL markasının izinsiz kopyası yapılamaz.
  • İçeriğin her kopyasının her bölümü aşağıdaki telif hakkı notunu içermelidir:
    Copyright © DHL International GmbH. All Rights Reserved.

DHL Ticari Markaları
“DHL”, “DHL Worldwide Express”, “DHL Express”, “DHL eCommerce”, “DHL Freight”, “DHL Supply Chain”, “DHL Global Forwarding”, “DHL Europlus”, “Jumbo Box”, “DHL Economy Select”, “DHL Jetline”, “DHL Sprintline”, “DHL Secureline”, “DHL Express Easy”, “DHL Easy Shop”, “DHL Connect” ve “EasyShip” DHL International GmbH veya DHL Group’un diğer şirketlerinin ticari markalarıdır ve en az bir yargı bölgesinde kayıtlıdır. Bu ticari markaların kullanımı için hiçbir lisans verilmemektedir veya verildiği ima edilmemektedir. Bu ticari markalar önceden yazılı izin olmadan hiçbir şekilde kopyalanamaz, indirilemez, çoğaltılamaz, kullanılamaz, değiştirilemez ve dağıtılamaz (bir önceki kısımdaki paragrafta belirtildiği gibi bu web sayfalarında yer alan materyalin izinli kopyasının ayrılmaz bir parçası olanlar hariç).

Diğer Ticari Markalar ve Ticari İsimler
Bu materyallerde değinilen tüm diğer ticari markalar veya ticari isimler ayrı ayrı kendi sahiplerine aittir.

Sizin Yorumlarınız
DHL sizden geri bildirim ister, sizlerin fikir ve önerilerinize önem verir ancak her yoruma ayrı ayrı cevap veremeyebilir. DHL vereceğiniz herhangi bir bilgiyi kullanmakta ve bu bilgilere göre hareket etmekte serbesttir.

Bu web sitesindeki interaktif özelliklerin kullanılması
Size kolaylık sağlamak için DHL bu web sitesinde takip ve kullanıcı yorumlarına erişim gibi interaktif özellikler sağlayabilir. Bu özellikleri yalnızca belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanabilirsiniz.

Bu web sitesinin doğruluğu
Bu web sayfaları kasıtsız yapılan hatalar veya basım hataları içerebilir. Bu tür hatalar bulunduğunda DHL’in takdirine bağlı olarak düzeltilecektir. Bu sayfalardaki bilgiler düzenli olarak güncellenmektedir ancak güncellemelerle değişiklikler yapıldığında hatalar düzeltilemeyebilir veya yeni hatalar ortaya çıkabilir. İnternet, tüm dünyada binlerce sitede bağımsız olarak mevcuttur; bu sayfalardan erişilen bilgilerin bir kısmının kaynağı DHL olmayabilir. DHL bu tür içerikler için herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk kabul etmez.

Virüsler
DHL bu web sayfalarından virüsleri uzak tutmak için tüm makul çabaları gösterir ancak bunu taahhüt edemez ve virüsler için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Lütfen bu sayfalardan bilgi indirmeden önce gereken tüm önlemleri alın.

Garanti Koşulları
Bu web sitesindeki hizmetler, içerik ve bilgiler "olduğu gibi" sunulur. DHL, kanunun elverdiği azami ölçüde, her türlü garantiyi (doğrudan, dolaylı, yasal ya da başka şekilde tezahür eden) reddeder. Satılabilirlik, üçüncü tarafların haklarının ihlal edilmemesi ve belli bir amaca uygunluk gibi garantiler de bunlara dahil olup, sözü geçen garantilerin kapsamı bunlarla sınırlı değildir. DHL, bağlı şirketleri ve lisansörleri, DHL web sitesi veya sistemleri üzerinde veya aracılığıyla aktarılan hizmetlerin, içeriğin veya bilgilerin doğruluğu, eksiksizliği, güvenliği veya güncelliği hakkında hiçbir beyan ve taahhütte bulunmamaktadır. DHL sistemleri veya web sitesi yoluyla edinilen hiçbir bilgi, bu hüküm ve şartlarda açıkça ifade edilmeyen herhangi bir garanti teşkil etmez.

Bazı yargı hükümleri zımni garanti sınırlamasına izin vermemektedir. Bu nedenle bu bölümdeki sınırlama ve istisnalar sizin için geçerli olmayabilir. Tüketici konumunda iseniz buradaki hükümler feragat edilemeyecek yasal haklarınızı etkilemez. Burada ifade edilen hüküm ve koşulların getirdiği sorumluluk ve garanti sınırlamaları ve istisnalarının adil ve makul olduğunu kabul ve taahhüt etmiş sayılırsınız.

Sorumluluk Sınırlaması
Kanunların elverdiği ölçüde, DHL, bağlı şirketleri, lisansörleri veya DHL web sitesinde bahsi geçen üçüncü taraflar; herhangi tesadüfi, dolaylı, özel, cezai ve sair zarardan, kâr kaybından, DHL web sitesi veya DHL sistemlerini, hizmetlerini, içeriğini veya bilgileri kullanamamaktan veya kullanımdan doğacak iş aksamaları veya kaybolan bilgilerden kaynaklanan zararlardan, garanti, sözleşme, haksız fiil, cürüm veya diğer bir hukuki kavrama dayalı olsa da ve DHL bu tür zararların ihtimali hakkında uyarılmış olsa da sorumlu tutulamaz. Yukarıdaki durumlarla sınırlı kalmamak üzere, geçerli kanunların elverdiği ölçüde, hiçbir koşulda, DHL’in herhangi bir zarar (doğrudan veya başka bir şekilde) veya kayıpla ilgili, sözleşmeye bağlı olarak, haksız fiil ya da başka bir yolla, ister dava ister hak iddiası şeklinde olsun, toplam yükümlülüğünün 100 EUR’yu geçmeyeceğini kabul ve taahhüt etmiş sayılırsınız. Kanunların elverdiği ölçüde, burada ifade edilen hüküm ve koşullarda sizin için belirtilen tazminatlar münhasırdır ve burada ifade edilen hüküm ve koşullarda açıkça sunulanlarla sınırlıdır.

Ürün ve Hizmetler
Aksi yazılı olarak belirtilmediği sürece, bu web sayfalarında bahsi geçen taşımacılık ürün ve hizmetleri DHL'in taşıma ile ilgili Hüküm ve Koşullarına tabidir. Hüküm ve koşullar gönderinin geldiği ülkenin bulunduğu yere göre değişebileceği için, yerel hüküm ve koşulların bir kopyasını almak üzere lütfen en yakın DHL hizmet merkeziyle bağlantı kurun. DHL'in tüm ürün ve hizmetleri her ülkede bulunmayabilir.

Bilgi İfşası
Bu web sayfalarını ziyaret edenlerin verdiği bütün bilgiler gizli kabul edilir ve hizmetlerin sunulması için gerekli olan durumlar haricinde DHL tarafından hiçbir üçüncü kişi veya tarafa ifşa edilmez.