Değerli Kullanıcı,

Bu siteyi ziyaret ettiğiniz tarayıcı, en uygun deneyimi sunmuyor olabilir.

Hala devam edebilirsiniz, ancak en iyi deneyim için Edge, Firefox veya Chrome kullanmanızı öneririz.

TEHLİKELİ MALLAR VE YASAK ÜRÜNLER

DHL Freight, tehlikeli malları taşıyabilen köklü bir taşıyıcıdır ve tehlikeli malların kara ve demiryoluyla taşınması için çözümler sunabilir.

Tehlikeli malların taşınması, taşıma moduna göre uluslararası ve ulusal yasalarla düzenlenmiştir. Bu yasaların amacı insanların, ekipmanların ve çevrenin görebileceği hasarı düşünerek kazaları engellemektir. Yasalar paketleme gereksinimleri, taşınabilecek maksimum miktarlar, aynı taşıma ünitesinde taşınabilecek ve taşınamayacak mallar gibi konuları kapsar.

Tüm bu düzenlemeler arasında tutarlılık sağlamak için tehlike sınıflandırma kriterleri, tehlike iletişim araçları ve tüm taşıma modlarının taşıma koşulları için uyumlaştırma mekanizmaları kurulmuştur.

Tehlikeli malların sınıflandırılmasıyla ilgili daha fazla bilgi için UNECEtanımlanmamış web sitesine bakabilirsiniz.

Tehlikeli Malların Karayoluyla Taşınması

DHL Freight tehlikeli malları karayoluyla ulusal ve uluslararası ADR (Tehlikeli Malların Uluslararası Karayollarında Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması) düzenlemelerine uygun şekilde taşır. Bu düzenlemeler ADR konvansiyonunu benimseyen tüm ülkeler kapsamında geçerlidir. Tehlikeli malların taşınmasına ilişkin AB direktifleri de Avrupa’da geçerlidir.

Bu sözleşme UNECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu) tarafından 2 yılda bir yenilenir.

 • Tehlikeli malların uluslararası karayollarında taşınması Uluslararası ADR Anlaşmasına tabidir. ADR = Tehlikeli Malların Uluslararası Karayollarında Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması.

  Kıta Avrupası’ndan denizle ayrılan ülkelerde deniz taşımacılığına ilişkin IMDG kodu geçerlidir. 

  IMDG Kodu (Tehlikeli Mallar Uluslararası Denizcilik Kodu) tehlikeli malların veya malzemelerin deniz yoluyla gemilerde güvenle taşınması veya gönderilmesi için kabul edilen uluslararası yönergelerdir. IMDG ile ilgili daha fazla bilgi için  IMO – Uluslararası Denizcilik Örgütünü ziyaret edebilirsiniz.

  Tehlikeli malların uluslararası demiryollarında taşınması, uluslararası RID (Tehlikeli Malların Uluslararası Demiryollarında Taşınması) düzenlemelerine tabidir. Daha fazla bilgi -OTIF - Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Hükümetlerarası Örgüt.OTIF - Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Hükümetlerarası Örgüt

 • Tehlikeli malların taşınması için şu belgeler gereklidir:

  • Multimodal Tehlikeli Mal Formu denizyolu taşımacılığı için gereklidir (Kıta Avrupası’ndan denizle ayrılan ülkelerde)
  • Uygun ADR sınıfını gösteren Manifesto (CMR), yerel resmi dilde ve İngilizce, Almanca veya Fransızca
 • Sırasıyla:

  • UN numarası (UN + tehlikeli maddeyi belirten dört haneli rakam ve uluslararası taşımacılığa ilişkin maddeler)
  • Teknik ad (geçerli ADR/RID/IMDG özelliklerine göre)
  • ADR/RID/IMDG tehlikeli etiket numaraları
  • Varsa paketleme grubu
  • Tünel kısıtlama kodu (ADR/RID için)

  Sıralı olması gerekmez:

  • Brüt ağırlık/litre
  • Net ağırlık/litre
  • Sınırlı veya istisnai miktarı olan mallarla ilgili bilgiler
  • Paket sayısı ve türü
  • Alıcı adı ve adresi
  • Gönderici adı ve adresi
  • Santigrat cinsinden parlama noktası (sadece IMDG)

  Tehlikeli mal bilgilerinin tek Taşıma Siparişi Formuna ve CMR’ye yazdırılması gerekir.

  Tehlikeli malların taşınması için gerekli bilgi ve belgelerin sipariş sırasında DHL Freight’e verilmesi gerekir.

  DHL Freight, tüm taşıma araçlarını gerekli dillerde gereken yasal belgeler ve sertifikalarla ve sürücüler için “ADR’ye uygun yazılı talimatlar” ile birlikte sağlar.

  Tehlikeli mal taşımacılığı için her zaman özel ayarlamalar gerekir. Bu nedenle taşıma planının ayrıca kararlaştırılması gerekir.

DHL Freight EuroConnect İçin Kapsam Dışı Mallar

DHL Freight şu tür malları taşımacılık ağında taşıyamaz:

 • Silah ve mühimmatlar
 • Tehlikeli mallar:

      -

Sınıf 1 (UN kodları  0323, 0432, 0454 hariç patlayıcılar ve yalnızca aletler için olan kartuşlarla ilgili olarak UN kodu 0014)

      -

Sınıf 2.3 (zehirli gazlar)

      -

Sınıf 4.1 (sıcaklık kontrolü gerektiren kendiliğinden reaktif ürünler, 3231 - 3240 arası UN kodları, UN 3533, UN 3534, UN 3364, UN 3365, UN 3367 ve UN 3368)

      -

Sınıf 5.2 (sıcaklık kontrolü gerektiren organik peroksitler, 3111 - 3120 arası UN kodları)

      -

Sınıf 6.1 (zehirli maddeler Paketleme Grubu 1)

      -

Sınıf 6.2 (biyozararlı maddeler)

      -

Sınıf 7 (radyoaktif maddeler)

      -

Sınıf 9 (2212, 2590, 2315, 3151, 3152 UN kodları) ve ve Özel Provizyon 376'da tanımlandığı gibi hasar görmüş veya arızalı olan lityum iyon piller  ve lityum metal piller (3480, 3481, 3090 ve 3091 UN kodları) ve Özel Provizyon 376'da tanımlandığı şekilde pili hasarlı veya kusurlu olan pille çalışan araçlar (UN 3171). Yalnızca yukarıda belirtilen piller ve pille çalışan araçlar için istisnalar olabilir. Bunlar, DHL Freight’in işletmeye başlamadan önce yazılı onayını gerektiriyor.

 • Atıklar, canlı bitkiler, çiftlik hayvanları, hayvanlar ve çabuk bozulan mallar
 • Para, değerli metal, mücevher, değerli taşlar, sanat eserleri, antikalar, çekler, kullanıma hazır kredi kartları, bozuk paralar, damga pulları, geçerli telefon kartları
 • Herhangi bir tür ödeme, tahviller (garantiler), değerli eşyalar, belgeler, ihraç malları, hacimli materyaller
 • Mamul tütün ürünleri (sigaralar, purolar vb.)

Tehlikeli Mal Ek Masrafları

Tehlikeli mal taşımacılığı; taşıma ünitelerinin işaretlenmesi, yetkililere ve taşıma şirketlerine bildirilmesi, belgelerin ayarlanması gibi ek önlemler gerektirir. Tehlikeli mallar ayrı olarak ücretlendirilen yerel ve/veya ulusal DGR ücretlerine tabidir. Tehlikeli mal taşımacılığı her zaman ek ücretlere tabidir.

Tehlikeli mal taşımacılığıyla ilgili yerel maliyetler ve düzenlemelerle ilgili daha fazla bilgi edinmek için lütfen DHL Freight müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

Faydalı Bağlantılar:

Aradığınızı Bulamadınız Mı?

DHL Freight uzmanlarımızdan biriyle bugün iletişime geçin!

Freight Connections

DHL'in Karayolu Taşımacılığı ve Gümrük Uzmanlarının en son hikayelerini keşfedin.