Gezinim ve İçerik

ENERJİ

Güvenilir Bir İş Ortağı. Enerji Sorunlarına Çözüm Buluyor.

Enerji endüstrisinde yeni projelerin ve mevcut tesislerin başarısı ve bakımı için iş gücünü, altyapıyı ve ekipmanları verimli kullanmak çok önemlidir.

Enerji şirketlerinin, maliyet baskısı, değişen enerji karması ve yenilenebilir enerjinin geleneksel enerji pazarındaki artan etkisi gibi zorluklara çözüm üretmesi gerekiyor.

DHL, entegre enerji lojistiğinde dünya lideridir. Güvenli, uyumlu ve kaliteli çözümler sunarak enerji şirketlerinin üretkenliği artırmasına ve maliyetleri azaltmasına yardım ediyoruz.


Uzmanlığımız

Petrol ve Gaz Yukarı Akışı

Uzak ve zorlu çevre koşulları, büyük altyapılar ve karmaşık, küresel çapta tedarik zincirleri bir araya geldiğinde zorlu bir süreç oluşur. DHL olarak, inşaat, keşif ve üretim dahil tüm proje döngüsünde verimli ve ölçeklenebilir tedarik zincirleri tasarlıyor, uyguluyor ve işletiyoruz.

Petrol ve Gaz Aşağı Akışı

İşleme, rafine etme, üretim veya dağıtımla ilgili tüm operasyonlarınızda DHL, sağlık ve güvenlik faktörlerini gözden kaçırmadan, size hazır malzeme erişimi sağlayarak tedarik zincirinizi optimize etmenize, tesis ve personel üretkenliğini artırmanıza yardım eder. Çok sayıda uluslararası ve yerel tedarikçiyi yönetmek, yeni ve mevcut tesislere malzeme gelişini kolaylaştırmak bizim uzmanlık alanımızdır.

Yenilenebilir Enerji

Artan rekabet ve ürünlerin metalaşması nedeniyle şirketlerin rekabet avantajı kazanmak için lojistik verimliliklerini iyileştirmeleri ve dağıtım hizmetlerini farklılaştırmaları gerekiyor. DHL güvenli, şeffaf, güvenilir ve basit hizmet portföyüyle ham madde lojistiğini daha etkili hale getirebilir, fabrika iş akışlarını optimize edebilir ve yeni pazarlara girişi hızlandırabilir.

Güç Üretimi ve Tesisler

Altyapı geliştirme, yeni güç istasyonları ve mevcut tesislerin en verimli şekilde kullanılması, DHL’in verimli tedarik zinciri yönetimiyle karşılamanıza yardımcı olacağı ihtiyaçlarınızdan sadece birkaçıdır. Günümüzde güç üretimi yerinden yönetilmektedir. DHL’in ağı ve hizmetleri, yerinden yönetim altyapısını oluşturmak ve varlık bütünlüğünü korumak için düşük maliyetli bir platform sağlar.

Enerji Madenciliği

DHL, madencilik operasyonlarının kendine özgü zorluklarını anlar. Mal fiyatlarının düşük olması operasyonun daha verimli yürütülmesini zorunlu kılar. Varlık kullanımını ve malzeme stokunu artırmak için tedarik zincirinizi birleştirmenize yardımcı olarak ekipmanlarınızın daha uzun süre çalışmasını, ekibinizin daha üretken olmasını sağlayabiliriz.

Plane Runway

Connect with DHL Insights

Get connected to the insights and innovation available on the English version of this page.