Gezinim ve İçerik

Tehlikeli Mallar ve Yasak Ürünler


DHL Freight, tehlikeli malları taşıyabilen köklü bir taşıyıcıdır ve tehlikeli malların kara ve demiryoluyla taşınması için çözümler sunabilir.

Tehlikeli malların taşınması, taşıma moduna göre uluslararası ve ulusal yasalarla düzenlenmiştir. Bu yasaların amacı insanların, ekipmanların ve çevrenin görebileceği hasarı düşünerek kazaları engellemektir. Yasalar paketleme gereksinimleri, taşınabilecek maksimum miktarlar, aynı taşıma ünitesinde taşınabilecek ve taşınamayacak mallar gibi konuları kapsar.

Tüm bu düzenlemeler arasında tutarlılık sağlamak için tehlike sınıflandırma kriterleri, tehlike iletişim araçları ve tüm taşıma modlarının taşıma koşulları için uyumlaştırma mekanizmaları kurulmuştur.

Tehlikeli malların sınıflandırılmasıyla ilgili daha fazla bilgi için UNECE web sitesine bakabilirsiniz.

Tehlikeli Malların Karayoluyla Taşınması


DHL Freight tehlikeli malları karayoluyla ulusal ve uluslararası ADR (Tehlikeli Malların Uluslararası Karayollarında Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması) düzenlemelerine uygun şekilde taşır. Bu düzenlemeler ADR konvansiyonunu benimseyen tüm ülkeler kapsamında geçerlidir. Tehlikeli malların taşınmasına ilişkin AB direktifleri de Avrupa’da geçerlidir.

Bu sözleşme UNECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu) tarafından 2 yılda bir yenilenir.

Düzenlemeler

Tehlikeli malların uluslararası karayollarında taşınması Uluslararası ADR Anlaşmasına tabidir. ADR = Tehlikeli Malların Uluslararası Karayollarında Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması.

Kıta Avrupası’ndan denizle ayrılan ülkelerde deniz taşımacılığına ilişkin IMDG kodu geçerlidir.

IMDG Kodu (Tehlikeli Mallar Uluslararası Denizcilik Kodu) tehlikeli malların veya malzemelerin deniz yoluyla gemilerde güvenle taşınması veya gönderilmesi için kabul edilen uluslararası yönergelerdir. IMDG ile ilgili daha fazla bilgi için IMO – Uluslararası Denizcilik Örgütü’nü ziyaret edebilirsiniz.

Tehlikeli malların uluslararası demiryollarında taşınması, uluslararası RID (Tehlikeli Malların Uluslararası Demiryollarında Taşınması) düzenlemelerine tabidir. Daha fazla bilgi için Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Hükümetlerarası Örgüt (OTIF) internet sitesini ziyaret edin. OTIF - Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Hükümetlerarası Örgüt.

Gerekli Belgeler

Tehlikeli malların taşınması için şu belgeler gereklidir:

 • Multimodal Tehlikeli Mal Formu denizyolu taşımacılığı için gereklidir (Kıta Avrupası’ndan denizle ayrılan ülkelerde)
 • Uygun ADR sınıfını gösteren Manifesto (CMR), yerel resmi dilde ve İngilizce, Almanca veya Fransızca

Zorunlu Tehlikeli Mal Bilgileri

Sırasıyla:

 • UN numarası (UN + tehlikeli maddeyi belirten dört haneli rakam ve uluslararası taşımacılığa ilişkin maddeler)
 • Teknik ad (geçerli ADR/RID/IMDG özelliklerine göre)
 • ADR/RID/IMDG tehlikeli etiket numaraları
 • Varsa paketleme grubu
 • Tünel kısıtlama kodu (ADR/RID için)

Sıralı olması gerekmez:
 • Brüt ağırlık/litre
 • Net ağırlık/litre
 • Sınırlı veya istisnai miktarı olan mallarla ilgili bilgiler
 • Paket sayısı ve türü
 • Alıcı adı ve adresi
 • Gönderici adı ve adresi
 • Santigrat cinsinden parlama noktası (sadece IMDG)
 • Tehlikeli mal bilgilerinin tek Taşıma Siparişi Formuna ve CMR’ye yazdırılması gerekir.

Tehlikeli malların taşınması için gerekli bilgi ve belgelerin sipariş sırasında DHL Freight’e verilmesi gerekir.

DHL Freight, tüm taşıma araçlarını gerekli dillerde gereken yasal belgeler ve sertifikalarla ve sürücüler için “ADR’ye uygun yazılı talimatlar” ile birlikte sağlar.

Tehlikeli mal taşımacılığı için her zaman özel ayarlamalar gerekir. Bu nedenle taşıma planının ayrıca kararlaştırılması gerekir.

DHL Freight için Kapsam Dışı Mallar


Lütfen DHL Freight’in her tür ürünü kendi ağı üzerinden taşımadığını unutmayın. Nelerin hariç tutulduğu hakkında daha fazla bilgi için lütfen DHL Freight Hüküm ve Koşullarımızda bölüm 1 ve bölüm 7’ye göz atın.

Tehlikeli Mal Ek Masrafları


Tehlikeli mal taşımacılığı; taşıma ünitelerinin işaretlenmesi, yetkililere ve taşıma şirketlerine bildirilmesi, belgelerin ayarlanması gibi ek önlemler gerektirir. Tehlikeli mallar ayrı olarak ücretlendirilen yerel ve/veya ulusal DGR ücretlerine tabidir. Tehlikeli mal taşımacılığı her zaman ek ücretlere tabidir.

Tehlikeli mal taşımacılığıyla ilgili yerel maliyetler ve düzenlemelerle ilgili daha fazla bilgi edinmek için lütfen DHL Freight müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

Faydalı Bağlantılar
konuşan-iş-arkadaşları

Yardım almak istediğiniz belirli bir gönderi sorununuz mu var?


Uzmanlarımız yardıma hazırdır