SORUMLULUKLARIMIZIN BİLİNCİNDEYİZ

Dünyanın lider lojistik şirketi olarak misyonumuz, insanların arasında köprü oluşturarak hayatlarını iyileştirmektir. Küresel ticarette büyük ve önemli bir şirket olduğumuzdan dolayı, bizim özel bir sorumluluğumuz var. Çalışanlarımıza, topluma ve çevreye karşı bir sorumluluk.

Bu nedenle, Strateji 2020’nin bir parçası olarak kurumsal sorumluluk genel iş stratejimizde önemli bir role sahiptir. Bunu “Living Responsibility” olarak adlandırıyoruz. Bu bizim, paydaşlarımız ve gezegenimiz için ekonomik, sosyal ve çevresel değerler oluşturma yaklaşımımızdır. Bizi sorumlu iş yapmada mihenk taşı olma hedefimize yaklaştırır. Bu vizyona olan bağlılığımız aşağıdaki üç maddede kendini gösterir.

 

2 MİLYAR

Taşınan gönderilerin iklime zararsız olması

22,508

Karayolu filomuzda verimliliği geliştiren teknoloji

62%

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrik

Sorumluluk Çalışmalarımız

Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine, sorumlu iş uygulamalarına ve ortak değerlere son derece önem veriyoruz. Bu yüzden, çevre koruma programımız GoGreen’i geliştirdik. Çalışmalarımız bununla sınırlı kalmadı.

Neredeyse tüm ülkelerdeki global erişimimiz ve varlığımız sayesinde, toplumun ihtiyaçlarını karşılama konusunda benzersiz bir konumda yer alıyoruz. GoTeach programımızın bir parçası olarak çocukların ve gençlerin eğitimini geliştirmek için önemli uluslararası kuruluşlarla birlikte çalışıyoruz. GoHelp ile de kapsamlı önleyici tedbirler sunarak BM’nin afet yönetimi çalışmalarına destek oluyoruz. GARD programımızla havalimanlarının doğal afetlere hazır olmasına yardımcı oluyor ve bir afet olması durumunda hızlı ve verimli lojistik destek sağlıyoruz.

GoGreen

GoGreen programımızla amacımız daha çevre dostu ve daha sürdürülebilir bir geleceğe öncülük etmektir.

GoHelp

GoHelp ile Birleşmiş Milletlere yetkin ve verimli afet yönetim desteği sağlıyoruz.

GoTeach

Köklü ortaklarla birlikte gençlerimizin eğitimini ve gelecek fırsatlarını iyileştirmeyi amaçlıyoruz.

Deutsche Post DHL Group CEO’su Dr. Frank Appel

2050 Misyonu

2050’ye kadar lojistikle ilişkili tüm emisyonları sıfıra indirmek istiyoruz. Bu, son derece iddialı bir hedef. Bu amaçla, 2025 yılına kadar ulaşmayı amaçladığımız dört ara hedef belirledik.

GoGreen Programı

Sadece kendimizin değil, sizin de çevre üzerindeki etkinizi en aza indirmeyi hedefliyoruz. Çevre dostu lojistik uzmanları olarak dünya çapındaki tüm faaliyetlerimizde kirliliği önlemeye çalışıyoruz ve daha çevre dostu, daha sürdürülebilir çalışma yöntemleri bulmanıza yardımcı oluyoruz. Çevresel açıdan sürdürülebilir ve verimli bir lojistik ağını nasıl yönettiğimizi ve GoGreen çözümlerimizin nasıl hem çevreye hem de şirketinize faydalı olduğunu keşfedin.

DHL Carbon Calculator

Karbon ayak izi, çevreye etkimizin önemli bir göstergesidir. Taşımacılıkla ilişkili emisyonlarınızı hesaplamak için karbon hesaplama aracımızı kullanın. Bu araç tamamen ücretsizdir ve gönderilerinizin ürettiği sera gazı (GHG) emisyonlarını hemen gösterir.

Karbon Ayak İzimiz

Vaadimizin Temelleri

Sorumlu İş Yapma

Sorumlu iş yapmada mihenk taşı olma hedefimize ulaşmaya çalışırken şirketimizin geçerli yasalara, etik standartlarına ve uluslararası yönergelere uygun şekilde çalışmasını sağlarız.


Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal sosyal sorumluluk programımızın hedefi, şirketimizin temel becerilerini ve çalışanlarımızın uzmanlığını kullanarak topluma ve çevreye olumlu bir katkı sağlamaktır.

Ortak Değer

Ortak Değerler, topluma ve çevreye katkı çalışmalarımıza yön verirken aynı zamanda şirketimizin başarısına da katkı sağlar.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Global Volunteer Day

Global Volunteer Day ile çalışanlarımızın toplumlarına katkı sağlamak için zaman ve çaba harcamasını teşvik ediyoruz. 2015 yılında 110.000’den fazla DPDHL çalışanı kollarını sıvadı ve 260.000 saatten fazla bir süre gönüllülük yaptı.

Sorumlu İş Yapma: İş Sağlığı ve Güvenliği

Çalışanlarımızın korunmasını ve güvenliğini her şeyin önünde tutuyoruz. Bu nedenle “Sağlık, Güvenlik ve Refah” adlı yeni bir strateji geliştirdik. Çünkü yalnızca bir iş kazası bile çok fazladır.

Ortak Değerler - Bonn’da Sıfır Karbonla Teslimat Modeli

Bonn’da ve çevre bölgelerde elektrikli teslim araçlarına geçiyoruz. 141 adet sıfır karbonlu araçla CO2 emisyonlarını yılda 500 ton azaltmayı planlıyoruz.

Bize Ulaşın

Şirketiniz için bir değerlendirmeye ya da bir satış randevusuna mı ihtiyacınız var?