Di chuyển và Nội dung
Bạn đang ở tại  Việt Nam
hoặc Chọn quốc gia khác

CHIẾN LƯỢC 2025

Chúng tôi mang đến sự xuất sắc trong thế giới kỹ thuật số

Tập đoàn DHL đã đạt được những bước tiến đáng kể với Chiến lược 2020. Nhờ phạm vi địa lý rộng khắp và các dịch vụ logistics đa dạng, Tập đoàn hiện đang ở vị thế tốt hơn bao giờ hết. Với “Chiến lược 2025 - Mang đến sự xuất sắc trong thế giới kỹ thuật số”, công ty đang đặt nền móng để tiếp tục quỹ đạo tăng trưởng thành công sau năm 2020.

Bốn xu hướng quan trọng nhất đã và đang ảnh hưởng đến ngành logistics trong những năm gần đây cũng sẽ định hình ngành trong thời gian tới: Toàn cầu hóaSố hóaThương mại điện tử và Tính bền vững. Chiến lược 2025 là cách Tập đoàn phản hồi với những xu hướng này. Công ty sẽ dựa trên những xu hướng này để khai thác tiềm năng tăng trưởng dài hạn sinh lời trong các hoạt động kinh doanh logistics cốt lõi của mình, đồng thời đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số đang được tiến hành trên toàn Tập đoàn.

Mọi nỗ lực đều tập trung vào ba trọng điểm được thiết lập trong Chiến lược 2020, tiếp tục cung cấp nền tảng cho Chiến lược 2025. Theo đó, DHL Group nhắm mục tiêu trở thành Nhà tuyển dụngNhà cung cấp, và Lựa chọn đầu tư trong tất cả các hoạt động của mình.