Di chuyển và Nội dung
Bạn đang ở tại  Việt Nam
hoặc Chọn quốc gia khác

 

 

Phạm vi của Thông báo về Quyền riêng tư này

Deutsche Post AG và các công ty con hoạt động dưới thương hiệu DHL (sau đây được gọi là ‘DHL’) rất vui mừng chào đón bạn truy cập trang web và quan tâm đến sản phẩm và dịch vụ của công ty chúng tôi. Điều quan trọng đối với chúng tôi là phải bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khi xử lý trong toàn bộ quá trình kinh doanh. 

Sau đây, chúng tôi xin giải thích những thông tin nào DHL sẽ thu thập khi bạn truy cập trang web của chúng tôi và cách thông tin này được sử dụng.

Thông báo về Quyền riêng tư này áp dụng cho tất cả người dùng dịch vụ, trang web, ứng dụng, tính năng của chúng tôi hoặc các dịch vụ khác ở bất cứ đâu trên thế giới, trừ khi có quy định trong một Thông báo về Quyền riêng tư riêng. Thông báo về Quyền riêng tư này áp dụng cho các danh mục cá nhân sau đây:

 • Hãng tàu: các công ty chở hàng, bao gồm nhân viên của họ, hoặc các cá nhân gửi lô hàng
 • Người nhận lô hàng: bất cứ cá nhân nào nhận lô hàng
 • Những người quan tâm đến chúng tôi và dịch vụ của chúng tôi
 • Đối tác kinh doanh: đối tác kinh doanh, bao gồm nhân viên của họ
 • Ứng viên tuyển dụng: các cá nhân nộp hồ sơ xin việc với chúng tôi

 

Tất cả các chủ thể bên trên đều được gọi là “bạn” hoặc “của bạn”.

 

Dữ liệu cá nhân là gì?

Dữ liệu cá nhân có nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một thể nhân xác định hoặc có thể nhận dạng ("chủ thể dữ liệu"); Một thể nhân có thể nhận dạng là một người có thể được nhận dạng, dù bằng cách trực tiếp hay gián tiếp, thông qua việc tham chiếu đến một yếu tố định danh như tên, số định danh, dữ liệu vị trí, yếu tố định danh trực tuyến hoặc một hay nhiều yếu tố cụ thể về thể chất, sinh lý, gen, tâm thần, kinh tế, bản sắc văn hóa hoặc xã hội của thể nhân đó. Dữ liệu này bao gồm các thông tin như tên thật, địa chỉ, số điện thoại và ngày sinh của bạn. Những thông tin không thể kết nối trực tiếp với danh tính thực của bạn – chẳng hạn như trang web ưa thích hoặc số lượng người dùng của một trang web – không được xem là dữ liệu cá nhân.

 • Thông báo về Quyền riêng tư này áp dụng cho việc xử lý dữ liệu do các công ty sau thực hiện:

  Deutsche Post AG
  Charles-de-Gaulle-Str. 20
  53113 Bonn
  Đức


  Nhân viên Bảo vệ dữ liệu của các đơn vị kiểm soát trên, chi tiết liên hệ:

  Deutsche Post AG
  Bảo vệ Dữ liệu Toàn cầu
  53250 Bonn

  Nếu bạn có thắc mắc liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu.

  Nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào về việc bảo vệ dữ liệu liên quan đến trang web của chúng tôi hoặc dịch vụ được cung cấp tại đó, vui lòng liên hệ với bộ phận bảo vệ dữ liệu:


Các loại dữ liệu do chúng tôi xử lý

Chúng tôi chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi cần thiết cho mục đích cụ thể và được phép. 

DỮ LIỆU LIÊN HỆ

Thông tin để liên hệ với bạn, ví dụ: khi bạn sử dụng một trong các dịch vụ của chúng tôi. 

Ví dụ: tên, số điện thoại, địa chỉ, địa chỉ email của bạn

DỮ LIỆU HỒ SƠ

Thông tin trên hồ sơ DHL của bạn, ví dụ: để cài đặt tùy chọn chuyển phát của bạn.

Ví dụ: tùy chọn chuyển phát của bạn, đơn hàng

DỮ LIỆU LÔ HÀNG

Thông tin giúp nhận và chuyển phát lô hàng của bạn, ví dụ như trạng thái lô hàng của bạn.

Ví dụ: địa chỉ của bạn, tài liệu vận chuyển, số lô hàng.

DỮ LIỆU KHẢO SÁT

Thông tin do bạn gửi cho một trong các nhân viên của chúng tôi hoặc khi bạn điền vào khảo sát trực tuyến, ví dụ: khi bạn gọi cho bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

Ví dụ: tên, email, số điện thoại của bạn


Việc xử lý Dữ liệu cá nhân nhằm Mục đích gì và dựa trên Cơ sở pháp lý nào?

 • DHL cam kết bảo vệ quyền riêng tư cho người dùng trang web của chúng tôi. Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, các dữ liệu sau đây sẽ được thu thập: Địa chỉ IP, tên máy chủ của máy tính truy cập, trang web dẫn hướng cho bạn truy cập trang web này, danh sách các trang web bạn đã truy cập trong phạm vi hiện diện tổng thể trên Internet của chúng tôi, ngày và thời gian bạn truy cập, thông báo về việc truy cập có thành công hay không, số lượng dữ liệu được chuyển, thông tin về dữ liệu nhận dạng của loại trình duyệt và hệ điều hành mà bạn sử dụng.  Việc lưu trữ tạm thời dữ liệu này là cần thiết trong quá trình bạn truy cập vào trang web để cho phép gửi trang web cho bạn. Việc lưu trữ thêm trong các tệp nhật ký được thực hiện để đảm bảo chức năng của trang web và tính bảo mật của hệ thống CNTT của chúng tôi. Do đó, cơ sở pháp lý để xử lý các danh mục dữ liệu nói trên là Điều 6 (1) (f) của Quy định bảo vệ dữ liệu chung Châu Âu (GDPR). Vì các mục đích đã nêu, đặc biệt là để đảm bảo tính bảo mật và thiết lập kết nối ổn định, chúng tôi có lợi ích hợp pháp để xử lý các dữ liệu này.

  Thông tin cá nhân bổ sung như tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ email sẽ không được thu thập, trừ khi bạn tự nguyện cung cấp dữ liệu này, ví dụ: trong khi hoàn tất biểu mẫu liên hệ trực tuyến, như một phần trong quá trình đăng ký, khảo sát, thi đấu hoặc yêu cầu thông tin.

  Dữ liệu đã thu thập sẽ được xóa ngay sau khi được sử dụng để hoàn thành mục đích mà chúng được thu thập. Đối với quá trình cung cấp trang web, trường hợp này sẽ xuất hiện khi phiên kết thúc. Các tệp nhật ký (nhật ký truy cập) được lưu giữ để chỉ quản trị viên mới có thể truy cập trực tiếp trong khoảng thời gian 24 giờ. Sau đó, các tệp này sẽ chỉ khả dụng gián tiếp qua việc khôi phục băng từ sao lưu và sẽ được xóa vĩnh viễn sau 30 ngày.

  Như bạn đã kích hoạt các chức năng địa phương hóa trong trình duyệt của mình, tương ứng trong hệ điều hành, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu này để cung cấp các dịch vụ dựa trên địa điểm của bạn (ví dụ: vị trí của chi nhánh gần nhất, trạm đóng gói, v.v.). Cở sở pháp lý để địa phương hóa là sự cho phép của bạn theo Điều 6 (1) (a) của GDPR thông qua việc bạn kích hoạt chức năng tương ứng. Chúng tôi sẽ không sử dụng dữ liệu này cho bất kỳ mục đích nào khác. Nếu bạn tắt chức năng này, dữ liệu của bạn sẽ bị xóa khi thời gian tới hạn.

 • Trang web này sử dụng cookie và các công nghệ tương tự (sau đây gọi là “công nghệ”) để giúp chúng tôi xác định tần suất các trang internet của chúng tôi được truy cập, số lượng khách truy cập, để cấu hình các sản phẩm của chúng tôi nhằm đạt được mức độ thuận tiện và hiệu quả cao nhất, cũng như để hỗ trợ hoạt động tiếp thị của chúng tôi cùng các mục đích khác.

  Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi,  Trung tâm Tùy chọn Quyền riêng tư sẽ thông báo cho bạn rằng cookie cần thiết về mặt kỹ thuật đã được cài đặt, đồng thời chúng tôi cần bạn cho phép sử dụng một số công nghệ, chẳng hạn như cookie phân tích hoặc các công nghệ tương tự.

  Chúng tôi xử lý dữ liệu bằng cookie cần thiết về mặt kỹ thuật dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi theo Điều 6 (1) f) của GDPR để đảm bảo bạn có thể sử dụng trang web của chúng tôi theo cách tốt nhất có thể, nhằm đảm bảo trang web của chúng tôi hoạt động đúng cách, cũng như để đảm bảo trải nghiệm người dùng thuận tiện và suôn sẻ. Những loại cookie này được lưu trữ riêng trong suốt thời gian bạn truy cập vào trang web của chúng tôi. Chúng sẽ tự động bị xóa khi bạn đóng trình duyệt của mình.

  Ngoài ra, bạn sẽ được thông báo qua Trung tâm Tùy chọn Quyền riêng tư  mà chúng tôi sử dụng các công nghệ khác  (công nghệ về hiệu suất, chức năng hoặc phân tích) để lưu trữ thông tin về khách truy cập thường xuyên truy cập vào một trong các trang internet của chúng tôi. Mục đích của việc sử dụng các công nghệ này là để có thể cung cấp cho bạn hướng dẫn người dùng tối ưu, cũng như để "nhận dạng" bạn và do đó có thể trình bày (nhiều nhất có thể) các trang internet đa dạng và nội dung mới trong quá trình sử dụng liên tục. Các công nghệ này sẽ chỉ được xử lý khi có sự cho phép của bạn theo Điều 6 (1) a) của GDPR.

  Bạn có thể xem thêm thông tin trong Trung tâm Tùy chọn Quyền riêng tư , bao gồm tùy chọn thu hồi sự cho phép.

  Bất kể thông tin trong Trung tâm Tùy chọn, cũng như chỉ khi bạn đã cho phép sử dụng cookie và các công nghệ khác như mô tả bên trên, chúng tôi cũng sẽ sử dụng cookie và các công nghệ cho mục đích được mô tả bên dưới.

 • 1. Giới thiệu

  Deutsche Post AG (hay còn gọi là "DHL") rất vui vì bạn đã ghé thăm các trang mạng xã hội của chúng tôi và quan tâm đến công ty, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Sau đây, chúng tôi xin được thông báo đến bạn về một số vấn đề liên quan đến bảo vệ dữ liệu áp dụng khi bạn truy cập các trang mạng xã hội của chúng tôi.

  • Các trang mạng xã hội của chúng tôi do các nhà điều hành nền tảng mạng xã hội tương ứng cung cấp theo các điều khoản và điều kiện sử dụng hiện hành. Nhà điều hành nền tảng tương ứng hoàn toàn chịu trách nhiệm về hoạt động kỹ thuật của hồ sơ này.
  • DHL hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung mà DHL đăng tải trên trang này (chẳng hạn như thông tin về công ty, sản phẩm, dịch vụ, chương trình rút thăm trúng thưởng, chiến dịch) và về sự tương tác của chúng tôi với khách truy cập trang cá nhân của công ty.
  • Các nhà điều hành nền tảng mạng xã hội vận hành toàn bộ cơ sở hạ tầng CNTT của nền tảng. Cơ sở hạ tầng CNTT cung cấp chính sách quyền riêng tư cho người dùng và có mối quan hệ riêng biệt với những người dùng đã đăng ký của nền tảng. Các nhà điều hành nền tảng mạng xã hội hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả các chủ đề bảo vệ dữ liệu liên quan đến hồ sơ người dùng của bạn mà chúng tôi không có quyền truy cập.
  • Chúng tôi không gây ảnh hưởng đến việc xử lý dữ liệu của các nhà điều hành nền tảng mạng xã hội thu thập các dữ liệu đó. Hơn nữa, chúng tôi không có thông tin về mục đích hoặc khoảng thời gian mà các nhà điều hành nền tảng mạng xã hội lưu trữ dữ liệu cá nhân và có thể phân tích, liên kết hoặc chuyển các dữ liệu đó cho bên thứ ba.
  • Xin lưu ý rằng dữ liệu cá nhân của bạn, trong một số trường hợp nhất định, cũng có thể được xử lý bên ngoài Liên minh Châu Âu/Khu vực kinh tế Châu Âu. Điều này có thể dẫn đến rủi ro bảo vệ dữ liệu cho người dùng vì không thể đảm bảo mức độ bảo vệ dữ liệu đầy đủ trong những trường hợp như vậy và khả năng khẳng định quyền của chủ thể dữ liệu bị hạn chế.
  • Vui lòng xem các chính sách quyền riêng tư và chính sách về cookie tương ứng dành cho các nền tảng mạng xã hội để tìm hiểu thêm về các hoạt động xử lý dữ liệu của họ và cách bạn thực hiện các quyền của mình đối với các nhà điều hành nền tảng mạng xã hội.

   Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

   Instagram: https://privacycenter.instagram.com/policy

   Twitter: https://twitter.com/de/privacy

   LinkedIn: https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy

   YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de

   TikTok: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=en

  • Nếu bạn muốn liên hệ trực tiếp với DHL – nói cách khác là không có sự liên quan của các nền tảng mạng xã hội – vui lòng sử dụng dịch vụ liên hệ trên trang web của chúng tôi

  2. Liên hệ với nhân viên kiểm soát dữ liệu và bảo vệ dữ liệu

  DHL là bên kiểm soát dữ liệu đối với thông tin mà DHL đăng tải cũng như đối với việc xử lý dữ liệu thuộc phạm vi chịu trách nhiệm của DHL đối với các hoạt động truyền thông xã hội sau:

  Trong phạm vi liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân như một phần của thông tin chi tiết về trang, các nhà điều hành nền tảng sau đây cùng với chúng tôi chịu trách nhiệm về việc xử lý dữ liệu. Việc xử lý dữ liệu chung dựa trên thỏa thuận giữa các bên kiểm soát chung theo Điều 26 của Quy định Chung về Bảo vệ Dữ liệu (GDPR).

  3. Mục đích và cơ sở pháp lý của việc xử lý

  3.1. Xử lý dữ liệu liên quan đến các trang mạng xã hội của chúng tôi

  Chúng tôi sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội của mình để thông tin đến bạn, chẳng hạn như về công ty, sản phẩm, dịch vụ, chiến dịch và chương trình rút thăm trúng thưởng của chúng tôi và để tương tác với bạn về các chủ đề khác nhau và trả lời các câu hỏi của bạn. Việc xử lý dữ liệu được thực hiện trong dạng kết nối này để bảo vệ lợi ích hợp pháp của chúng tôi theo Điều 6(1)(f) của GDPR. Mối quan tâm chính đáng của chúng tôi nằm ở công việc quan hệ công chúng và truyền thông.

  Nhà điều hành nền tảng mạng xã hội công khai thông tin bạn tạo ra trên hồ sơ của chúng tôi, chẳng hạn như bình luận, lượt thích, hình ảnh và video và chúng tôi chỉ xử lý thông tin này cho các mục đích nêu trên. Chúng tôi chỉ có quyền xóa nội dung bất hợp pháp nếu điều này là cần thiết. Ví dụ: điều này áp dụng cho các bài đăng cấu thành hành vi vi phạm pháp luật hoặc bất hợp pháp, bình luận công kích, bình luận khiêu dâm (nội dung khiêu dâm) hoặc tệp đính kèm (chẳng hạn như hình ảnh hoặc video), trong các trường hợp vi phạm bản quyền, quyền riêng tư, luật hình sự hoặc các quy tắc đạo đức của Deutsche Post AG.

  Dữ liệu cũng được thu thập cho mục đích tổ chức và xử lý quá trình rút thăm trúng thưởng. Bạn có thể tìm thấy các thông tin chi tiết, chẳng hạn như dữ liệu nào được xử lý và mục đích của việc xử lý đó, trong các thông báo về quyền riêng tư cũng như các điều khoản và điều kiện của cuộc thi tương ứng.

  Nếu bạn muốn trao đổi dữ liệu cá nhân với chúng tôi, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi 

  3.2. Xử lý dữ liệu về thông tin chi tiết của trang cho mục đích thống kê

  Các nhà điều hành nền tảng mạng xã hội từ Facebook, Instagram và LinkedIn cung cấp cho chúng tôi thông tin chi tiết về trang mà chúng tôi cùng chịu trách nhiệm với các nhà điều hành nền tảng. Thông tin chi tiết về trang là số liệu thống kê ẩn danh được tạo ra từ một số sự kiện nhất định và được các nền tảng mạng xã hội theo dõi thông qua cookie và các công nghệ tương tự khi người dùng như bạn tương tác với hồ sơ mạng xã hội của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin chi tiết về trang, không chứa dữ liệu cá nhân, để xem nội dung nào được truy cập cụ thể bởi nhóm cá nhân nào. Điều này cho phép chúng tôi tối ưu hóa sự hiện diện trên mạng xã hội của mình. Điều này thể hiện lợi ích hợp pháp của chúng tôi đối với quá trình xử lý diễn ra. Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu liên quan đến thông tin chi tiết về trang là Điều 6(1)(f) của GDPR. Chúng tôi muốn chỉ ra rằng việc xử lý dữ liệu cũng có thể diễn ra độc lập với việc bạn đã đăng nhập hay đăng ký trên nền tảng mạng xã hội. Chúng tôi không thể tác động đến việc sử dụng cookie và các công nghệ tương tự trên nền tảng mạng xã hội và về mặt này, chúng tôi nhìn nhận bạn với tư cách là người dùng để thay đổi cài đặt của mình về việc xử lý dữ liệu liên quan thông qua biểu ngữ cookie tương ứng trên nền tảng mạng xã hội (cung cấp hoặc không cung cấp sự đồng thuận của bạn). 

  3.3. Giám sát mạng xã hội

  Chúng tôi sử dụng giám sát mạng xã hội để có được bức tranh toàn cảnh về cách doanh nghiệp, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi được nhìn nhận và dựa trên điều này để xác định tiềm năng cải thiện. Điều này đòi hỏi phải phân tích các bài đăng trên nền tảng mạng xã hội dựa trên các liên kết kênh được sử dụng và các liên kết hashtag có liên quan. Chỉ những bài đăng mà bạn cho phép truy cập công khai mới được sử dụng cho việc này. Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân như một phần của giám sát mạng xã hội là Điều 6(1)(f) của GDPR vì chúng tôi có lợi ích hợp pháp trong việc xác định các khoản thâm hụt có thể có trong các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi trong các tuyên bố có thể truy cập tự do và phản hồi một cách thích hợp. 

  4. Quyền của chủ thể dữ liệu

  Bạn có thể thực hiện các quyền của mình như được nêu trong Thông báo về quyền riêng tư này bằng cách sử dụng biểu mẫu liên hệ của chúng tôi.

  Nếu bạn muốn thực hiện các quyền của mình với tư cách là chủ thể dữ liệu đối với nhà điều hành nền tảng mạng xã hội, vui lòng sử dụng các tùy chọn liên hệ do nhà điều hành nền tảng cung cấp trên nền tảng mạng xã hội. Nếu chúng tôi nhận được câu hỏi thuộc phạm vi trách nhiệm của các nền tảng mạng xã hội, chúng tôi sẽ chuyển tiếp câu hỏi đó cho họ để tiếp tục tiến hành quá trình xử lý.

  5. Thời gian lưu trữ

  Khoảng thời gian mà dữ liệu của bạn được lưu trữ sẽ phụ thuộc vào bối cảnh cụ thể của quá trình xử lý và sẽ dựa trên các tham số do luật bảo vệ dữ liệu áp dụng. Tất cả các bài đăng công khai mà bạn thực hiện trên hồ sơ của chúng tôi sẽ vẫn giữ nguyên trên hồ sơ của chúng tôi trong thời gian không giới hạn, trừ khi chúng tôi xóa các bài đăng đó trên cơ sở cập nhật bài đăng gốc, vi phạm luật hoặc vi phạm nguyên tắc của chúng tôi. Tất nhiên, bạn có thể tự xóa các bài đăng, bình luận và nội dung tương tự của mình bất kỳ lúc nào hoặc thực hiện quyền yêu cầu chúng tôi xóa nội dung đó.

  Trong trường hợp các nhà điều hành nền tảng mạng xã hội xóa dữ liệu của bạn, chúng tôi không gây ảnh hưởng đến việc này và do đó giới thiệu bạn tham khảo chính sách quyền riêng tư của nhà điều hành nền tảng tương ứng.

Thực hiện hợp đồng

Vì lý do hợp đồng và thỏa thuận trước, chúng tôi cũng cần dữ liệu cá nhân để cung cấp dịch vụ và tuân thủ các nghĩa vụ phát sinh từ các thỏa thuận hợp đồng được ký kết với bạn.

Trên dhl.com, chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau đây:

 1. Nhận Báo giá
 2. DHL cho khách hàng doanh nghiệp
 3. Theo dõi & kiểm soát
 4. Gửi hàng Ngay
 5. Dịch vụ Khách hàng
 • Nếu muốn chúng tôi liên hệ lại với bạn qua email hoặc điện thoại nhằm cung cấp dịch vụ cho bạn, bạn có thể sử dụng một trong các dịch vụ Nhận Báo giá của chúng tôi. Tùy vào quốc gia nơi bạn sinh sống và để chuyển bạn đến đội ngũ chuyên gia hoặc công cụ phù hợp tại DHL, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn gửi bưu phẩm hoặc tài liệu, vận chuyển hàng hóa hoặc thư tín doanh nghiệp quốc tế, cũng như hỏi xem bạn là khách hàng doanh nghiệp hay khách hàng cá nhân. 

  Dựa trên thông tin này, yêu cầu của bạn sẽ được chuyển đến các đơn vị kinh doanh của chúng tôi  [DHL ExpressDHL Global ForwardingDHL FreightDHL eCommerceDHL Paket], đồng thời bạn sẽ ngay lập tức nhận được thẻ sản phẩm kèm theo giá và thông tin khác từ (các) đơn vị kinh doanh này để cung cấp dịch vụ phù hợp với yêu cầu của bạn nhất. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể sẽ yêu cầu bạn cung cấp các thông tin sau đây: quốc gia xuất xứ và điểm đến, bao gồm thành phố và mã bưu chính (chúng tôi cần biết thông tin xuất xứ và điểm đến gần đúng để gửi cho bạn báo giá chính xác nhất có thể về lô hàng) cũng như trọng lượng và kích thước của lô hàng. Tùy vào yêu cầu của bạn, chúng tôi cũng có thể sẽ yêu cầu cung cấp thông tin về số lượng, hỏi xem yêu cầu của bạn có liên quan đến tài liệu hoặc hàng hóa nguy hiểm không, hoặc hỏi xem hàng được xếp bằng pallet hay xếp chồng được không. Thông tin này cũng sẽ được chuyển tiếp đến một trong các đơn vị kinh doanh của chúng tôi  [DHL ExpressDHL Global ForwardingDHL FreightDHL eCommerceDHL Paket] , đồng thời bạn sẽ ngay lập tức nhận được thẻ sản phẩm kèm theo giá và thông tin khác liên quan đến lô hàng và yêu cầu bổ sung tùy chọn của bạn.

  Bằng việc nhấp vào nút “tiếp tục đặt”, bạn sẽ được chuyển đến  hệ thống công cụ đặt dịch vụ của đơn vị kinh doanh tương ứng [MyDHL+myDHLiMyDHL Parcel]. Do đó, trên dhl.com, về cơ bản chúng tôi không thu thập hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo cách khác cho dịch vụ Nhận Báo giá của chúng tôi. Tuy nhiên, nếu dữ liệu được xem là của cá nhân, chẳng hạn như thành phố và mã bưu chính, cơ sở pháp lý cho việc này là hợp đồng hiện đang có hiệu lực (Điều 6 (1) b) GDPR) và lợi ích hợp pháp trong việc có thể gửi đề nghị của chúng tôi chính xác nhất có thể (Điều 6 (1) f) của GDPR).

  Với điều kiện là không cần tuân theo các khoảng thời gian lưu giữ theo luật định hoặc theo hợp đồng, yêu cầu của bạn sẽ được lưu trữ trong thời gian tối đa là 30 ngày với đơn vị kinh doanh liên quan (là đơn vị gửi báo giá cuối cùng cho bạn) làm bằng chứng về việc xử lý đúng cách và cho mục đích tối ưu hóa các dịch vụ hơn nữa. Trên dhl.com, dữ liệu tương ứng sẽ được lưu trữ trong thời gian tối đa là 30 ngày nếu bạn sử dụng dịch vụ vận chuyển an toàn và trừ khi bản thân bạn không xóa trước đó.

 • Nếu bạn đang sử dụng dịch vụ DHL cho khách hàng doanh nghiệp  của chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin về điểm đến sau khi vận chuyển, khối lượng và tần suất vận chuyển. Dựa trên thông tin này và nhu cầu vận chuyển của bạn, yêu cầu của bạn sẽ được gửi đến các đơn vị kinh doanh của chúng tôi [DHL ExpressDHL Global ForwardingDHL FreightDHL eCommerceDHL Paket]  , cũng như sẽ được chuyển đến các đơn vị có dịch vụ phù hợp nhất với yêu cầu của bạn. Để liên hệ với bạn sớm nhất có thể, chúng tôi cũng sẽ yêu cầu bạn cung cấp tên công ty của bạn, tên của bạn, địa chỉ công ty, địa chỉ email và số điện thoại. Dữ liệu này cũng sẽ được chuyển tiếp đến các đơn vị kinh doanh tương ứng và là thông tin cần thiết để thực hiện các bước xử lý yêu cầu của bạn trước khi ký kết hợp đồng và/hoặc để thực hiện hợp đồng. Do đó, cơ sở pháp lý là Điều 6 (1) b) của GDPR.

  Với điều kiện là không cần tuân theo các khoảng thời gian lưu giữ theo luật định hoặc theo hợp đồng, yêu cầu của bạn sẽ được lưu trữ trong thời gian tối đa là 30 ngày với đơn vị kinh doanh liên quan (là đơn vị gửi báo giá cuối cùng cho bạn) làm bằng chứng về việc xử lý đúng cách và cho mục đích tối ưu hóa các dịch vụ hơn nữa.

 • Bạn có thể sử dụng dịch vụ Theo dõi và Kiểm soát để theo dõi các lô hàng được gửi đến bạn hoặc do bạn gửi, cũng như xem thời gian chuyển phát dự kiến. Vì mục đích này, thông tin theo dõi sẽ được gửi đến đơn vị kinh doanh tương ứng  [DHL Global ForwardingDHL FreightDHL eCommerceDHL Supply Chain]để tìm trạng thái của lô hàng. Bạn cũng sẽ nhận được thông tin chi tiết quan trọng về lô hàng của bạn từ đơn vị kinh doanh tương ứng. Ngoài ra, người gửi hoặc người nhận cũng sẽ nhận được thông tin khác về lô hàng mà họ có thắc mắc qua email hoặc SMS. Vì mục đích này, địa chỉ email hoặc số điện thoại di động của người nhận thông báo có thể được lưu và thông báo được kích hoạt. Theo đó, người nhập dữ liệu phải đảm bảo bên nhận thông báo cho phép xử lý địa chỉ email, số điện thoại di động và thông báo.

  Các dữ liệu sau đây sẽ được xử lý theo quy trình theo dõi lô hàng: số lô hàng, tên và địa chỉ của người gửi, tên và địa chỉ của người nhận, địa chỉ email của người gửi/người nhận khi cần thiết, tên và địa chỉ của người nhận thay thế khi cần thiết, dữ liệu khách hàng của người gửi, tên sản phẩm hoặc dịch vụ, lịch sử lô hàng, chữ ký của người nhận, xác nhận rằng độ tuổi tối thiểu đã được kiểm tra (trên 16/trên 18).

  Dữ liệu được xử lý nhằm mục đích hoàn thành hợp đồng theo Điều 6(1) (b) của GDPR.

  Để tăng sự thuận tiện cho người dùng, khi sử dụng dịch vụ theo dõi lô hàng, DHL sẽ tự động tạo danh sách số lô hàng cuối cùng được tìm kiếm qua chức năng tìm kiếm lô hàng: Chức năng này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian nhập lại số lô hàng khi kiểm tra trạng thái vận chuyển cho lô hàng của bạn. Theo đó, bạn có thể đặt tên cho từng lô hàng theo mong muốn của mình (“Tiêu đề lô hàng"). Vì mục đích này, ứng dụng sẽ lưu danh sách các mục tìm kiếm lô hàng cuối cùng trong cookie. 

 • Dịch vụ Gửi hàng Ngay của chúng tôi sẽ đưa bạn đến các cổng thông tin khách hàng khác nhau của chúng tôi, thuộc các đơn vị kinh doanh khác nhau [DHL ExpressDHL Global ForwardingDHL FreightDHL eCommerceDHL Paket] (ví dụ: MyDHL+, DHL eCommerce Web Portal, my DHLi hoặc DHL Interactive). Bạn cũng có thể tiếp tục với tư cách là khách và bạn sẽ được chuyển tiếp đến đơn vị kinh doanh phù hợp nhất với nhu cầu vận chuyển của bạn. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong giai đoạn này. Quy tắc này cũng áp dụng nếu bạn muốn lên lịch chuyển phát lại. Sau một vài câu hỏi về lô hàng của bạn, bạn sẽ được chuyển đến các cổng thông tin khách hàng khác nhau của chúng tôi , nơi bạn có thể sắp xếp chi tiết cho nhu cầu chuyển phát lại.

 • Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ khi nào có thắc mắc qua Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi. Tùy vào đơn vị kinh doanh tương ứng, bạn sẽ được chuyển tiếp trực tiếp đến trang web của đơn vị kinh doanh tương ứng, hoặc chúng tôi sẽ yêu cầu bạn điền các danh mục dữ liệu sau đây vào biểu mẫu liên hệ trước, sau đó chuyển tiếp đến cho đơn vị kinh doanh tương ứng chịu trách nhiệm: số tham chiếu khách hàng, tên của bạn, tên công ty bạn, địa chỉ bưu chính, địa chỉ email và số điện thoại, quốc gia/khu vực, cũng như ngành nghề công việc của bạn. Cơ sở pháp lý là Điều 6 (1) (b) của GDPR, vì quy trình xử lý này được tiến hành nhằm chuẩn bị hoặc hoàn thành hợp đồng. Ngoài ra, bạn tự nguyện cung cấp dữ liệu để liên hệ với chúng tôi, vì vậy sự cho phép của bạn là một cơ sở pháp lý khác, Điều 6 (1) (a) của GDPR.

  Thêm vào đó, bạn có tùy chọn đồng ý nhận email quảng cáo về các dịch vụ của chúng tôi. Vì mục đích này, chúng tôi cũng sẽ chuyển tiếp dữ liệu liên hệ của bạn đến các đơn vị kinh doanh của chúng tôi [DHL ExpressDHL Global ForwardingDHL FreightDHL eCommerceDHL Paket] . Cơ sở pháp lý cho việc này là sự đồng ý của bạn theo Điều 6 (1) (a) của GDPR.

Thông tin thêm về việc bảo vệ dữ liệu trong các dịch vụ và sản phẩm cụ thể được đăng tải sẵn tại Cổng thông tin khách hàng theo phòng ban liên quan và/hoặc thông báo về quyền riêng tư của địa phương tương ứng.


Xử lý cho Mục đích quảng cáo

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đa dạng thông tin về DHL, về các sản phẩm, dịch vụ và sự kiện của chúng tôi. Đặc biệt, bạn có thể nhận thông tin về:

 1. Sự kiện & Hội thảo qua web
 2. Delivered.
 3. Spotlight
 4. Bản tin
 • Nếu bạn muốn tham gia vào một trong các Sự kiện và/hoặc Hội thảo qua web của chúng tôi, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang đăng ký phù hợp. Tại đó, về cơ bản chúng tôi sẽ thu thập các dữ liệu cá nhân sau đây: tên của bạn, địa chỉ email của bạn và người liên hệ chính của bạn tại DHL. Tùy vào ngành nghề tương ứng, chúng tôi cũng có thể sẽ yêu cầu bạn cung cấp tên công ty, thâm niên của bạn, cũng như sẽ hỏi liệu bạn có từng làm việc với DHL trước đây chưa. Cơ sở pháp lý là Điều 6 (1) (b) của GDPR, vì quy trình xử lý này được tiến hành nhằm hoàn thành hợp đồng (tham gia sự kiện).

 • Bạn có tùy chọn đồng ý nhận email quảng cáo về các dịch vụ của chúng tôi. Vì mục đích này, chúng tôi cũng sẽ chuyển tiếp dữ liệu liên hệ của bạn đến các đơn vị kinh doanh của chúng tôi [DHL Global ForwardingDHL Freight,DHL eCommerceDHL Supply Chain]. Cơ sở pháp lý cho việc này là sự đồng ý của bạn theo Điều 6 (1) (a) của GDPR. Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết phù hợp ở cuối thư Spotlight. Bạn cũng có thể thu hồi sự cho phép của mình vào bất cứ lúc nào, có hiệu lực đối với việc sử dụng địa chỉ liên hệ do bạn cung cấp trong tương lai.

 • Nếu bạn chọn đăng ký nhận Spotlight của DHL để là người đầu tiên đọc được các bài viết mới, chúng tôi sẽ chỉ thu thập địa chỉ email của bạn và sẽ không sử dụng địa chỉ email này cho bất cứ mục đích nào khác. Cơ sở pháp lý cho việc này là sự đồng ý của bạn theo Điều 6 (1) (a) của GDPR. Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết phù hợp ở cuối thư Spotlight. Bạn cũng có thể thu hồi chấp thuận này bất kỳ lúc nào có hiệu lực cho việc sử dụng địa chỉ liên hệ đã cung cấp trong tương lai. Nếu bạn hủy đăng ký nhận Spotlight hoặc thu hồi sự chấp thuận của mình, dữ liệu tương ứng sẽ bị xóa hoặc bị chặn khỏi danh sách gửi thư và sẽ không còn được xử lý cho những mục đích này.

  Bất kể những điều được nêu trước đó, nếu bạn là khách hàng hiện tại của DHL, dữ liệu bưu điện của bạn (ví dụ: tên, địa chỉ) sẽ được xử lý để liên hệ với bạn nhằm cung cấp cho bạn thông tin mới nhất về các ưu đãi, tin tức, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Ngoài sự chấp thuận hiện tại dựa theo Điều 6 (1) a) của GDPR, chúng tôi sẽ chỉ xử lý địa chỉ email của bạn để cung cấp cho bạn những thông tin liên quan đến các sản phẩm tương tự và riêng biệt của DHL. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý được đề cập trước đó nhằm cập nhật cho bạn về các sản phẩm tương tự và riêng biệt của chúng tôi là Điều 6 (1) f) của GDPR. Việc xử lý dữ liệu khách hàng cho các mục đích tiếp thị trực tiếp được coi là được thực hiện vì lợi ích hợp pháp. Bạn có quyền phản đối vào bất cứ lúc nào đối với việc xử lý được đề cập. Để thực hiện quyền của bạn, chỉ cần liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết liên lạc được đề cập dưới đây "Ai chịu trách nhiệm".

 • Nếu bạn đăng ký một trong những bản tin của chúng tôi, chúng tôi có quyền sử dụng địa chỉ email của bạn cho mục đích này. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu này là sự chấp thuận của bạn theo Điều 6 (1) (a) GDPR. Bạn có thể hủy đăng ký nhận bản tin bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết phù hợp ở cuối bản tin. Bạn cũng có thể thu hồi chấp thuận này bất kỳ lúc nào có hiệu lực cho việc sử dụng địa chỉ liên hệ đã cung cấp trong tương lai. Nếu bạn hủy đăng ký nhận thông báo qua email của chúng tôi hoặc thu hồi chấp thuận của mình, dữ liệu tương ứng sẽ bị xóa hoặc bị chặn khỏi danh sách gửi thư và sẽ không còn được xử lý cho những mục đích này.
  Việc đưa địa chỉ email của bạn vào danh sách chặn được thực hiện nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của chúng tôi theo Điều 6 (1) (f) GDPR. Lợi ích hợp pháp của chúng tôi là việc chúng tôi sẽ không gửi cho bạn bất kỳ thông tin nào qua email trong tương lai.

Lưu giữ dữ liệu & Bên thứ ba

 • Cơ hội nghề nghiệp tại DHL Group cũng đa dạng như các đội ngũ của chúng tôi trên toàn thế giới. Với hơn 594.000 nhân viên trên khắp 220 quốc gia và vùng lãnh thổ, chúng tôi kết nối con người và nâng cao chất lượng cuộc sống. Nếu bạn muốn ứng tuyển một trong các công việc của chúng tôi, bạn sẽ tìm thấy thêm thông tin tại đây.

 • Chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu của bạn trong thời gian cần thiết để hoàn thành mục đích của chúng tôi, nhằm thực hiện hợp đồng của chúng tôi, cũng như để tuân thủ mọi nghĩa vụ pháp lý. Thời gian lưu giữ có thể sẽ khác nhau tùy theo từng quốc gia, dựa trên luật pháp hiện hành của quốc gia.

  Chúng tôi không ngừng cố gắng giảm thời gian lưu giữ dữ liệu xuống mức tối thiểu theo mục đích, luật pháp hoặc hợp đồng. Dữ liệu do chúng tôi thu thập dựa trên sự chấp thuận của bạn sẽ được lưu giữ cho đến khi bạn thu hồi sự chấp thuận của mình.

 • DHL không chia sẻ, bán, chuyển giao hoặc phổ biến dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên thứ ba và sẽ không làm như vậy trong tương lai, trừ khi pháp luật yêu cầu, trừ khi buộc phải làm vậy vì mục đích của hợp đồng hoặc trừ khi bạn đã cho phép chúng tôi làm như vậy một cách rõ ràng. Ví dụ: có thể cần phải chuyển giao địa chỉ và dữ liệu đặt hàng của bạn cho các nhà thầu của chúng tôi khi bạn đặt hàng sản phẩm. Thông tin thêm về việc bảo vệ dữ liệu trong các dịch vụ và sản phẩm cụ thể được đăng tải sẵn tại Cổng thông tin khách hàng liên quan.

  Tuy nhiên, nhằm xử lý dữ liệu như được mô tả trong Thông báo về Quyền riêng tư này và cơ sở pháp lý tương ứng, DHL sẽ gửi dữ liệu của bạn cho những người nhận sau đây:

  • Các công ty thuộc DHL Group: chúng tôi cần truyền dữ liệu trong phạm vi DHL Group, các thực thể pháp lý và trung tâm dịch vụ chung của chúng tôi nhằm cung cấp cũng như cải thiện sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (ví dụ: Nhận Báo giá hoặc Dịch vụ vận chuyển thường xuyên của chúng tôi). Chúng tôi cũng có thể truyền dữ liệu để quản lý mối quan hệ của chúng tôi với bạn, để nhận dạng bạn, trả lời yêu cầu của bạn, cũng như để tuân thủ quyền riêng tư của bạn.
  • Đối tác kinh doanh bên thứ ba: Chúng tôi sẽ giới hạn việc truyền dữ liệu đến bên thứ ba theo yêu cầu của luật pháp hiện hành và/hoặc để hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng của chúng tôi.
  • Công ty xử lý bên thứ ba: là công ty xử lý dữ liệu theo nghĩa vụ hợp đồng để đảm bảo tính bí mật nghiêm ngặt theo Điều 28 của GDPR. DHL chịu trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn trong những trường hợp như vậy. Các đối tác kinh doanh tuân theo hướng dẫn của DHL, và điều này được đảm bảo bằng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức, cũng như bằng các biện pháp kiểm tra và kiểm soát.
  • Cơ quan công quyền: truyền gửi dữ liệu theo yêu cầu của luật pháp hiện hành (ví dụ: để hoàn thành nghĩa vụ pháp lý trong quá trình xử lý lô hàng).

  Dữ liệu của bạn chỉ được truyền ra bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) đến các công ty thuộc DHL Group, đối tác kinh doanh bên thứ ba hoặc cơ quan công quyền khi được phép theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Trong những trường hợp đó, chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp bảo vệ thích hợp nhằm đảm bảo an toàn cho việc truyền gửi dữ liệu của bạn (ví dụ:  quy tắc công ty ràng buộc, điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn).


Các quyền của chủ thể dữ liệu của tôi là gì?

Bạn có các quyền sau đây:

Bạn có thể yêu cầu thông tin về những dữ liệu cá nhân được lưu trữ

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi sửa, xóa hoặc chặn dữ liệu cá nhân của bạn miễn là những hành động này được phép theo pháp luật và tuân thủ các điều kiện hiện có trong hợp đồng.

Bạn có thể yêu cầu nhận dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp theo định dạng có cấu trúc, được sử dụng rộng rãi và có thể đọc được bằng máy.

Bạn có thể khiếu nại với cơ quan giám sát. 

 • Bạn có thể nhận thông tin của mình bằng cách liên hệ về việc bảo vệ dữ liệu tại đây:

 • Quyền phản đối áp dụng cho tất cả hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân dựa trên Điều 6 (1) f) trong GDPR.


Việc bảo mật dữ liệu thì sao?

DHL rất nghiêm túc trong việc bảo đảm tính bảo mật dữ liệu của bạn. Chúng tôi đã triển khai nhiều chiến lược, phương thức kiểm soát, chính sách và biện pháp khác nhau để đảm bảo an toàn cho dữ liệu của bạn. Chúng tôi luôn giám sát chặt chẽ các biện pháp bảo mật của mình. Chúng tôi sử dụng các biện pháp an toàn như tường lửa, hệ thống chống xâm nhập mạng và giám sát ứng dụng. Khi thích hợp, chúng tôi sẽ bảo mật dữ liệu của bạn bằng cách sử dụng kỹ thuật tạo danh tính giả và mã hóa khi lưu trữ và truyền gửi dữ liệu của bạn. Ví dụ: dữ liệu của bạn được lưu trong một môi trường điều hành bảo mật mà người khác không thể truy cập được. Trong một số trường hợp nhất định, dữ liệu cá nhân của bạn được mã hóa bằng công nghệ Lớp Cổng Bảo mật (SSL) trong suốt quá trình truyền tải. Điều này có nghĩa là quy trình mã hóa được chấp nhận sẽ được dùng để giao tiếp giữa máy tính của bạn và máy chủ DHL nếu trình duyệt của bạn hỗ trợ SSL. Chúng tôi đảm bảo áp dụng các biện pháp kiểm soát quyền ra vào nghiêm ngặt trong các tòa nhà và trung tâm dữ liệu được chứng nhận của chúng tôi.

Theo chiến lược bảo mật của mình, chúng tôi đã thiết lập các chương trình kiểm tra để đảm bảo các hệ thống và dịch vụ của mình tuân thủ chính sách bảo mật thông tin của DHL và bằng cách mở rộng tiêu chuẩn ISO 27001.

Ngoài ra, chúng tôi hiện đang áp dụng rất nhiều biện pháp để giảm rủi ro, chẳng hạn như (nhưng không giới hạn ở) việc thường xuyên đào tạo nhân viên và tổ chức các buổi thực hành mô phỏng sự cố do Trung tâm Bảo vệ An ninh Mạng của chúng tôi sắp xếp.

Nếu bạn muốn liên hệ với DHL qua email hoặc biểu mẫu liên hệ, xin lưu ý rằng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật cho thông tin bạn gửi đi. Các bên thứ ba có thể đọc được nội dung của các thư (email) này. Do đó, chúng tôi khuyên bạn chỉ nên gửi thông tin mật cho chúng tôi qua đường bưu điện.

 • Thông tin thêm về việc bảo vệ dữ liệu trong các dịch vụ và sản phẩm cụ thể được đăng tải sẵn tại Cổng thông tin khách hàng liên quan.

 • "Chính sách Quyền riêng tư về Dữ liệu của DHL Group" điều chỉnh các tiêu chuẩn trong toàn Tập đoàn về việc xử lý dữ liệu với sự tập trung đặc biệt vào các hoạt động truyền tải đến quốc gia thứ ba, có nghĩa là các hoạt động truyền tải dữ liệu cá nhân đến các quốc gia nằm ngoài Châu Âu vốn không có mức độ bảo vệ dữ liệu thỏa đáng. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về "Chính sách Bảo mật dữ liệu của Tập đoàn DHL Group", vui lòng tải xuống tài liệu sau đây:

Thông báo về Quyền riêng tư theo Phòng ban hoặc Điều khoản & điều kiện


Các thay đổi với Thông báo về Quyền riêng tư

DHL bảo lưu quyền thay đổi Thông báo về Quyền riêng tư bất cứ lúc nào có hoặc không có thông báo trước. Vui lòng thường xuyên kiểm tra lại để được thông báo về bất kỳ thay đổi nào. Bằng cách sử dụng trang web của DHL, bạn đồng ý với Thông báo về Quyền riêng tư này.

Tuyên bố này được cập nhật lần cuối vào:

03/06/2023