Di chuyển và Nội dung
Bạn đang ở tại  Việt Nam
hoặc Chọn quốc gia khác

Vận chuyển Tài liệu và Bưu phẩm

Dành cho Mọi Đơn vị vận chuyển


Tìm hiểu về DHL Express – Công ty hàng đầu thế giới chiếm thế thượng phong trong lĩnh vực chuyển phát nhanh quốc tế.

Các Dịch vụ Hiện có
 • Ngày làm việc tiếp theo có thể
 • Lựa chọn Xuất/Nhập khẩu Linh hoạt
 • Giải pháp Kinh doanh Phù hợp
 • Nhiều Dịch vụ Đa dạng để Lựa chọn

Vận chuyển Hàng hóa

Chỉ dành cho Doanh nghiệp


Khám phá các lựa chọn dịch vụ vận chuyển và logistics của DHL Global Forwarding.

Các Dịch vụ Hiện có
 • Vận chuyển Hàng không
 • Vận tải Đường bộ
 • Vận tải Đường biển
 • Vận tải Đường sắt

Dịch vụ Logistics dành cho Doanh nghiệp

Chỉ dành cho Doanh nghiệp


Tìm hiểu cách DHL Supply Chain có thể cách mạng hóa hoạt động kinh doanh của bạn với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ 3PL.

Các giải pháp hiện có
 • Kho bãi
 • Vận chuyển
 • Đóng gói
 • Dịch vụ Logistics
 • Bất động sản
 • Và nhiều giải pháp khác!