Di chuyển và Nội dung
Bạn đang ở tại  Việt Nam
hoặc Chọn quốc gia khác

CÁC BẢN PHÁT HÀNH BÁO CHÍ

    Thông cáo báo chí Toàn cầu

    Tìm hiểu tất cả những tin tức toàn cầu mới nhất từ DHL bằng cách xem các thông cáo báo chí toàn cầu gần đây của chúng tôi

     

     

    Giới thiệu về Tập đoàn

    Tìm hiểu về tập đoàn bưu chính và logistics hàng đầu thế giới, DHL Group