Di chuyển và Nội dung
Bạn đang ở tại  Việt Nam
hoặc Chọn quốc gia khác

Các bản Phát hành Báo chí


  Thông cáo báo chí Toàn cầu


  Tìm hiểu tất cả những tin tức toàn cầu mới nhất từ DHL bằng cách xem các thông cáo báo chí toàn cầu gần đây của chúng tôi

  Trung tâm Truyền thông


  Trung tâm tài nguyên này dành cho nhà báo cung cấp các thông cáo báo chí toàn cầu mới nhất của chúng tôi, các tài liệu đa phương tiện hữu ích, danh sách các sự kiện báo chí và đường dẫn trực tiếp đến các phát ngôn viên của chúng tôi.

  Giới thiệu về Tập đoàn


  Tìm hiểu về tập đoàn bưu chính và logistics hàng đầu thế giới, DHL Group