Di chuyển và Nội dung
Bạn đang ở tại  Việt Nam
hoặc Chọn quốc gia khác

THEO DÕI VÀ KIỂM SOÁT

Vui lòng nhập số theo dõi của bạn


Câu hỏi thường gặp

về Theo dõi và Kiểm soát

 • Mã hoặc ID theo dõi là tập hợp các số, và có thể có chữ cái, duy nhất xác định lô hàng của bạn để theo dõi quá trình vận chuyển trong nước hoặc quốc tế.  

  Thông thường người gửi hoặc cửa hàng trực tuyến có thể cung cấp mã hoặc ID theo dõi. Nếu bạn đặt sản phẩm trên cửa hàng trực tuyến, trong email xác nhận hoặc thông báo theo dõi lô hàng thường có số hoặc ID theo dõi.
  Nếu bạn không có mã này, vui lòng liên hệ người gửi hoặc cửa hàng trực tuyến.

  Để xem ví dụ về mã theo dõi được sử dụng trên các lô hàng DHL, vui lòng nhấp vào đây

 • Các hoạt động theo dõi thường xuất hiện trong 24 đến 48 tiếng sau khi bạn nhận được ID Theo dõi và Kiểm soát. Thông thường, khi lô hàng đã đến cơ sở của chúng tôi, thông tin theo dõi sẽ xuất hiện.

 • Vui lòng kiểm tra chắc chắn rằng bạn đã nhập đúng số theo dõi theo đúng định dạng (giải thích và ví dụ cho các số theo dõi quốc gia và quốc tế ở phía trên trang này). Nếu ID theo dõi của bạn không sử dụng được, vui lòng liên hệ đơn vị gửi hàng hoặc cửa hàng trực tuyến.

 • Nếu bạn không có số theo dõi, chúng tôi khuyến khích bạn liên hệ với đơn vị giao hàng. Tuy nhiên, trong trường hợp bạn có các số tham chiếu vận chuyển khác, các số này có thể sử dụng được trên các hệ thống theo dõi lô hàng của đơn vị kinh doanh cụ thể chịu trách nhiệm cho lô hàng (ví dụ: DHL Express hoặc DHL Freight).

Câu hỏi thường gặp

về Theo dõi và Kiểm soát

 • Thời gian giao hàng có thể bị kéo dài do các yếu tố như biến đổi thời tiết, hải quan hoặc công việc tồn đọng. Trạng thái theo dõi lô hàng cũng có thể không thay đổi trong khoảng thời gian dài hơn trong khi vận chuyển ở nước ngoài. Chúng tôi không sử dụng Theo dõi bằng GPS, đồng nghĩa thời điểm theo dõi tại cửa khẩu xuất hàng và thời điểm theo dõi tiếp theo tại cửa khẩu nhập hàng có thể cách nhau vài ngày.

  Nếu lô hàng của bạn chưa đến trong vòng 10 ngày sau ngày giao hàng dự kiến, vui lòng liên hệ đơn vị gửi hàng hoặc cửa hàng trực tuyến. Người gửi hoặc cửa hàng trực tuyến có thể tiến hành tìm kiếm hàng hóa thất lạc.

 • Ngay khi kiện hàng của bạn được xử lý xong, việc giao hàng phụ thuộc vào dịch vụ do người gửi kiện hàng của bạn chọn. Thời gian thường không quá 2 đến 3 ngày làm việc.

 • Đôi khi có nhiều lô hàng với cùng một số theo dõi. Trong trường hợp đó, chúng tôi cho hiển thị mười kết quả đầu tiên. Vui lòng dùng ID kiện hàng / số container nếu bạn có.