Di chuyển và Nội dung
Bạn đang ở tại  Việt Nam
hoặc Chọn quốc gia khác

Lừa đảo qua SMS “Tải xuống ứng dụng của chúng tôi để theo dõi bưu kiện của bạn”


Cập nhật: 2021-04-27

Hiện nay, một phần mềm độc hại đang lan truyền qua SMS và mạo danh DHL hoặc một doanh nghiệp nổi tiếng toàn cầu khác. SMS nói trên yêu cầu người nhận nhấp vào liên kết đến trang web đã bị tin tặc tấn công, để tải xuống một ứng dụng. Ứng dụng đã tải xuống yêu cầu nhiều quyền bao gồm xem và gửi SMS. Chúng tôi khuyến nghị không truy cập liên kết trong SMS và không tải xuống ứng dụng vì đây là một phần của hoạt động lừa đảo.