Di chuyển và Nội dung
Bạn đang ở tại  Việt Nam
hoặc Chọn quốc gia khác

THEO DÕI: VẬN TẢI HÀNG KHÔNG VÀ ĐƯỜNG BIỂN

Vui lòng nhập số theo dõi của bạn


Câu hỏi thường gặp về Theo dõi và Kiểm soát

  • Có thể, với điều kiện nhất định. Chúng tôi đặc biệt yêu cầu bạn nên lưu lại số theo dõi của mình. Tuy nhiên, nếu bạn có số tham chiếu khách hàng, bạn có thể sử dụng Nhấp vào đây để mởdịch vụ Theo dõi Tham chiếu Khách hàng trực tuyến của chúng tôi.

  • Khi bạn nhập mã, hãy đảm bảo nhập theo đúng định dạng. Xin lưu ý rằng các số tracking cũ sẽ không được nhận dạng, vì thông tin cũ sẽ được xóa định kỳ trên cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

  • Nếu câu hỏi của bạn vẫn chưa được trả lời ở trên, đừng lo lắng và hãy liên hệ với chuyên gia theo dõi của chúng tôi.

Câu hỏi thường gặp về Theo dõi và Kiểm soát

  • Nếu câu hỏi của bạn vẫn chưa được trả lời ở trên, đừng lo lắng và hãy liên hệ với chuyên gia theo dõi của chúng tôi.

  • Đôi khi có nhiều lô hàng với cùng một số theo dõi. Trong trường hợp đó, chúng tôi cho hiển thị mười kết quả đầu tiên. Vui lòng dùng ID kiện hàng / số container nếu bạn có.

 

 

 


Công cụ tính lượng Cacbon

Giải pháp đơn giản, nhanh chóng và đáng tin cậy dành cho các tình huống khí thải.