Di chuyển và Nội dung

Người dùng thân mến,

Bạn đang truy cập trang này bằng một trình duyệt, mà nó có thể không mang lại trải nghiệm tối ưu nhất.

Bạn vẫn có thể tiếp tục, nhưng để trải nghiệm trang này tốt nhất, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Edge, Firefox và Chrome.

Bạn đang ở tại  Việt Nam
hoặc Chọn một địa điểm khác

SMS-Scam “Download Our Application to Track Your Parcel”

2021-04-27 Currently, a malware is circulating by SMS impersonating DHL or another globally known enterprise. The spam SMS asks the recipient to follow a link to a hacked website from where an app can be downloaded. The downloaded app asks for many permissions including to view and send SMS. We strongly advise not to follow the link in the SMS and not to download the app as it is part of a scam.