Di chuyển và Nội dung
Bạn đang ở tại  Việt Nam
hoặc Chọn quốc gia khác

Câu hỏi thường gặp

về Theo dõi và Kiểm soát

  • Mã hoặc ID theo dõi là tập hợp các số, và có thể có chữ cái, duy nhất xác định lô hàng của bạn để theo dõi quá trình vận chuyển trong nước hoặc quốc tế.  

    Thông thường người gửi hoặc cửa hàng trực tuyến có thể cung cấp mã hoặc ID theo dõi. Nếu bạn đặt sản phẩm trên cửa hàng trực tuyến, trong email xác nhận hoặc thông báo theo dõi lô hàng thường có số hoặc ID theo dõi.
    Nếu bạn không có mã này, vui lòng liên hệ người gửi hoặc cửa hàng trực tuyến.

    Để xem ví dụ về mã theo dõi được sử dụng trên các lô hàng DHL, vui lòng nhấp vào đây

  • Các hoạt động theo dõi thường xuất hiện trong 24 đến 48 tiếng sau khi bạn nhận được ID Theo dõi và Kiểm soát. Thông thường, khi lô hàng đã đến cơ sở của chúng tôi, thông tin theo dõi sẽ xuất hiện.

  • Vui lòng kiểm tra chắc chắn rằng bạn đã nhập đúng số theo dõi theo đúng định dạng (giải thích và ví dụ cho các số theo dõi quốc gia và quốc tế ở phía trên trang này). Nếu ID theo dõi của bạn không sử dụng được, vui lòng liên hệ đơn vị gửi hàng hoặc cửa hàng trực tuyến.

  • Nếu bạn không có số theo dõi, chúng tôi khuyến khích bạn liên hệ với đơn vị giao hàng. Tuy nhiên, trong trường hợp bạn có các số tham chiếu vận chuyển khác, các số này có thể sử dụng được trên các hệ thống theo dõi lô hàng của đơn vị kinh doanh cụ thể chịu trách nhiệm cho lô hàng (ví dụ: DHL Express hoặc DHL Freight).