Navigacija i sadržaj
Vi ste u  Bosna i Hercegovina
ili Odaberite drugu državu

Opasne robe i zabranjeni predmeti


DHL Freight je iskusan prijevoznik opasnih roba te osigurava rješenja za prijevoz opasnih roba cestom ili željeznicom.

Prijevoz opasnih roba propisuju međunarodni i nacionalni propisi s obzirom na predviđeni način prijevoza. Ti propisi služe da bi se izbjegle ozljede i oštećenja, ali i ekološke havarije. Propisani su zahtjevi po pitanju ambalaže, maksimalne količine za prijevoz, kao i sve robe koje se smiju, odnosno ne smiju prevoziti u istoj transportnoj jedinici.

Da bi se osigurala konzistentnost između tih propisa, uspostavljeni su mehanizmi za usklađivanje kriterija klasifikacije opasnosti te alati za obavještavanje o opasnostima, a određeni su i uslovi prijevoza za sve vrste prijevoza.

Više informacija o klasifikaciji opasnih roba možete pronaći na web lokaciji UNECE.

Cestovni prijevoz opasnih roba


DHL Freight opasne robe cestom prevozi u skladu sa međunarodnim propisima ADR-a (Evropski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih roba). Primjenjuju se u svim državama koje su u svoja zakonodavstva usvojile konvenciju ADR. Nadalje, u Evropi se po pitanju prijevoza opasnih roba primjenjuju i direktive EU.

Ugovor svake dvije godine obnavlja UNECE (Ekonomska komisija Ujedinjenih naroda za Evropu).

Propisi

Međunarodni prijevoz opasnih roba cestom podložan je međunarodnom sporazumu ADR. ADR = Evropski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih roba.

Za države koje od kontinentalne Evrope razdvaja more, primjenjiv je i sporazum IMDG koji propisuje prijevoz međunarodnim vodama.

IMDG (Međunarodni sporazum o prometu vodenim plovnim putovima) prihvaćen je skup međunarodnih smjernica za sigurno rukovanje pošiljkom opasnih roba ili materijala plovnim putovima, na plovilima. Za više detalja o IMDG-u posjetite IMO – Međunarodna pomorska organizacija.

Međunarodni prijevoz opasnih roba željeznicom podložan je međunarodnim propisima RID (Međunarodni prijevoz opasnih roba željeznicom). Dodatne informacije potražite na stranici OTIF – Međuvladina organizacija za međunarodni željeznički promet. OTIF – Međuvladina organizacija za međunarodni željeznički promet.

Potrebni dokumenti

Za prijevoz opasnih roba potrebni su sljedeći dokumenti:

 • Multimodalni formular za opasne robe, potreban za prijevoz morskim putovima (za države odvojene od kontinentalne Evrope morem)
 • Putni list (CMR) s odgovarajućom ADR klasifikacijom, na službenom lokalnom jeziku te engleskom, njemačkom ili francuskom

Obvezne informacije o opasnim robama

Potrebno, redom:

 • UN broj (UN + četveroznamenkasti broj kojim se identificiraju opasne robe i artikli u kontekstu međunarodnog prijevoza)
 • Tehnički naziv (prema trenutačnim specifikacijama za ADR/RID/IMDG)
 • ADR/RID/IMDG brojevi oznaka za opasne robe
 • Grupa opasnosti, ako je primjenjivo
 • Kod zabrane prolaska kroz tunele (za ADR/RID)

Nije potrebno, redom:
 • Bruto težina/zapremina
 • Neto težina/zapremina
 • Informacije o robama u ograničenim ili izuzetim količinama, ako je primjenjivo
 • Broj i specifična vrsta paketa
 • Ime i adresa primatelja
 • Ime i adresa pošiljatelja
 • Temperatura samozapaljenja u stupnjevima celzija (samo IMDG)
 • Informacije o opasnim robama moraju biti istaknute na obrascu za naručivanje prijevoza i na CMR-u.

Informacije i dokumente potrebne za prijevoz opasnih roba s narudžbom morate isporučiti u DHL Freight.

DHL Freight garantuje da uz svu opremu za prijevoz posjeduje svu zakonom propisanu dokumentaciju i certifikate, uključujući “Pisana uputstva u skladu s ADR-om” za vozače, na traženim jezicima.

Prijevoz opasnih roba uvijek zahtijeva posebnu organizaciju, zbog čega je raspored prijevoza potrebno dogovoriti zasebno.

Izuzeća roba za DHL Freight


Napominjemo da DHL Freight u svojoj mreži ne sve vrste robe. Detalje o tome što je isključeno potražite u odjeljcima 1 i 7 u našim DHL Freight uvjetima i odredbama.

Doplata za opasne robe


Prijevoz opasnih roba zahtijeva dodatne mjere kao što su označavanje transportnih jedinica, deklaracije za nadležna tijela i dostavne tvrtke, rukovanje dokumentima itd. Opasne robe podložne su lokalnim i/ili državnim DGR naknadama koje se naplaćuju zasebno. Prijevoz opasnih roba uvijek se dodatno naplaćuje.

Da biste saznali više o lokalnim troškovima i propisima koji se tiču prijevoza opasnih roba, javite se u odjel za korisnike DHL Freight.

Korisne veze
employees-have-a-conversation

Treba vam pomoć sa specifičnim izazovom pri otpremi?


Naši stručnjaci spremni su vam pomoći