Навигация и съдържание

ЕТИКЕТИ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПРАТКА В DHL

Етикет за проследяване на Express

DHL Express

 • 10 знака, само цифри
 • ИЛИ започва с 000, JJD01, JJD00, JVGL или подобно.
 • Примери: 1234567890 или JJD0099999999

Проследяване с референция на DHL Express


Етикет за проследяване на eCommerce

DHL eCommerce

 • Стандартно започва с GM, LX, RX или до пет букви.
 • ID може да бъде с дължина от 10 до 39 символи
 • Примери: GM99999999999 или 999999999999999999

Етикет за проследяване на Parcel

DHL Parcel

 • Започва с 3S, JVGL или JJD
 • Примери: 3SBCC000123456 или JVGL9999999999

Етикет за проследяване на DHL Global Forwarding

DHL Global Forwarding

 • 8 знака, само символи
  Пример: 1234567
 • Започва с 1 цифра, последвана от 2 букви и 4 до 6 цифри
  Пример: 1AB12345
 • Започва с 3 до 4 букви
  Пример: ABC123456
 • Започва с 3-цифрен код на превозвача, следва тире (-), последвано от 8-цифрения номер на мастер товарителницата.
  Пример: 123-12345678

DHL Freight

 • Код на поръчката: започва с 2 до 3 букви, следва тире (-), 2 до 3 букви, тире (-) и 7 цифри
  Пример: ABC-DE-1234567
 • Започва с 4 цифри, последвани от тире (-) и 5 цифри
  Пример: 1234-12345
 • Изцяло цифров с дължина 9, 10 или 14
  Пример: 123456789h

Проследяване с референция на DHL Freight