Навигация и съдържание

ПРОСЛЕДЯВАНЕ: КОЛЕТ

Моля, въведете вашия/те номер/а за проследяване

Осъществява се от Пратка Проследяване - Unified API


Често задавани въпроси

за проследяване и следене

  • Номерът за проследяване или ID представлява комбинация от цифри и евентуално букви, която идентифицира еднозначно Вашата пратка за вътрешно или международно проследяване.  

    Обикновено изпращачът или онлайн магазинът може да Ви предостави номера за проследяване или ID. Ако сте поръчали даден продукт от онлайн магазин, в потвърждението по имейл или известието за проследяване на пратката често е посочен номерът за проследяване или ID.
    В противен случай, моля, свържете се със спедитора или онлайн магазина.

    За примерни номера за проследяване, които се използват за пратките от DHL, моля, натиснете тук, за да видите примерни номера за проследяване. 

  • Събитията за проследяване обикновено се появяват 24 – 48 часа след получаване на идентификационен номер. По правило, когато пратката пристигне в нашите центрове, се появява събитие за проследяване.

  • Моля, уверете се, че сте въвели точния номер за проследяване в правилния формат (обяснения и примери за вътрешни и международни номера за проследяване са дадени по-горе в този сайт). В случай че Вашият идентификатор за проследяване не работи, моля, свържете се с изпращача или онлайн магазина.

  • Ако не разполагате с номер за проследяване, Ви съветваме да се свържете с изпращача на пратката. Все пак, ако разполагате с други номера за справка за доставките, възможно е те да действат в системите за проследяване на пратките на бизнес звеното, което отговаря за конкретната пратка (например DHL Express или DHL Freight).