Most Popular

Logo

Add Discover to your home screen

For the latest insights from Global business

Add now
No thanks

Oznámení o ochraně osobních údajů

DHL International GmbH. (dále jen "DHL") je potěšena, že jste navštívili naše webové stránky a máte zájem o naši společnost, produkty a služby. Je pro nás důležité chránit vaše osobní údaje při manipulaci v průběhu celého obchodního procesu. 

Vezměte prosím na vědomí, že vnitrostátní právní požadavky na ochranu údajů a nakládání s osobními údaji se mohou v jednotlivých zemích lišit. Pokud tedy navštívíte příslušné webové stránky DHL v jednotlivých zemích, dozvíte se více o informacích o ochraně údajů specifických pro danou zemi.

V následujícím textu vysvětlujeme, jaké informace DHL shromažďuje, když navštívíte naše webové stránky, a jak jsou tyto informace zpracovávány a pro jaké konkrétní účely. 

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě ("subjekt údajů"); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. To zahrnuje informace, jako je vaše skutečné jméno, adresa, telefonní číslo a datum narození. Informace, které nelze spojit s vaší skutečnou identitou - například oblíbené webové stránky nebo počet uživatelů stránek - nejsou považovány za osobní údaje.

Kdo je za to zodpovědný?

Toto oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na zpracování údajů prováděné:
DHL

Máte-li dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, obraťte se na pověřence pro ochranu osobních údajů. Tým pro ochranu osobních údajů je také k dispozici, aby vám pomohl s žádostmi o informace, přijal návrhy nebo vyřídil stížnosti.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti DHL
Gabriela Krader, LL.M
Deutsche Post AG
Corporate Center - 524
53250 Bonn

Návštěva našich webových stránek

DHL se zavazuje chránit soukromí uživatelů našich webových stránek. Když navštívíte naše webové stránky, naše webové servery vždy dočasně uloží pro účely připojení a nastavení a zabezpečení údaje o připojení počítače, který se připojuje k našim stránkám, seznam webových stránek, které navštívíte v rámci našich stránek, datum a trvání vaší návštěvy, IP adresu vašeho zařízení, identifikační údaje typu prohlížeče a operačního systému, který používáte, jakož i webové stránky, prostřednictvím kterých jste propojené s našimi stránkami. Další osobní údaje, jako je vaše jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa, nejsou shromažďovány, pokud tyto údaje neposkytnete dobrovolně, např. při vyplňování online kontaktního formuláře, v rámci registrace, průzkumu, soutěže, plnění smlouvy nebo žádosti o informace.
Právním základem pro zpracování výše uvedených kategorií údajů je čl. 6 (1) (a) evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vzhledem k uvedeným účelům, zejména k zajištění bezpečnosti a bezproblémového navázání spojení, máme oprávněný zájem tyto údaje zpracovávat.

DHL bude uchovávat vaše údaje tak dlouho, jak to bude nezbytné pro správné plnění naší smlouvy s vámi, včetně veškerých právních závazků po uzavření smlouvy, po jejichž uplynutí budou údaje vymazány. Dále používáme soubory cookie, nástroje pro sledování a cílená opatření. Více podrobností naleznete níže v části "Online přítomnost" a "Optimalizace webových stránek".

Pokud jste ve svém prohlížeči povolili funkce geografické lokalizace, resp. ve vašem operačním systému, použijeme tyto údaje k tomu, abychom vám nabídli služby založené na poloze (např. umístění nejbližší pobočky, balicí stanice atd.). Tyto údaje nebudeme používat k žádnému jinému účelu. Chcete-li tato data smazat, můžete tak učinit deaktivací této funkce ve vašem prohlížeči.

Plnění smlouvy

Ze smluvních důvodů potřebujeme osobní údaje také k poskytování našich služeb a plnění povinností vyplývajících ze smluvních ujednání uzavřených s vámi. Tyto údaje se používají např. pro plnění (dodávací) smlouvy, správu údajů o zákaznících, zpracování plateb a případně posouzení úvěruschopnosti. Některé údaje o zásilce budou také poskytnuty orgánům země tranzitu nebo určení pro celní a daňové odbavení nebo pro bezpečnostní kontrolu, jak to vyžadují zákony této země. Poskytnuté informace obvykle zahrnují: jméno a adresu odesílatele, jméno a adresu příjemce, popis zboží, počet kusů, hmotnost a hodnotu zásilky.

Právním základem je obvykle čl. 6 (1) b) GDPR, protože zpracování je za účelem plnění smlouvy, jejíž jste stranou.
Další informace o ochraně údajů v konkrétních službách a produktech jsou k dispozici na stránkách TAB Privacy Notice Products & Services.

Zpracování pro reklamní účely

Pokud jste stávající zákazník, mohou být vaše údaje (např. jméno, adresa) zpracovány, abychom vás mohli kontaktovat a poskytnout vám nejnovější informace o našich nabídkách, novinkách, produktech a službách. Kromě existujícího souhlasu budeme zpracovávat vaši e-mailovou adresu výhradně za účelem poskytování informací o našich produktech a službách.

Právním základem pro výše uvedené zpracování je čl. 6 (1) f) GDPR. Zpracování údajů o zákaznících pro účely vlastního přímého marketingu se považuje za zpracování prováděné pro oprávněný zájem.

Máte právo kdykoli vznést námitku proti uvedenému zpracování. Chcete-li uplatnit své právo, jednoduše nás kontaktujte pomocí kontaktních údajů uvedených v části "Kdo je odpovědný?"

Pokud se přihlásíte k odběru některého z našich newsletterů, jsme oprávněni k tomuto účelu použít vaši e-mailovou adresu. Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit kliknutím na příslušný odkaz v dolní části newsletteru.
V případě, že podáte námitku nebo se odhlásíte z odběru našich zpravodajských služeb, budou příslušné údaje zablokovány, resp. vymazány a nebudou již pro tyto účely zpracovávány.

Online přítomnost a optimalizace webových stránek

Používáme sledovací software, abychom zjistili, kolik uživatelů navštěvuje naše webové stránky a jak často. Tento software nepoužíváme ke shromažďování jednotlivých osobních údajů nebo jednotlivých IP adres. Údaje jsou používány výhradně v anonymní a souhrnné podobě pro statistické účely a pro vývoj webových stránek.

"Cookies" jsou malé soubory, které nám umožňují ukládat informace týkající se vašeho zařízení a konkrétně vás, uživatele, když navštívíte některou z našich webových stránek. Cookies nám pomáhají určit, jak často jsou naše internetové stránky navštěvovány, stejně jako počet uživatelů. A pomáhají nám konfigurovat naše nabídky tak, aby pro vás byly co nejpohodlnější a nejefektivnější.

Na základě čl. 6 (1) f) GDPR používáme "relační cookies", abychom optimalizovali naše webové stránky a zaručili pohodlnou a nerušenou uživatelskou zkušenost. Tyto soubory cookie jsou uloženy výhradně po dobu vaší návštěvy našich internetových stránek. Po zavření prohlížeče se automaticky odstraní.

Kromě toho používáme "trvalé soubory cookie" pro uchovávání informací o návštěvnících, kteří opakovaně přistupují na některou z našich internetových stránek. Účelem používání cookies je nabídnout vám optimální uživatelské vodítko, stejně jako vás "rozpoznat" a tím být schopen prezentovat (co nejvíce) rozmanité internetové stránky a nový obsah při opakovaném používání.

Obecně platí, že nevytváříme individuální profil vašich online aktivit. Obsah trvalého souboru cookie je omezen na identifikační číslo. Jméno, e-mailová adresa, IP adresa atd. nejsou na většině našich stránek uloženy. Existují však některé výjimky, které najdete v naší tabulce souborů cookie níže.

Podrobnosti o všech souborech cookie používaných na těchto webových stránkách uvádíme v tabulce níže.
Všechny soubory cookie v této tabulce byly rozděleny do kategorií podle 4 číslovaných skupin – příslušná čísla kategorií jsou uvedena ve sloupci 1. Vezměte prosím na vědomí, že soubory cookie mohou patřit do více než jedné kategorie.

Kategorie jsou následující:

[1] Nezbytně nutné: Tyto soubory cookie jsou nezbytné k tomu, abyste se mohli pohybovat po webových stránkách a používat jejich funkce. Bez těchto souborů cookie nelze poskytovat služby, o které jste požádali. Jak již bylo uvedeno výše, vychází to z čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

[2] Výkon: Tyto soubory cookie shromažďují informace o tom, jak návštěvníci používají webové stránky, například které stránky navštěvují nejčastěji. Tyto soubory cookie neshromažďují informace, které identifikují návštěvníka. Všechny informace, které tyto soubory cookie shromažďují, jsou agregované, a proto anonymní. Používá se pouze ke zlepšení fungování webových stránek.

[3] Funkce: Tyto soubory cookie umožňují webovým stránkám zapamatovat si vaše volby a poskytují vylepšené, osobnější funkce. Tyto soubory cookie lze například použít k zapamatování a uložení posledního sledovacího čísla, které jste zadali při používání sledovací aplikace. Informace, které tyto soubory cookie shromažďují, mohou být anonymizovány a nemohou sledovat vaši aktivitu procházení na jiných webových stránkách.

[4] Cílení nebo reklama: Tyto soubory cookie se používají k zobrazování reklam, které jsou pro vás a vaše zájmy relevantnější. Používají se také k omezení počtu zobrazení reklamy a pomáhají měřit účinnost reklamní kampaně. Obvykle jsou umístěny reklamními sítěmi se svolením provozovatele webových stránek.

 

Sušenka
JménoÚčelDalší informace
Název kampaně Cookie [2]campaignNameTento soubor cookie se vytvoří, když přejdete na webovou stránku DHL z propagačního banneru DHL nebo z odkazu obsaženého v kampani / propagačním e-mailu.
Soubor cookie ukládá ID kampaně, které jednoznačně identifikuje zdroj kampaně.
Pokud kontaktujete DHL pomocí jednoho z našich online kontaktních nebo registračních formulářů do 24 hodin od příjezdu na některou z našich webových stránek, ID kampaně je připojeno k e-mailu zaslanému DHL prodejnímu nebo zákaznickému servisu.
Tyto informace se používají výhradně k posouzení úspěšnosti našich kampaní a ke sledování, zda nás zákazníci v důsledku kampaně kontaktovali.
Soubor cookie neukládá vůbec žádné osobní údaje o zákaznících, pouze ID kampaně.
Platnost souboru cookie vyprší pouze po 24 hodinách.
 
Parametr vyhledávání cookie [3]searchParamsTento soubor cookie se používá k ukládání vyhledávacích frází a slov, která jste zadali do našich vyhledávacích polí.
Vyhledávací pole naleznete v pravém horním rohu každé z našich webových stránek.
Tímto způsobem si zapamatujeme vaše hledané výrazy a při opětovném použití vyhledávacích polí předem vyplníme vyhledávací pole předchozími návrhy.
Tento soubor cookie byl vytvořen za účelem zlepšení funkčnosti webových stránek a usnadnění používání webových stránek DHL pro naše zákazníky.
Tento soubor cookie trvale ukládá hledané výrazy až do okamžiku, kdy se aktivně rozhodnete vymazat mezipaměť prohlížeče a soubory cookie.
 
Referenční údaje odesílatele Cookie [3]shipRefDetailsTento soubor cookie se používá k ukládání všech dříve sledovaných referenčních hodnot odesílatele, které zadáte při používání naší aplikace pro sledování referencí odesílatele DHL Express.
Tento soubor cookie byl vytvořen za účelem zlepšení funkčnosti webových stránek a usnadnění používání webových stránek DHL pro naše zákazníky.
Tento soubor cookie trvale ukládá všechny reference odesílatele až do okamžiku, kdy se aktivně rozhodnete vymazat mezipaměť prohlížeče a soubory cookie.
Podívejte se na jednu z našich aplikací pro sledování referencí odesílatele DHL Express
Cookie nákladního listu [3]AWBTento soubor cookie se používá k uložení poslední hodnoty sledovacího čísla, kterou jste zadali při používání jedné z našich hlavních online sledovacích aplikací.
Tento soubor cookie byl vytvořen za účelem zlepšení funkčnosti webových stránek a usnadnění používání webových stránek DHL pro naše zákazníky.
Tento soubor cookie ukládá pouze hodnotu předchozího sledovacího čísla, dokud nezadáte nové číslo ve stejné sledovací aplikaci.
Podívejte se na jednu z našich hlavních online sledovacích aplikací
Cookie značky nákladního listu [3]ZNAČKATento soubor cookie se používá k uložení posledního typu zásilky, který jste vybrali z rozbalovacích možností, které jsou nabízeny v našich hlavních online aplikacích pro sledování.
Tento soubor cookie byl vytvořen za účelem zlepšení funkčnosti webových stránek a usnadnění používání webových stránek DHL pro naše zákazníky.
Tento soubor cookie ukládá pouze vybranou možnost rozbalovací nabídky předchozího typu zásilky do doby, než se vrátíte a vyberete jinou možnost ve stejné aplikaci pro sledování.
Podívejte se na jednu z našich hlavních online sledovacích aplikací
Fast Track Cookie [3]Žádný pevný názevTento soubor cookie se používá k ukládání jak poslední zadané hodnoty sledovacího čísla, tak typu zásilky vybraného z rozbalovací nabídky při používání našich menších aplikací pro sledování zásilek Fast Track.
Tento soubor cookie byl vytvořen za účelem zlepšení funkčnosti webových stránek a usnadnění používání webových stránek DHL pro naše zákazníky.
Tento soubor cookie ukládá pouze hodnotu předchozího sledovacího čísla a vybranou možnost rozbalovací nabídky předchozího typu zásilky, dokud se nevrátíte a nevyberete nové možnosti ve stejné aplikaci Fast Track Tracking.
Jednu z našich aplikací DHL Express Fast Track pro sledování najdete zde
Karta Systémový soubor cookie [3]Žádný pevný názevTento soubor cookie se používá k uložení poslední karty, kterou jste vybrali na stránce pomocí systému karet s více zobrazeními.
Tento soubor cookie byl vytvořen za účelem zlepšení funkčnosti webových stránek a usnadnění používání webových stránek DHL pro naše zákazníky.
Tento soubor cookie si pamatuje pouze předchozí vybranou kartu, dokud se nevrátíte a nevyberete jinou kartu na stejné stránce s kartami.
 
nugg.ad Cookies [4]d, dp, ciTato webová stránka používá technologii nugg.ad AG ke sledování údajů o kontrole reklamy. Za tímto účelem nugg.ad ukládá frekvenci používání různých témat webových stránek ve formě souborů cookie. Nugg.ad identifikuje relevantní cílové skupiny pro reklamu podle sociodemografických kritérií a zájmů o produkty. Využívá pouze statistické vzorce, které jsou vytvářeny chováním uživatelů vůči online reklamě a redakčnímu obsahu zveřejněnému na webových stránkách. Abychom zajistili, že nejste neustále bombardováni stejnými reklamami nebo dokonce nemáte pocit, že jsou příliš rušivé, počítáme, jak často se vám zobrazuje reklama v různých kampaních. Jakmile dosáhnete určité úrovně expozice, nebudou se vám zobrazovat žádné další reklamy z této kampaně. Jak d-cookie, tak dp-cookie se používají k analýze cílových skupin a obsahují počet přístupů na stránky v konkrétních tematických oblastech. Ci-cookie se používá k ukládání informací o tom, jak často se vám zobrazila konkrétní reklama. Soubory cookie obsahují pouze obecné informace o vašem používání internetu.

Tyto soubory cookie jsou uloženy v prohlížeči vašeho zařízení (např. PC, notebook, chytrý telefon atd.) po dobu maximálně 26 týdnů. Technologie Nugg.ad může také ukládat základní informace o vašem používání jiných webových stránek, aby bylo možné odhadnout, jaká reklama by vás mohla nejvíce zajímat. Není možné, abychom vysledovali jakékoli informace v cookies zpět k jednotlivým uživatelům. Zejména nemůžeme identifikovat osobu jménem, adresou nebo jinými údaji, které přímo identifikují.

Pokud byste chtěli vidět reklamu na webových stránkách, které vás zajímají, můžete se přihlásit k odběru další tematické analýzy vašeho chování při používání.
Pokud udělíte svůj souhlas, bude tento soubor cookie pro přihlášení také uložen v prohlížeči vašeho zařízení. Bude skladován po dobu 1 roku. Pokud jsou v prohlížeči vašeho zařízení přítomny dříve shromážděné soubory cookie nugg.ad soubory cookie, nastavením souboru cookie opt-in dojde k následujícímu: s vaším svolením se životnost nugg.ad souboru cookie prodlouží na 1 rok (počítá se od okamžiku nastavení souboru cookie). Informace uložené v nugg.ad cookies před přihlášením jsou zachovány a budou smazány po vypršení platnosti souboru cookie (maximálně 1 rok). Máte právo kdykoli zabránit zaznamenávání informací systémem nugg.ad uplatněním svého práva odhlásit se. Pokud jste již svůj souhlas udělili, můžete jej také kdykoli zrušit, a to s účinností od té doby. Odhlášení bude také uloženo v souboru cookie v zařízení vašeho prohlížeče s životností 10 let, bude pojmenováno "nuggstopp" a bude nastaveno "nuggad.net".
Více informací o ochraně osobních údajů na nugg.ad

Monitor témat vám ukáže, jak jsou vaše zájmy odhadovány na základě vašeho předchozího chování při surfování.
Webtrends Analytics [2]WT_FPCTento soubor cookie se používá ke shromažďování informací o tom, jak návštěvníci používají naše stránky. Tyto informace používáme k sestavování zpráv a k tomu, aby nám pomohly vylepšit web. Soubor cookie shromažďuje informace v anonymní podobě, včetně počtu návštěvníků webu, odkud návštěvníci přišli na web a stránky, které navštívili.
Soubor cookie slouží pouze k identifikaci a neuchovává osobní údaje návštěvníků, pouze identifikátor. DHL je používá důvěrně pouze interně ke zlepšení svých webových stránek a uživatelské zkušenosti.
Více informací o ochraně osobních údajů na WebtrendsExternal Link
Webtrends Analytics [2]SOUBOR COOKIETento soubor cookie se používá ke shromažďování informací o tom, jak návštěvníci používají naše stránky, a používá se konkrétně ke sledování návštěvníků napříč doménami DHL.
Pokud například návštěvník navštíví naše firemní stránky (doména je www.dhl.comExternal Link) a poté se rozhodne navštívit webové stránky DHL pro zemi s vlastní lokální doménou (např. pro Německo je místní doména www.dhl.deExternal Link).
Tyto informace používáme k sestavování zpráv a k tomu, aby nám pomohly vylepšit web. Soubor cookie shromažďuje informace v anonymní podobě, včetně počtu návštěvníků webu, odkud návštěvníci přišli na web a stránky, které navštívili.
Soubor cookie slouží pouze k identifikaci a neuchovává osobní údaje návštěvníků, pouze identifikátor. DHL je používá důvěrně pouze interně ke zlepšení svých webových stránek a uživatelské zkušenosti.
Více informací o ochraně osobních údajů na Webtrends External Link
Google Analytics [2]_utma
_utmb
_utmz
Malý počet zemí může používat soubory cookie služby Google Analytics v malém měřítku pro konkrétní místní účely. Tyto soubory cookie používají vaši IP adresu k rozpoznání; Neidentifikujte vás však jako jednotlivce. Jinými slovy, informace jsou shromažďovány v pseudonymní podobě. Soubory cookie shromažďují informace o tom, jak návštěvníci používají naše místní stránky, a používají tyto informace k sestavování zpráv a pomáhají nám zlepšovat místní stránky.Další informace o ochraně soukromí ve společnosti GoogleExternal Link

Vložte prosím alternativní text: Chcete-li se odhlásit ze sledování službou Google Analytics na všech webových stránkách, můžete si nainstalovat doplněk prohlížeče pro odhlášení ze služby Google Analytics, který je také k dispozici na výše uvedeném odkazu.


 
Eloqua sledovací cookie [2]ELOQUAObsah tohoto trvalého sledovacího souboru cookie je omezen na identifikační číslo a obecně se používá přesně stejným způsobem jako všechny naše ostatní trvalé soubory cookie. Pokud však kontaktujete DHL pomocí určitých online kontaktních formulářů v oblasti obsahu logistiky, vaše e-mailová adresa se přidá do souboru cookie za účelem vytvoření individuálního profilu vašich online aktivit. Stejné kontaktní formuláře vám také poskytují možnost přihlásit se k odběru e-mailových marketingových aktualizací.
Udělením vašeho svolení nám to také umožňuje poskytovat vám personalizovaný obsah, nabídky nebo propagační akce, které by vás mohly zajímat. Pokud se rozhodnete nepřihlásit se k odběru e-mailových marketingových aktualizací, nebudete v budoucnu kontaktováni a vaše e-mailová adresa bude společností DHL použita důvěrně pouze interně, aby porozuměla vašim individuálním online aktivitám. To znamená, že můžeme i nadále poskytovat nový a vylepšený obsah webových stránek, který vyhovuje vašim konkrétním potřebám.
Více informací o ochraně osobních údajů na EloquaExternal Link

Alternativně, pokud se chcete odhlásit ze sledování společností Eloqua na všech webových stránkách (nebo změnit své nastavení, pokud jste se dříve odhlásili), můžete tak učinit:

V současné době jste přihlášeni k webovému monitorování společností Eloqua na webových stránkách DHL. Klikněte zde pro odhlášeníExternal Linkwebového monitoringu Eloqua.
Sledovací soubory cookie LiveBall [2]LiveBall, mkto_trk, ki_r, ki_t, ki_uTyto soubory cookie shromažďují informace pomocí anonymních identifikačních čísel.
LiveBall používá IP adresu k poskytování nerušivých údajů o zeměpisné poloze, ale nejsou uloženy ani spojeny s cookie. To nám pomáhá sledovat chování při procházení webu, abychom pochopili a zlepšili uživatelskou zkušenost a služby, které nabízíme. Nelze je však mapovat zpět na vaše osobní údaje.
Tyto soubory cookie se nastavují, když kontaktujete DHL pomocí určitých online formulářů na našich webových stránkách – například když si u nás otevřete účet DHL Express.
Soubory cookie jsou důvěrně používány pouze interně společností DHL a jejich platnost vyprší po 365 dnech.
Další informace o ochraně osobních údajůExternal Link

Chcete-li se odhlásit ze sledování společností LiveBall, budete muset spravovat a mazat soubory cookie pomocí nastavení prohlížeče. Chcete-li se dozvědět více, navštivte: Vše o cookies

 
dotMailer sledovací cookie [2]tracked_sessionTento soubor cookie se vytvoří, když se dostanete na konkrétní webové stránky z odkazu obsaženého v kampani nebo propagačním e-mailu. Tyto informace používáme k sestavování zpráv a k tomu, aby nám pomohly vylepšit web a poskytnout vám lepší a cílený obsah.
Soubor cookie shromažďuje informace v anonymní podobě, pokud nekontaktujete DHL pomocí určitých online kontaktních formulářů v oblasti obsahu logistiky. V tomto okamžiku propojíme informace uložené v souboru cookie s vaší e-mailovou adresou, abychom vytvořili individuální profil vašich online aktivit. Stejné kontaktní formuláře vám také poskytují možnost přihlásit se k odběru e-mailových marketingových aktualizací. Udělením vašeho svolení nám to také umožňuje poskytovat vám personalizovaný obsah, nabídky nebo propagační akce, které by vás mohly zajímat.
Shromážděné informace zahrnují zobrazení stránky, dobu strávenou na stránce a prohlížeč, který jste použili k zobrazení obsahu. Tyto informace pomáhají společnosti DHL měřit výkon e-mailových kampaní.
Pokud soubor cookie zůstane anonymní, vyprší po 30 dnech. Pokud je propojena s e-mailovou adresou, vyprší 2 roky (730 dní) od poslední identifikace kontaktů. DHL je používá důvěrně pouze interně za účelem zlepšení uživatelského zážitku.

Pokud se rozhodnete nepřihlásit se k odběru e-mailových marketingových aktualizací, nebudete v budoucnu kontaktováni a vaše e-mailová adresa bude společností DHL použita důvěrně pouze interně, aby porozuměla vašim individuálním online aktivitám. To znamená, že můžeme i nadále poskytovat nový a vylepšený obsah webových stránek, který vyhovuje vašim konkrétním potřebám.
 
Více informací o ochraně osobních údajů na dotMailerExternal Link

Chcete-li se odhlásit ze sledování dotMailer, budete muset spravovat a mazat soubory cookie pomocí nastavení prohlížeče. Chcete-li se dozvědět více, navštivte:
Vše o cookies
 
Soubory cookie MediaMind [2]U2, ActivityInfo, TargetingInfo, Eyeblaster, A3, B4 a C4.Soubory cookie společnosti MediaMind se vytvářejí, když se dostanete na konkrétní webové stránky kampaně DHL z propagačního banneru DHL, z odkazu obsaženého v kampani / propagačním e-mailu nebo když jste použili odkaz na kampaň poskytnutý jako součást offline mediální reklamy.
Soubory cookie společnosti MediaMind sledují, kdy a kde jste byli vystaveni reklamám DHL online, jak jste s těmito reklamami reagovali a kdy jste navštívili stránky DHL poté, co jste byli vystaveni těmto reklamám.
Tyto informace pomáhají společnosti DHL měřit výkonnost reklamních kampaní. Informace jsou poskytovány jako agregované sestavy, takže nebudou zobrazeny žádné informace o jednotlivých uživatelích. Nesleduje žádné jiné chování při prohlížení a je důvěrně používán pouze interně společností DHL.

Tyto trvalé sledovací soubory cookie shromažďují vaši IP adresu a používají ji k poskytování geografických údajů o poloze, které společnosti DHL pomáhají sledovat a spravovat reklamní kampaně. Cookies jsou kompletně šifrovány a neshromažďují žádné další osobně identifikovatelné údaje, takže IP adresa nemůže být spojena s osobními údaji a není sdílena s třetími stranami. IP adresa je bezpečně uložena a společnost DHL ji interně používá pouze důvěrně k poskytování souhrnných zpráv. Platnost cookies vyprší po 30 dnech.
 
Více informací o ochraně osobních údajů na MediaMindExternal Link

Chcete-li se odhlásit ze sledování společností MediaMind na všech webových stránkách, můžete tak učinit kliknutím na níže uvedený odkaz MediaMind Opt-Out:
Odhlášení MediaMindExternal Link

Pokud jste se dříve odhlásili a chcete své nastavení změnit, klikněte na níže uvedený odkaz MediaMind Opt-In:. MediaMind Opt-In External Link
 
Flash Cookies [1]LSOSoubory cookie Flash vám umožňují prohlížet obsah přehrávače Flash Player a jsou nezávislé na DHL.
Výchozí nastavení přehrávače Flash Player nevyžadují oprávnění uživatele k ukládání souborů cookie na místní pevný disk.
Pokud si přejete, můžete zakázat soubory cookie flash (označované také jako "místní sdílené objekty").
Další informace o tom, jak spravovat nebo zakázat soubory cookieExternal Link technologie Flash
Úplné informace o funkcích přehrávače Flash Player a souvisejících nastaveních External Linkochrany osobních údajů
You Tube Cookies [2]use_hitbox
VISITOR_INFO1_LIVE
Videa vkládáme pomocí režimu ochrany soukromí YouTube. Některá z těchto videí pocházejí z našeho oficiálního kanálu YouTube.
Tento režim může nastavit soubory cookie ve vašem počítači, jakmile kliknete na přehrávač videa YouTube, ale YouTube nebude ukládat osobně identifikovatelné informace o souborech cookie pro přehrávání vložených videí pomocí režimu rozšířené ochrany osobních údajů.
Chcete-li se dozvědět více, navštivte informační stránkuExternal Link YouTube o vkládání videí
Oktopost Cookie [2]OKTOSoubor cookie společnosti Oktopost umožňuje společnosti DHL sledovat aktivity koncových uživatelů, které pocházejí z jejich sociálních interakcí. Obsah souboru cookie Oktopost je omezen pouze na identifikaci odkazů v příspěvcích na sociálních sítích, na které koncový uživatel klikl. Kromě toho, pokud koncový uživatel vyplní sledovaný formulář na webových stránkách DHL (např. registrační formulář), budou do souboru cookie Oktopost přidány základní kontaktní údaje koncového uživatele, které mohou obsahovat osobně identifikovatelné informace, aby se vytvořil profil sociálních interakcí koncového uživatele. DHL tyto informace používá k interní analýze a k poskytování personalizovaného obsahu, nabídek nebo propagačních akcí koncovým uživatelům.
Vezměte prosím na vědomí, že koncoví uživatelé mohou tento soubor cookie odstranit podle pokynů svého webového prohlížeče.
Další informace o Oktopost


Nástroje pro sdílení: Soubory cookie třetích stran

DHL nyní na svých webových stránkách používá vložená tlačítka "sdílet". Ty usnadňují návštěvníkům záložku a sdílení obsahu prostřednictvím svých oblíbených sociálních sítí. Když kliknete na jedno z těchto tlačítek, služba, prostřednictvím které jste se rozhodli sdílet obsah, může nastavit soubor cookie. DHL nemá kontrolu nad používáním těchto cookies, a proto byste měli zkontrolovat příslušné webové stránky třetích stran pro více informací. "Tlačítka sdílení" poskytuje AddThis.
Další informace o jejich postupech shromažďování údajů naleznete v zásadách External Linkochrany osobních údajů AddThis

Soubory cookie třetích stran ve vloženém obsahu

Vezměte prosím na vědomí, že na některých stránkách našich webových stránek si můžete všimnout, že byly nastaveny soubory cookie, které nesouvisejí s DHL. Když navštívíte stránku s obsahem vloženým například z YouTube nebo Vimeo, mohou tito poskytovatelé služeb nastavit ve vašem webovém prohlížeči své vlastní soubory cookie. DHL nekontroluje používání těchto cookies a nemůže k nim přistupovat kvůli způsobu, jakým cookies fungují, protože cookies mohou být přístupné pouze straně, která je původně nastavila. Měli byste zkontrolovat webové stránky třetích stran pro více informací o těchto cookies.

Webové signály

Aby byl online obsah DHL relevantní, snadno použitelný a aktuální, používáme služby webové analýzy, jako je Webtrends (více informací viz položka Webtrends v tabulce souborů cookie DHL výše.), které nám pomáhají pochopit, jak lidé používají naše webové stránky. Tyto služby využívají technologie shromažďování dat, jako jsou webové majáky. Web beacons jsou malé elektronické obrázky, které doručují soubory cookie, počítají návštěvy a chápou využití a efektivitu webových stránek. To nám na oplátku umožňuje vědět, jaký obsah je pro naše návštěvníky zajímavý, a pomáhá nám poskytovat informace na míru na našich webových stránkách. Tyto webové signály jsou anonymní a neobsahují ani neshromažďují žádné informace, které vás identifikují. Informace jsou anonymní a používají se pouze pro statistické účely. Tyto údaje a soubory cookie webové analýzy nelze použít k identifikaci vás jako fyzické osoby, protože nikdy neobsahují osobní údaje, jako je vaše jméno nebo e-mailová adresa.

Jak spravovat soubory cookie / Právo vznést námitku a odhlásit se

Používání našich produktů a služeb bez cookies je také možné. Ve svém prohlížeči můžete deaktivovat ukládání souborů cookie, omezit je na konkrétní webové stránky nebo nastavit prohlížeč tak, aby vás upozornil na odeslání souboru cookie. Soubory cookie můžete také kdykoli smazat z pevného disku počítače (soubor: "cookies"). Vezměte prosím na vědomí, že v tomto případě budete muset očekávat omezenou prezentaci stránky a omezené pokyny pro uživatele.

Většina webových prohlížečů umožňuje určitou kontrolu nad většinou souborů cookie prostřednictvím nastavení prohlížeče.
Chcete-li se dozvědět více o souborech cookie, včetně toho, jak zjistit, jaké soubory cookie byly nastaveny a jak je spravovat a odstranit, navštivte:
Vše o cookies 

Další rady týkající se souborů cookie a různých možností odhlášení, které máte k dispozici, naleznete také na následující webové stránce:
Vaše online volbyExternal Link

Můžete se rozhodnout odhlásit se z některých nebo všech reklamních souborů cookie nastavených v počítači tím, že navštívíteInternetové stránky iniciativy Network Advertising Initiative (NAI)

External Link
Mějte prosím na paměti, že pokud vymažete soubory cookie nebo použijete jiný prohlížeč či počítač, budete muset znovu nastavit stav odhlášení.

Nechci, aby nugg.ad analyzoval mé chování při surfování podle témat na internetových stránkách. Tato námitka bude uložena v souboru cookie v mém prohlížeči a má životnost 10 let ("opt out")

Chtěl bych vidět reklamu, která je pro mě relevantní, a souhlasím s analýzou nugg.ad podle tématu mého chování při surfování. Toto povolení je omezeno na dobu jednoho roku ("opt in").

Na našich webových stránkách a v souladu s čl. 6 (1) f) GDPR používáme pluginy sociálních médií (jako je facebook, google+, twitter atd.), abychom propagovali naši značku, produkty a služby a kontaktovali naše zákazníky. Proto se tyto reklamní účely považují za uskutečněné pro oprávněný zájem. Je odpovědností příslušného poskytovatele sociálních médií, aby byl v souladu se všemi platnými zákony a předpisy.

Následující povinné informace jsou vyžadovány, když si uživatelé vytvoří zákaznický účet na našich webových stránkách nebo online řešeních. Není možné vytvořit osobní účet bez poskytnutí těchto informací: jméno, informace o adrese, telefonní číslo, e-mailová adresa.

Další informace o ochraně údajů v konkrétních službách a produktech jsou k dispozici na stránkách TAB Privacy Notice Products & Services.

Pracovní příležitosti v rámci skupiny Deutsche Post DHL jsou stejně rozmanité jako naše týmy po celém světě. S přibližně 540 000 zaměstnanci ve více než 220 zemích spojujeme lidi a zlepšujeme jejich životy. Pokud byste se chtěli ucházet o jedno z našich otevřených pracovních míst, najdete na našich webových stránkách více informací, a to i o ochraně údajů.

DHL nesdílí, neprodává, nepřevádí ani jinak nešíří vaše osobní údaje třetím stranám a nebude tak činit ani v budoucnu, pokud to nebude vyžadováno zákonem, pokud to nebude nutné pro účely smlouvy nebo pokud jste k tomu nedali výslovný souhlas. Například může být nutné předat vaši adresu a údaje o objednávce našim dodavatelům, když si objednáváte produkty. Další informace o ochraně údajů v konkrétních službách a produktech jsou k dispozici na stránkách TAB Privacy Notice Products & Services.

Externí poskytovatelé služeb, kteří zpracovávají údaje naším jménem, jsou smluvně zavázáni zachovávat přísnou důvěrnost podle článku 28 GDPR. DHL si ponechává odpovědnost za ochranu vašich informací za takových okolností. Poskytovatelé služeb se řídí pokyny DHL, což je zaručeno technickými a organizačními opatřeními, jakož i kontrolami a kontrolami.

Zásady ochrany osobních údajů DPDHL upravují standardy zpracování údajů platné v rámci celé skupiny se zvláštním zaměřením na tzv. předávání údajů do třetích zemí, tj. předávání osobních údajů do zemí mimo EU, které nemají odpovídající úroveň ochrany údajů. Máte-li zájem dozvědět se více o zásadách ochrany osobních údajů DPDHL, použijte následující odkaz:

https://www.dhl.com/global-en/home/footer/global-privacy-notice.html

Přehled

Kromě práva na získání máte následující práva:

  • Můžete požádat o informace o tom, jaké osobní údaje jsou uloženy
  • Můžete požádat o opravu, vymazání nebo zablokování vašich osobních údajů, pokud jsou tyto akce povoleny zákonem a v souladu se stávajícími smluvními podmínkami.
  • Můžete požádat o obdržení osobních údajů, které jste poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
  • Můžete podat stížnost u dozorového úřadu. Příslušným orgánem pro ochranu údajů je:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti DHL
Gabriela Krader, LL.M
Deutsche Post AG
Corporate Center - 524
53250 Bonn


Právo vznést námitku

Právo vznést námitku se vztahuje na veškeré zpracování osobních údajů, které je založeno na čl. 6 (1) f) GDPR.
Chcete-li uplatnit své právo, jednoduše nás kontaktujte pomocí kontaktních údajů uvedených výše v TAB "Kdo je odpovědný?".

DHL přijímá veškerá nezbytná technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů před ztrátou nebo zneužitím. Vaše údaje jsou například uloženy v bezpečném operačním prostředí, které není přístupné veřejnosti. V některých případech jsou vaše osobní údaje během přenosu šifrovány technologií Secure Socket Layer (SSL). To znamená, že pro komunikaci mezi vaším počítačem a servery DHL se používá schválený šifrovací postup, pokud váš prohlížeč podporuje SSL. Pokud si přejete kontaktovat DHL e-mailem, rádi bychom zdůraznili, že důvěrnost zaslaných informací nemůže být zaručena. Obsah e-mailových zpráv mohou číst třetí strany. Proto doporučujeme, abyste nám důvěrné informace zasílali pouze poštou.

Další informace o ochraně údajů v konkrétních službách a produktech jsou k dispozici na stránkách TAB Privacy Notice Products & Services.

Naše oznámení o ochraně osobních údajů pravidelně kontrolujeme.

DHL si vyhrazuje právo kdykoli změnit své oznámení o ochraně osobních údajů, a to s předchozím upozorněním nebo bez něj. Pravidelně kontrolujte, abyste byli informováni o jakýchkoli změnách. Používáním webových stránek DHL souhlasíte s tímto oznámením o ochraně osobních údajů.

Toto prohlášení bylo naposledy aktualizováno 18. května 2018.