Privacyverklaring

DHL International GmbH. (hierna 'DHL' genoemd) is blij dat u onze website hebt bezocht en geïnteresseerd bent in ons bedrijf, onze producten en diensten. Wij vinden het belangrijk om uw persoonsgegevens tijdens de verwerking gedurende het gehele bedrijfsproces te beschermen. 

Houd er rekening mee dat de nationale wettelijke vereisten voor gegevensbescherming en de verwerking van persoonsgegevens van land tot land kunnen verschillen. Als u de websites van de betreffende DHL-landen bezoekt, komt u daarom meer te weten over landspecifieke informatie over gegevensbescherming.

Hieronder leggen we uit welke informatie DHL verzamelt wanneer u onze website bezoekt en hoe deze informatie wordt verwerkt en voor welke specifieke doeleinden. 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Dit omvat informatie zoals uw echte naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum. Informatie die niet kan worden gekoppeld aan uw echte identiteit - zoals favoriete websites of het aantal gebruikers van een site - wordt niet beschouwd als persoonlijke gegevens.

Wie is verantwoordelijk?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de gegevensverwerking die wordt uitgevoerd door:
DHL

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming. Het team voor gegevensbescherming is ook beschikbaar om te helpen met informatieverzoeken, suggesties te ontvangen of klachten te behandelen.

Functionaris voor gegevensbescherming voor DHL
Dr. Gabriela Krader
Deutsche Post AG
Zakelijk centrum - 524
53250 Bonn

Bezoek aan onze website

DHL hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van de gebruikers van onze websites. Wanneer u onze webpagina's bezoekt, slaan onze webservers altijd tijdelijk de verbindingsgegevens op van de computer die verbinding maakt met onze site, een lijst van de webpagina's die u bezoekt binnen onze site, de datum en duur van uw bezoek, het IP-adres van uw apparaat, de identificatiegegevens van het type browser en besturingssysteem dat wordt gebruikt, evenals de website via welke u wordt gebruikt gelinkt aan onze site. Verdere persoonlijke informatie zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres wordt niet verzameld, tenzij u deze gegevens vrijwillig verstrekt, bijvoorbeeld bij het invullen van een online contactformulier, in het kader van een registratie, enquête, prijsvraag, uitvoering van een contract of een informatieaanvraag.
De wettelijke basis voor de verwerking van de bovengenoemde gegevenscategorieën is artikel 6, lid 1, onder a) van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanwege de genoemde doeleinden, met name om de veiligheid en een vlotte verbinding tot stand te brengen, hebben wij een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te verwerken.

DHL bewaart uw gegevens zo lang als nodig is voor de correcte uitvoering van ons contract met u, inclusief eventuele postcontractuele wettelijke verplichtingen, waarna de gegevens worden verwijderd. Verder maken we gebruik van cookies, tracking-tools en targeting-maatregelen. Meer details vindt u hieronder onder de paragrafen "Online aanwezigheid" en "website-optimalisatie".

Voor zover u geolokalisatiefuncties in uw browser hebt ingeschakeld, respectievelijk in uw besturingssysteem, zullen wij deze gegevens gebruiken om u locatiegebaseerde diensten aan te bieden (bijv. locatie van het dichtstbijzijnde filiaal, pakstation enz.). Wij zullen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Als u deze gegevens wilt verwijderen, kunt u dit doen door deze functie in uw browser uit te schakelen.

Uitvoering van een overeenkomst

Om contractuele redenen hebben wij ook persoonsgegevens nodig om onze diensten te verlenen en te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit contractuele overeenkomsten die met u zijn gesloten. Deze gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor het uitvoeren van een (verzend)contract, het beheren van klantgegevens, het afhandelen van betalingen en het beoordelen van de kredietwaardigheid. Bepaalde zendingsgegevens zullen ook worden verstrekt aan de autoriteiten van het land van doorvoer of bestemming voor douane- en belastinginklaring of voor veiligheidscontroles, zoals vereist door de wetgeving van dat land. De verstrekte informatie omvat meestal: naam en adres van de verzender, naam en adres van de ontvanger, beschrijving van de goederen, aantal stuks, gewicht en waarde van de zending.

De rechtsgrondslag is meestal artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG, aangezien de verwerking plaatsvindt voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent.
Meer informatie over gegevensbescherming in specifieke diensten en producten is te vinden op TAB Privacyverklaring Producten & Diensten.

Verwerking voor reclamedoeleinden

Als u een bestaande klant bent, kunnen uw gegevens (bijv. naam, adres) worden verwerkt om contact met u op te nemen om u te voorzien van de laatste informatie over onze aanbiedingen, nieuws, producten en diensten. Afgezien van een bestaande toestemming, verwerken wij uw e-mailadres uitsluitend om u informatie te verstrekken over onze producten en diensten.

De rechtsgrondslag voor de bovengenoemde verwerking is artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG. De verwerking van klantgegevens voor eigen direct marketingdoeleinden wordt beschouwd als uitgevoerd op basis van een gerechtvaardigd belang.

U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking. Om uw recht uit te oefenen, hoeft u alleen maar contact met ons op te nemen via de contactgegevens vermeld in "Wie is verantwoordelijk?"

Als u zich aanmeldt voor een van onze nieuwsbrieven, hebben wij het recht om uw e-mailadres voor dit doel te gebruiken. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door op de betreffende link onderaan de nieuwsbrief te klikken.
In het geval dat u bezwaar maakt of zich afmeldt voor onze nieuwsbriefdiensten, worden de betreffende gegevens geblokkeerd, respectievelijk verwijderd en niet meer voor dergelijke doeleinden verwerkt.

Online aanwezigheid en website-optimalisatie

We gebruiken trackingsoftware om te bepalen hoeveel gebruikers onze website bezoeken en hoe vaak. We gebruiken deze software niet om individuele persoonsgegevens of individuele IP-adressen te verzamelen. De gegevens worden uitsluitend in geanonimiseerde en samengevatte vorm gebruikt voor statistische doeleinden en voor de ontwikkeling van de website.

"Cookies" zijn kleine bestanden die ons in staat stellen om informatie op te slaan met betrekking tot uw apparaat en u, de gebruiker, in het bijzonder, terwijl u een van onze websites bezoekt. Cookies helpen ons om te bepalen hoe vaak onze internetpagina's worden bezocht en hoeveel gebruikers er zijn. En ze helpen ons onze aanbiedingen zo te configureren dat ze zo gemakkelijk en efficiënt mogelijk voor u zijn.

Op basis van artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG gebruiken wij "sessiecookies" om onze website te optimaliseren en een comfortabele en ongestoorde gebruikerservaring te garanderen. Deze cookies worden uitsluitend opgeslagen voor de duur van uw bezoek aan onze internetpagina's. Ze worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit.

Daarnaast gebruiken we "permanente cookies" voor het bewaren van informatie over bezoekers die herhaaldelijk een van onze internetpagina's bezoeken. Het doel van het gebruik van cookies is om u een optimale gebruikersbegeleiding te kunnen bieden en om u te "herkennen" en zo (zoveel mogelijk) gediversifieerde internetpagina's en nieuwe inhoud te kunnen presenteren bij herhaald gebruik.

Over het algemeen maken we geen individueel profiel van uw online activiteiten. De inhoud van een permanente cookie is beperkt tot een identificatienummer. Naam, e-mailadres, IP-adres, enz. worden op de meeste van onze sites niet opgeslagen. Er zijn echter enkele uitzonderingen die u kunt vinden in onze cookietabel hieronder.

In de onderstaande tabel vindt u meer informatie over alle cookies die op deze websites worden gebruikt.
Alle cookies in deze tabel zijn gecategoriseerd volgens 4 genummerde groepen – de relevante categorienummers staan vermeld in kolom 1. Houd er rekening mee dat cookies tot meer dan één categorie kunnen behoren.

De categorieën zijn als volgt:

[1] Strikt noodzakelijk: Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen door de website te navigeren en de functies ervan te gebruiken. Zonder deze cookies kunnen de door u gevraagde diensten niet worden geleverd. Zoals hierboven reeds vermeld, is dit gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG.

[2] Prestaties: Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers een website gebruiken, bijvoorbeeld welke pagina's bezoekers het vaakst bezoeken. Deze cookies verzamelen geen informatie die een bezoeker identificeert. Alle informatie die deze cookies verzamelen is geaggregeerd en dus anoniem. Het wordt alleen gebruikt om de werking van een website te verbeteren.

[3] Functionaliteit: Deze cookies stellen de website in staat om keuzes die u maakt te onthouden en verbeterde, meer persoonlijke functies te bieden. Deze cookies kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om het laatste trackingnummer dat u hebt ingevoerd bij het gebruik van een trackingtoepassing te onthouden en op te slaan. Informatie die deze cookies verzamelen, kan worden geanonimiseerd en ze kunnen uw browse-activiteit op andere websites niet volgen.

[4] Targeting of reclame: Deze cookies worden gebruikt om advertenties weer te geven die relevanter zijn voor u en uw interesses. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken en om de effectiviteit van een advertentiecampagne te meten. Ze worden meestal geplaatst door advertentienetwerken met toestemming van de websitebeheerder.

 

Koekje
NaamDoelMeer informatie
Campagne Naam Cookie [2]campagneNaamDeze cookie wordt aangemaakt wanneer u op een DHL-webpagina terechtkomt via een DHL-promotiebanner of via een link in een campagne-/promotie-e-mail.
De cookie slaat een campagne-ID op, die de campagnebron op unieke wijze identificeert.
Als u binnen 24 uur na aankomst op een van onze websites contact opneemt met DHL via een van onze online contact- of registratieformulieren, wordt de campagne-ID toegevoegd aan de e-mail die naar de verkoop- of klantenservice van DHL is verzonden.
Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om te beoordelen hoe succesvol onze campagnes zijn en om te controleren of klanten contact met ons hebben opgenomen naar aanleiding van een campagne.
De cookie slaat helemaal geen persoonlijke klantgegevens op, alleen de ID van de campagne.
De cookie vervalt pas na 24 uur.
 
Zoekparameter Cookie [3]zoekParamsDeze cookie wordt gebruikt om zoektermen en woorden op te slaan die u in onze zoekvakken hebt getypt.
De zoekvakken zijn te vinden in de rechterbovenhoek van elk van onze webpagina's.
Op deze manier onthouden we uw zoektermen en vullen we het zoekvak vooraf in met eerdere suggesties wanneer u de zoekvakken opnieuw gebruikt.
Deze cookie is gemaakt om de functionaliteit van de website te verbeteren en het gebruik van DHL-websites voor onze klanten gemakkelijker te maken.
Deze cookie slaat zoektermen permanent op tot het moment dat u actief besluit om uw browsercache en cookies te wissen.
 
Cookie voor referentiegegevens verzender [3]shipRefDetailsDeze cookie wordt gebruikt om alle eerder getraceerde referentiewaarden van de verzender op te slaan die u invoert bij het gebruik van onze DHL Express Shipper's Reference tracking-applicatie.
Deze cookie is gemaakt om de functionaliteit van de website te verbeteren en het gebruik van DHL-websites voor onze klanten gemakkelijker te maken.
Deze cookie slaat alle verwijzingen naar de verzender permanent op tot het moment dat u actief besluit om uw browsercache en cookies te wissen.
Neem een kijkje in een van onze DHL Express Shipper's Reference tracking applicaties
Vrachtbrief Cookie [3]AWBDeze cookie wordt gebruikt om de laatste waarde van het trackingnummer op te slaan die u hebt ingevoerd bij het gebruik van een van onze belangrijkste online trackingtoepassingen.
Deze cookie is gemaakt om de functionaliteit van de website te verbeteren en het gebruik van DHL-websites voor onze klanten gemakkelijker te maken.
Deze cookie slaat alleen de vorige waarde van het trackingnummer op tot het moment dat u een nieuw nummer invoert in dezelfde trackingtoepassing.
Neem een kijkje in een van onze belangrijkste online tracking applicaties
Vrachtbrief Merk Cookie [3]MERKDeze cookie wordt gebruikt om het laatste type zending op te slaan dat u hebt geselecteerd uit de vervolgkeuzelijsten die worden aangeboden in onze belangrijkste online trackingtoepassingen.
Deze cookie is gemaakt om de functionaliteit van de website te verbeteren en het gebruik van DHL-websites voor onze klanten gemakkelijker te maken.
Deze cookie slaat alleen de vorige dropdown-optie van het type zending op die is geselecteerd tot het moment dat u terugkeert en een andere optie selecteert in dezelfde trackingtoepassing.
Neem een kijkje in een van onze belangrijkste online tracking applicaties
Fast Track-cookie [3]Geen vaste naamDeze cookie wordt gebruikt om zowel de laatst ingevoerde waarde van het trackingnummer op te slaan als het zendingstype dat is geselecteerd in de vervolgkeuzelijst bij gebruik van onze kleinere Fast Track online tracking-applicaties.
Deze cookie is gemaakt om de functionaliteit van de website te verbeteren en het gebruik van DHL-websites voor onze klanten gemakkelijker te maken.
Deze cookie slaat alleen de vorige waarde van het trackingnummer en de vorige vervolgkeuzelijst van het type zending op die zijn geselecteerd tot het moment dat u terugkeert en nieuwe opties selecteert in dezelfde Fast Track-trackingtoepassing.
Hier vindt u een van onze DHL Express Fast Track-trackingtoepassingen
Tabblad Systeem Cookie [3]Geen vaste naamDeze cookie wordt gebruikt om het laatste tabblad dat u op een pagina hebt geselecteerd op te slaan met behulp van een systeem met meerdere tabbladen.
Deze cookie is gemaakt om de functionaliteit van de website te verbeteren en het gebruik van DHL-websites voor onze klanten gemakkelijker te maken.
Deze cookie onthoudt alleen het vorige geselecteerde tabblad totdat u terugkeert en een ander tabblad op dezelfde pagina met tabbladen selecteert.
 
nugg.ad Cookies [4]D, DP, CIDeze website maakt gebruik van nugg.ad AG-technologie om gegevens over het aansturen van reclame te monitoren. Om dit te doen, slaat nugg.ad de gebruiksfrequentie van verschillende website-onderwerpen op in de vorm van cookies. Nugg.ad identificeert relevante doelgroepen voor reclame, op basis van sociaal-demografische criteria en productinteresses. Het maakt alleen gebruik van statistische patronen, die worden gecreëerd door het gedrag van gebruikers ten opzichte van online advertenties en redactionele inhoud die op websites wordt gepubliceerd. Om ervoor te zorgen dat je niet constant wordt gebombardeerd met dezelfde advertenties of zelfs het gevoel hebt dat ze te opdringerig zijn, tellen we hoe vaak je een advertentie te zien krijgt in verschillende campagnes. Zodra u een bepaald niveau van blootstelling bereikt, krijgt u geen advertenties van die campagne meer te zien. Zowel de d-cookie als de dp-cookie worden gebruikt om doelgroepen te analyseren en het aantal paginahits in bepaalde vakgebieden te bevatten. De ci-cookie wordt gebruikt om informatie op te slaan over hoe vaak u een bepaalde advertentie te zien heeft gekregen. De cookies bevatten alleen algemene informatie over uw internetgebruik.

Deze cookies worden opgeslagen in de browser van uw apparaat (bijv. pc, laptop, smartphone etc.) voor een periode van maximaal 26 weken. De technologie van Nugg.ad kan ook basisinformatie opslaan over uw gebruik van andere websites om in te schatten welke advertenties u het meest zouden kunnen interesseren. Het is voor ons niet mogelijk om informatie in de cookies te herleiden tot individuele gebruikers. In het bijzonder kunnen we een persoon niet identificeren aan de hand van naam, adres of andere gegevens die direct identificeerbaar zijn.

Als u reclame wilt zien op websites die voor u interessant zijn, kunt u ervoor kiezen om een verdere thematische analyse van uw gebruiksgedrag te ontvangen.
Als u hiermee instemt, wordt deze opt-in-cookie ook in de browser van uw apparaat opgeslagen. Het wordt 1 jaar bewaard. Als eerder verzamelde nugg.ad cookies aanwezig zijn in de browser van uw apparaat, gebeurt door het instellen van de opt-in-cookie het volgende: met uw toestemming wordt de levensduur van de nugg.ad cookie verlengd tot 1 jaar (gerekend vanaf het moment dat de cookie wordt geplaatst). Informatie die vóór de opt-in in nugg.ad cookies is opgeslagen, wordt bewaard en wordt verwijderd na het verstrijken van de cookie (maximaal 1 jaar). U hebt te allen tijde het recht om de registratie van informatie door het nugg.ad systeem te voorkomen door gebruik te maken van uw recht op opt-out. Als u uw toestemming al hebt gegeven, kunt u deze ook op elk moment intrekken, met ingang van daarna. Een opt-out wordt ook opgeslagen in een cookie op het apparaat van uw browser met een levensduur van 10 jaar, het wordt "nuggstopp" genoemd en wordt ingesteld door "nuggad.net".
Meer info over Privacy at nugg.ad

De Topic Monitor laat u zien hoe uw interesses worden ingeschat op basis van uw eerdere surfgedrag.
Webtrends Analyse [2]WT_FPCDeze cookie wordt gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze site gebruiken. We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de site te verbeteren. De cookie verzamelt informatie in anonieme vorm, waaronder het aantal bezoekers van de site, waar bezoekers vandaan komen en de pagina's die ze hebben bezocht.
De cookie wordt alleen gebruikt voor identificatie en bevat geen persoonlijke gegevens van bezoekers, alleen een identificatie. Het wordt alleen vertrouwelijk gebruikt door DHL intern om zijn websites en de gebruikerservaring te verbeteren.
Meer info over privacy bij WebtrendsExternal Link
Webtrends Analyse [2]EEN KOEKJEDeze cookie wordt gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze sites gebruiken en wordt specifiek gebruikt om bezoekers op verschillende DHL-domeinen te volgen.
Bijvoorbeeld als een bezoeker op onze bedrijfssite aankomt (domein is www.dhl.comExternal Link) en er vervolgens voor kiest om een DHL-landenwebsite te bezoeken met een eigen lokaal domein (bijvoorbeeld voor Duitsland is het lokale domein www.dhl.deExternal Link).
We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de site te verbeteren. De cookie verzamelt informatie in anonieme vorm, waaronder het aantal bezoekers van de site, waar bezoekers vandaan komen en de pagina's die ze hebben bezocht.
De cookie wordt alleen gebruikt voor identificatie en bevat geen persoonlijke gegevens van bezoekers, alleen een identificatie. Het wordt alleen vertrouwelijk gebruikt door DHL intern om zijn websites en de gebruikerservaring te verbeteren.
Meer info over privacy bij Webtrends External Link
Google Analytics [2]_utma
_utmb
_utmz
Een klein aantal landen kan op kleine schaal Google Analytics-cookies gebruiken voor specifieke lokale doeleinden. Deze cookies gebruiken uw IP-adres als herkenning; Identificeer u echter niet als individu. Met andere woorden, informatie wordt verzameld in een pseudonieme vorm. De cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers onze lokale sites gebruiken en gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen lokale sites te verbeteren.Meer informatie over privacy bij GoogleExternal Link

Alternatieve tekst invoegen: Als u zich wilt afmelden voor het volgen door Google Analytics op alle websites, kunt u ook de Google Analytics Opt-out Browser Add-on installeren die ook beschikbaar is via de bovenstaande link.


 
Eloqua Tracking Cookie [2]ELOQUADe inhoud van deze permanente tracking cookie is beperkt tot een identificatienummer en wordt over het algemeen op precies dezelfde manier gebruikt als al onze andere permanente cookies. Als u echter contact opneemt met DHL via bepaalde online contactformulieren in het inhoudsgebied Logistiek, wordt uw e-mailadres aan de cookie toegevoegd om een individueel profiel van uw online activiteiten op te stellen. Deze zelfde contactformulieren bieden u ook de mogelijkheid om u aan te melden voor e-mailmarketingupdates.
Door uw toestemming te geven, kunnen wij u ook gepersonaliseerde inhoud, aanbiedingen of promoties aanbieden die u mogelijk interesseren. Als u ervoor kiest om u niet aan te melden voor e-mailmarketingupdates, wordt er in de toekomst geen contact meer met u opgenomen en wordt uw e-mailadres alleen intern vertrouwelijk gebruikt door DHL om inzicht te krijgen in uw individuele online activiteiten. Dit betekent dat we nog steeds nieuwe en verbeterde website-inhoud kunnen blijven leveren om aan uw specifieke behoeften te voldoen.
Meer info over privacy bij EloquaExternal Link

Als u zich wilt afmelden voor het volgen door Eloqua op alle websites (of om uw instelling terug te draaien als u zich eerder hebt afgemeld), kunt u dit doen:

U bent momenteel aangemeld voor webmonitoring door Eloqua op DHL-websites. Klik hier om je af te meldenExternal Linkvan Eloqua web monitoring.
LiveBall Tracking Cookies [2]LiveBall, mkto_trk, ki_r, ki_t, ki_uDeze cookies verzamelen informatie met behulp van anonieme identificatienummers.
LiveBall gebruikt het IP-adres om niet-opdringerige geografische locatiegegevens te verstrekken, maar deze worden niet opgeslagen in of gekoppeld aan de cookie. Dit helpt ons om het surfgedrag op het web te volgen om de gebruikerservaring en de diensten die we aanbieden te begrijpen en te verbeteren. Het kan echter niet worden herleid tot uw persoonlijke gegevens.
Deze cookies worden geplaatst wanneer u contact opneemt met DHL via bepaalde online formulieren op onze websites, bijvoorbeeld wanneer u een DHL Express-account bij ons opent.
De cookies worden alleen intern door DHL vertrouwelijk gebruikt en vervallen na 365 dagen.
Meer info over privacyExternal Link

Om u af te melden voor tracking door LiveBall, moet u de cookies beheren en verwijderen met behulp van uw browserinstellingen. Ga voor meer informatie naar: Alles over cookies

 
dotMailer Tracking Cookie [2]tracked_sessionDeze cookie wordt aangemaakt wanneer u op specifieke webpagina's terechtkomt via een link in een campagne of promotionele e-mail. We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de site te verbeteren en u betere, gerichte inhoud te bieden.
De cookie verzamelt informatie in anonieme vorm, tenzij u contact opneemt met DHL via bepaalde online contactformulieren in het inhoudsgebied Logistiek. Op dit punt koppelen we de informatie die in de cookie is opgeslagen aan uw e-mailadres om een individueel profiel van uw online activiteiten te maken. Deze zelfde contactformulieren bieden u ook de mogelijkheid om u aan te melden voor e-mailmarketingupdates. Door uw toestemming te geven, kunnen wij u ook gepersonaliseerde inhoud, aanbiedingen of promoties aanbieden die u mogelijk interesseren.
De verzamelde informatie omvat paginaweergaven, tijdsduur op een pagina en de browser die u hebt gebruikt om de inhoud te bekijken. Deze informatie helpt DHL om de prestaties van e-mailcampagnes te meten.
Als de cookie anoniem blijft, vervalt deze na 30 dagen. Indien gekoppeld aan een e-mailadres, vervalt het 2 jaar (730 dagen) nadat contacten zich voor het laatst hebben geïdentificeerd. Het wordt alleen vertrouwelijk gebruikt door DHL intern om de gebruikerservaring te verbeteren.

Als u ervoor kiest om u niet aan te melden voor e-mailmarketingupdates, wordt er in de toekomst geen contact meer met u opgenomen en wordt uw e-mailadres alleen intern vertrouwelijk gebruikt door DHL om inzicht te krijgen in uw individuele online activiteiten. Dit betekent dat we nog steeds nieuwe en verbeterde website-inhoud kunnen blijven leveren om aan uw specifieke behoeften te voldoen.
 
Meer info over privacy bij dotMailerExternal Link

Om u af te melden voor het volgen door dotMailer, moet u de cookies beheren en verwijderen met behulp van uw browserinstellingen. Ga voor meer informatie naar:
Alles over cookies
 
MediaMind-cookies [2]U2, ActivityInfo, TargetingInfo, Eyeblaster, A3, B4 en C4.MediaMind-cookies worden aangemaakt wanneer u op specifieke webpagina's van DHL-campagnes terechtkomt via een DHL-promotiebanner, via een link in een campagne-/promotie-e-mail, of wanneer u een campagnelink hebt gebruikt die is verstrekt als onderdeel van een offline media-advertentie.
MediaMind-cookies houden bij wanneer en waar u online DHL-advertenties te zien kreeg, hoe u met die advertenties omging en wanneer u de DHL-site bezocht nadat u aan die advertenties was blootgesteld.
De informatie wordt gebruikt om DHL te helpen de prestaties van reclamecampagnes te meten. De informatie wordt geleverd als geaggregeerde rapporten, dus er wordt geen individuele gebruikersinformatie bekeken. Het houdt geen toezicht op ander surfgedrag en wordt alleen intern vertrouwelijk gebruikt door DHL.

Deze permanente trackingcookies verzamelen uw IP-adres en gebruiken dit om geografische locatiegegevens te verstrekken om DHL te helpen bij het monitoren en beheren van advertentiecampagnes. De cookies zijn volledig versleuteld en verzamelen geen andere persoonlijk identificeerbare gegevens, waardoor het IP-adres niet kan worden gekoppeld aan persoonlijke gegevens en niet wordt gedeeld met derden. Het IP-adres wordt veilig opgeslagen en alleen vertrouwelijk gebruikt door DHL intern om geaggregeerde rapporten te verstrekken. De cookies vervallen na 30 dagen.
 
Meer info over privacy bij MediaMindExternal Link

Om u af te melden voor het volgen door MediaMind op alle websites, kunt u dit doen door op de onderstaande MediaMind Opt-Out-link te klikken:
MediaMind Opt-OutExternal Link

Als je je eerder hebt afgemeld en je instelling ongedaan wilt maken, klik dan op de MediaMind Opt-In-link hieronder:. MediaMind Opt-In External Link
 
Flash-cookies [1]LSOFlash-cookies stellen u in staat om Flash Player-inhoud te bekijken en zijn onafhankelijk van DHL.
De standaardinstellingen van Flash Player vragen de gebruiker geen toestemming om cookies op de lokale harde schijf op te slaan.
Als u dat wenst, kunt u flash-cookies (ook wel 'local shared objects' genoemd) uitschakelen.
Meer informatie over het beheren of uitschakelen van Flash-cookiesExternal Link
Volledige informatie over de functionaliteit van Flash Player en gerelateerde privacy-instellingen External Link
You Tube Koekjes [2]use_hitbox
VISITOR_INFO1_LIVE
We sluiten video's in met behulp van de privacymodus van YouTube. Sommige van deze video's zijn afkomstig van ons officiële YouTube-kanaal.
Deze modus kan cookies op uw computer plaatsen zodra u op de YouTube-videospeler klikt, maar YouTube slaat geen persoonlijk identificeerbare cookie-informatie op voor het afspelen van ingesloten video's met behulp van de privacymodus.
Ga voor meer informatie naar de informatiepaginaExternal Link over het insluiten van video's op YouTube
Oktopost-cookie [2]oktoMet de Oktopost-cookie kan DHL de activiteiten van eindgebruikers volgen, die voortkomen uit hun sociale interacties. De inhoud van de Oktopost-cookie is alleen beperkt tot het identificeren van de links in sociale berichten waarop een eindgebruiker heeft geklikt. Als een eindgebruiker bovendien een bijgehouden formulier op de DHL-website invult (bijv. registratieformulier), worden de basiscontactgegevens van de eindgebruiker, die persoonlijk identificeerbare informatie kunnen bevatten, toegevoegd aan de Oktopost-cookie om een profiel te maken van de sociale interacties van de eindgebruiker. Deze informatie wordt door DHL gebruikt voor interne analyses en om eindgebruikers gepersonaliseerde inhoud, aanbiedingen of promoties te bieden.
Houd er rekening mee dat eindgebruikers deze cookie kunnen verwijderen door de instructies van hun webbrowser te volgen.
Meer informatie over Oktopost


Hulpprogramma's voor delen: cookies van derden

DHL maakt nu gebruik van ingebouwde 'share'-knoppen op zijn websites. Deze maken het voor bezoekers gemakkelijk om een bladwijzer te maken en inhoud te delen via hun favoriete sociale netwerken. Wanneer u op een van deze knoppen klikt, kan er een cookie worden ingesteld door de service die u hebt gekozen om inhoud te delen. DHL heeft geen controle over het gebruik van deze cookies en u dient daarom de website van de betreffende derde partij te raadplegen voor meer informatie. De 'share buttons' worden verzorgd door AddThis.
Voor meer informatie over hun praktijken op het gebied van gegevensverzameling, kunt u een kijkje nemen in het privacybeleid van External LinkAddThis

Cookies van derden in ingesloten inhoud

Houd er rekening mee dat u op sommige pagina's van onze websites kunt zien dat er cookies zijn geplaatst die geen verband houden met DHL. Wanneer u een pagina bezoekt met ingesloten inhoud van bijvoorbeeld YouTube of Vimeo, kunnen deze serviceproviders hun eigen cookies in uw webbrowser plaatsen. DHL heeft geen controle over het gebruik van deze cookies en heeft er geen toegang toe vanwege de manier waarop cookies werken, aangezien cookies alleen toegankelijk zijn voor de partij die ze oorspronkelijk heeft geplaatst. U dient de websites van derden te raadplegen voor meer informatie over deze cookies.

Web bakens

Om de online inhoud van DHL relevant, gebruiksvriendelijk en up-to-date te houden, maken we gebruik van webanalysediensten zoals Webtrends (zie Webtrends-vermelding in de DHL-cookietabel hierboven voor meer informatie.) om ons te helpen begrijpen hoe mensen onze websites gebruiken. Deze diensten maken gebruik van technologieën voor het verzamelen van gegevens, zoals webbakens. Webbakens zijn kleine elektronische afbeeldingen die cookies leveren, bezoeken tellen en inzicht krijgen in het gebruik en de effectiviteit van de website. Dit laat ons op zijn beurt weten welke inhoud interessant is voor onze bezoekers en helpt ons om op maat gemaakte informatie op onze websites te verstrekken. Deze webbakens zijn anoniem en bevatten of verzamelen geen informatie die u identificeert. De informatie is anoniem en wordt alleen gebruikt voor statistische doeleinden. Deze webanalysegegevens en cookies kunnen niet worden gebruikt om u als natuurlijke persoon te identificeren, aangezien ze nooit persoonlijke informatie bevatten, zoals uw naam of e-mailadres.

Hoe cookies te beheren / Recht om bezwaar te maken en af te melden

Het gebruik van onze producten en diensten zonder cookies is ook mogelijk. In uw browser kunt u het opslaan van cookies deactiveren, ze beperken tot bepaalde websites of de browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer een cookie wordt verzonden. U kunt ook op elk gewenst moment cookies van de harde schijf van uw pc verwijderen (bestand: "cookies"). Houd er rekening mee dat u in dit geval rekening moet houden met een beperkte paginapresentatie en beperkte gebruikersbegeleiding.

De meeste webbrowsers bieden enige controle over de meeste cookies via de browserinstellingen.
Voor meer informatie over cookies, inclusief hoe u kunt zien welke cookies zijn ingesteld en hoe u ze kunt beheren en verwijderen, gaat u naar:
Alles over cookies 

Voor meer EU-specifiek advies over cookies en de verschillende opt-out-opties die voor u beschikbaar zijn, kunt u ook de volgende website bezoeken:
Uw online keuzesExternal Link

U kunt ervoor kiezen om u af te melden voor sommige of alle advertentiecookies die op uw pc zijn ingesteld door naar deWebsite van het Network Advertising Initiative (NAI)

External Link
Houd er rekening mee dat als u uw cookies verwijdert of een andere browser of computer gebruikt, u uw afmeldingsstatus opnieuw moet instellen.

Ik wil niet dat nugg.ad mijn surfgedrag per onderwerp op internetsites analyseert. Dit bezwaar wordt opgeslagen in een cookie in mijn browser en heeft een levensduur van 10 jaar ("opt out")

Ik wil graag reclame zien die voor mij relevant is, en ga akkoord met de analyse van nugg.ad per onderwerp van mijn surfgedrag. Deze toestemming is beperkt tot de periode van één jaar ("opt-in").

Op onze website en in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG gebruiken wij plug-ins voor sociale media (zoals facebook, google+, twitter enz.) om ons merk, onze producten en diensten te promoten en om in contact te komen met onze klanten. Daarom worden deze reclamedoeleinden beschouwd als uitgevoerd op basis van een gerechtvaardigd belang. Het is de verantwoordelijkheid van de betreffende socialmedia-aanbieder om in overeenstemming te zijn met alle toepasselijke wet- en regelgeving.

De volgende verplichte informatie is vereist wanneer gebruikers een klantaccount aanmaken op onze website of online oplossingen. Het is niet mogelijk om een persoonlijk account aan te maken zonder dat deze informatie wordt verstrekt: naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres.

Meer informatie over gegevensbescherming in specifieke diensten en producten is te vinden op TAB Privacyverklaring Producten & Diensten.

De carrièremogelijkheden binnen Deutsche Post DHL Group zijn net zo divers als onze teams over de hele wereld. Met ongeveer 540.000 medewerkers in meer dan 220 landen verbinden we mensen en verbeteren we hun leven. Als u wilt solliciteren op een van onze openstaande vacatures, vindt u meer informatie, ook over gegevensbescherming, op onze website.

DHL deelt, verkoopt, draagt of verspreidt uw persoonsgegevens niet aan derden en zal dit in de toekomst ook niet meer doen, tenzij dit wettelijk verplicht is, tenzij dit vereist is voor de uitvoering van het contract of tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Zo kan het nodig zijn om bij het bestellen van producten uw adres- en bestelgegevens door te geven aan onze opdrachtnemers. Meer informatie over gegevensbescherming in specifieke diensten en producten is te vinden op TAB Privacyverklaring Producten & Diensten.

Externe dienstverleners die in opdracht van ons gegevens verwerken, zijn contractueel verplicht tot strikte geheimhouding volgens art. 28 AVG. DHL behoudt de verantwoordelijkheid voor de bescherming van uw gegevens in dergelijke omstandigheden. De dienstverleners volgen de instructies van DHL op, en dit wordt gewaarborgd door technische en organisatorische maatregelen, alsmede door middel van controles en controles.

Het gegevensprivacybeleid van DPDHL regelt de normen voor gegevensverwerking voor de hele groep, met speciale aandacht voor zogenaamde overdrachten naar derde landen, d.w.z. overdrachten van persoonsgegevens naar landen buiten de EU, die geen adequaat niveau van gegevensbescherming hebben. Als u meer wilt weten over het privacybeleid van DPDHL, gebruik dan de volgende link:

https://www.dhl.com/global-en/home/footer/global-privacy-notice.html

Overzicht

Naast het recht op verkrijging heeft u de volgende rechten:

  • U kunt informatie opvragen over welke persoonsgegevens zijn opgeslagen
  • U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren, op voorwaarde dat deze handelingen wettelijk zijn toegestaan en in overeenstemming zijn met de bestaande contractuele voorwaarden.
  • U kunt verzoeken om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen.
  • U kunt een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. De bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit is:

Functionaris voor gegevensbescherming voor DHL
Dr. Gabriela Krader
Deutsche Post AG
Zakelijk centrum - 524
53250 Bonn


Recht van bezwaar

Het recht van bezwaar geldt voor alle verwerkingen van persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG.
Om uw recht uit te oefenen, hoeft u alleen maar contact met ons op te nemen via de contactgegevens die hierboven in het tabblad "Wie is verantwoordelijk?" vermelden.

DHL neemt alle noodzakelijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of misbruik. Uw gegevens worden bijvoorbeeld opgeslagen in een beveiligde werkomgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. In bepaalde gevallen worden uw persoonsgegevens tijdens de overdracht versleuteld met Secure Socket Layer-technologie (SSL). Dit betekent dat een goedgekeurde coderingsprocedure wordt gebruikt voor de communicatie tussen uw computer en de DHL-servers als uw browser SSL ondersteunt. Indien u per e-mail contact wenst op te nemen met DHL, wijzen wij u erop dat de vertrouwelijkheid van de verzonden informatie niet kan worden gegarandeerd. De inhoud van e-mailberichten kan door derden worden gelezen. Wij raden u daarom aan om vertrouwelijke informatie alleen per post aan ons toe te sturen.

Meer informatie over gegevensbescherming in specifieke diensten en producten is te vinden op TAB Privacyverklaring Producten & Diensten.

We herzien onze Privacyverklaring regelmatig.

DHL behoudt zich het recht voor om zijn Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving. Kom regelmatig terug om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Door gebruik te maken van de websites van DHL gaat u akkoord met deze Privacyverklaring.

Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 18 mei 2018.