Mở tài khoản DHL Express Business để vận chuyển kinh doanh quốc tế

Bạn đang tìm kiếm một đối tác vận chuyển đáng tin cậy? Mở tài khoản doanh nghiệp DHL Express ngay hôm nay.

Bạn đang tìm kiếm một đối tác vận chuyển đáng tin cậy? Mở tài khoản doanh nghiệp DHL Express ngay hôm nay.

Vận chuyển quốc tế dễ dàng

Một loạt các dịch vụ và tùy chọn vận chuyển tận nơi để giải quyết các thách thức xuất khẩu quốc tế của bạn, bao gồm 220 quốc gia trên toàn cầu.

Ưu đãi phí vận chuyển cho doanh nghiệp

Với mức phí phù hợp với khối lượng vận chuyển của bạn, giá cả phù hợp với doanh nghiệp của bạn chứ không phải ngược lại.

Tùy chọn giao hàng linh hoạt

Khách hàng của bạn sẽ được hưởng lợi từ các dịch vụ Giao hàng theo yêu cầu của chúng tôi, cho phép họ quyết định thời gian và địa điểm gói hàng của họ được giao. Điều đó có nghĩa là ít yêu cầu hơn và ít trả lại cho bạn hơn.

Dịch vụ đáng tin cậy

Bạn đang ở trong một công ty tốt: DHL Express được sử dụng bởi một số thương hiệu và tổ chức lớn nhất thế giới.

Mở tài khoản DHL Express Business để vận chuyển kinh doanh quốc tế