THÔNG BÁO PHÁP LÝ

Tên công ty:
Deutsche Post AG

Đại diện Hội đồng quản trị:
Tiến sĩ Frank Appel, Giám đốc điều hành
Ken Allen
Oscar de Bok
Melanie Kreis
Tiến sĩ Tobias Meyer
Tiến sĩ Thomas Ogilvie
John Pearson
Tim Scharwath

Chủ tịch Ban kiểm soát:
Tiến sĩ Nikolaus von Bomhard

Số đăng ký thương mại:
Tòa án đăng ký Bonn HRB 6792

Mã số thuế doanh thu:
DE 169838187

Địa chỉ:
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Điện thoại: +49 (0) 228-18 20
Thư điện tử: info@deutschepost.de

Thông tin liên hệ báo chí:
Hình thức liên hệ của cơ quan báo chí

Cơ quan giám sát theo § 5 (1) Đạo luật dịch vụ viễn thông số 3 của Đức để vận chuyển thư lên đến 1000 gram:
Bundesnetzagentur für
Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (BNetzA)
Tulpenfeld 4, 53113 Bonn
Đức
Điện thoại: +49 / (0) 228 / 14-0
www.bundesnetzagentur.de

Trang mạng:
www.dpdhl.com