Slovakia

PRÁVNE UPOZORNENIE

Právne upozornenie

Názov spoločnosti:
Deutsche Post AG

Zastúpený správnou radou:
Dr. Frank Appel, generálny riaditeľ
Ken Allen
Oscar de Bok
Melanie Kreisová
Dr. Tobias Meyer
Dr. Thomas Ogilvie
Ján Pearson
Tim Scharwath

Predseda dozornej rady:
Dr. Nikolaus von Bomhard

Obchodný register č.:
Registračný súd Bonn HRB 6792

Daňové identifikačné číslo pre obrat:
DE 169838187

Adresa:
Ulica Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Tel. +49 (0) 228-18 20
E-mail: info@deutschepost.de

Kontaktné informácie pre tlač:
Kontaktný formulár tlačového oddelenia

Dozorný orgán podľa § 5 ods. 1 č. 3 nemeckého zákona o teleslužbách pre prepravu pošty do 1000 gramov:
Bundesnetzagentur für
Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (BNetzA)
Tulpenfeld 4, 53113 Bonn
Nemecko
Telefón: +49 / (0) 228 / 14-0
www.bundesnetzagentur.de

Webová stránka:
www.dpdhl.com