Slovakia

Poradenstvo pre malé podniky a globálnu prepravu od DHL Express

Najlepšie výbery
#PoradenstvoPreMaléPodniky
James Rose | 22. januára 2024
Konečný sprievodca navrhovaním podnikateľského plánu
Či už začínate podnikať alebo prezentujete plán investorom alebo banke, táto príručka vám ukáže, ako objasniť svoju víziu a plán úspechu.
#PoradenstvoPreMaléPodniky
Anna Thompson | 23. marca 2023
Ako rozšíriť svoje podnikanie
Objavte spôsoby, ako rozvíjať svoje podnikanie, vrátane tipov na písanie plánu rastu podnikania, faktorov, ktoré môžu ovplyvniť rast, a spôsobov, ako merať rast podniku.
#PrepravaSDhl
22. januára 2024
Vypočítajte obstarávaciu cenu
Odhad celkových nákladov je celková suma, ktorú môžete očakávať, že zaplatíte za prepravné náklady a poplatky za poistenie, ako aj uplatnené clá a poplatky.
#PoradenstvoPreMaléPodniky
James Rose | 22. januára 2024
Ako efektívne zaviesť firmu
Môžete založiť startup alebo MSP bez toho, aby ste sa zadlžili? Prečítajte si základný návod na nezávislé financovanie vašej spoločnosti a jej riadenie vlastným spôsobom.
Najnovšie články
Ďalšie logistické poradenstvo