#PrepravaSDhl

Pochopenie ciel a daní

Akcia
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
Smart Share Buttons Icon Akcia

Informácie o clách a daniach z medzinárodných zásielok

Slová "sadzba" a "clo" sa často zamieňajú a obe sú formami nepriameho zdaňovania. Pri diskusiách o vládach alebo ekonomikách sa všeobecne používa pojem "tarifa". Tarify chránia domáce trhy a zároveň vytvárajú príjmy. Keď hovoríme o sadzbách alebo sumách, všeobecne sa používa pojem "clo" a na určenie výšky požadovaného cla sa používajú kódy klasifikácie komodít.

Clo je daň uvalená vládami na dovážaný a vyvážaný tovar. Výpočet ciel závisí od deklarovanej hodnoty komodít v rámci zásielky. Colné orgány USA uplatňujú clá v čase prvého vstupu a líšia sa v závislosti od klasifikačného kódu, hodnoty, krajiny výroby a súvisiacich prepravných poplatkov za príslušné komodity.

Každá krajina stanovuje svoje vlastné normy, pokiaľ ide o to, či sa prepravovaná položka považuje za doklad (nepodlieha clu) alebo nedoklad (podlieha clu). Vo väčšine prípadov dokumenty, ktoré nemajú žiadnu obchodnú hodnotu, nepodliehajú clu. Dokumenty s obchodnou hodnotou sú však povinné.

ČO JE DOBRÉ VEDIEŤ

Platba ciel a/alebo daní je často zodpovednosťou príjemcu. S cieľom urýchliť doručenie bude DHL kontaktovať príjemcu v mene colných orgánov, aby zabezpečil platbu, ktorú je možné jednoducho vykonať prostredníctvom odkazu, ktorý im pošle DHL.