#PrepravaSDhl

Výskum poprel strany

Akcia
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
Smart Share Buttons Icon Akcia

Zistite, kto je odmietnutá strana.

Bez ohľadu na to, či ste odosielateľ alebo príjemca, je dôležité zabezpečiť, aby druhá krajina alebo osoba zapojená do vašej transakcie nebola na zozname zakázaných strán. Odmietnuté strany sú jednotlivci a subjekty, ktorým vládne agentúry odmietli získať lodné privilégiá. Obchodovanie s nimi je zakázané.

Aj keď sa zdá nepravdepodobné, že by druhej strane boli odopreté prepravné privilégiá, akonáhle colná správa identifikuje stranu ako stranu na jednom z týchto zoznamov, vaša zásielka sa zastaví na ďalšiu kontrolu.

DHL Trade Automation Services sa denne aktualizuje, aby sme zaistili, že máme najaktuálnejšie zoznamy z krajín po celom svete. Výsledky vyhľadávania poskytnú klasifikáciu potenciálnych problémov (vysoká, stredná, nízka). Skontrolujte údaje a v závislosti od výsledkov vyhľadávania upozorňujeme, že môže byť potrebné ďalšie vyšetrovanie. Ak je zhoda údajov blízko, poskytneme zoznam, na ktorom je strana zamietnutá, aby podporila vaše úsilie.

Výskum odmietnutých strán teraz s DHL Trade Automation Services