#จัดส่งกับDhl
การหาข้อมูลของผู้ที่ถูกปฏิเสธการทำธุรกรรม
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
Smart Share Buttons Icon Share

คุณควรรู้ว่าใครบ้างที่ถูกปฏิเสธการทำธุรกรรม

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดส่งหรือผู้รับสิ่งสําคัญคือต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าประเทศอื่น หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกรรมของคุณไม่ได้อยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกปฏิเสธ ผู้ที่ถูกปฏิเสธการทำธุรกรรมคือบุคคลและนิติบุคคลที่ถูกปฏิเสธสิทธิ์ในการจัดส่งโดยหน่วยงานของรัฐ ห้ามทําการค้ากับพวกเขา

แม้จะดูเหมือนว่าอีกฝ่ายไม่ได้ถูกปฏิเสธสิทธิ์ในการจัดส่ง แต่เมื่อศุลกากรระบุว่าฝ่ายนั้นอยู่ในรายชื่อเหล่านี้ชิปเมนต์ของคุณจะถูกระงับเพื่อทำการตรวจสอบเพิ่มเติม

บริการ DHL Trade Automation Services ได้รับการอัพเดททุกวันเพื่อให้แน่ใจว่าเรามีรายชื่อล่าสุดจากประเทศต่างๆทั่วโลก ผลการค้นหาจะช่วยจําแนกประเภทของปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับคุณ (สูง ปานกลาง ต่ํา) ตรวจสอบข้อมูลและโปรดทราบว่าอาจมีการตรวจสอบเพิ่มเติมขึ้นอยุ่กับผลการค้นหา หากข้อมูลตรงกันเราจะจัดเตรียมรายชื่อที่ฝ่ายถูกปฏิเสธเพื่อช่วยเหลือคุณแม้ว่าดูเหมือนว่าอีกฝ่ายจะไม่ถูกปฏิเสธสิทธิ์ในการจัดส่ง แต่เมื่อศุลกากรระบุว่าฝ่ายนั้นอยู่ในรายชื่อเหล่านี้การจัดส่งของคุณจะหยุดเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติม

บริการ DHL Trade Automation Services ได้รับการอัพเดททุกวันเพื่อให้แน่ใจว่ารายชื่อของผู้ที่ถูกปฏิเสธการทำธุรกรรมจากทั่วโลกนั้นเป็นรายชื่อล่าสุด ผลการค้นหาจะช่วยจําแนกประเภทของปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับคุณ (สูง ปานกลาง ต่ํา) ตรวจสอบข้อมูลและโปรดทราบว่าอาจมีการตรวจสอบเพิ่มเติมขึ้นอยุ่กับผลการค้นหา หากข้อมูลตรงกันเราจะจัดเตรียมรายชื่อที่ฝ่ายถูกปฏิเสธเพื่อช่วยเหลือคุณ

ฝ่ายวิจัยที่ถูกปฏิเสธตอนนี้กับ DHL Trade Automation Services