#จัดส่งกับDhl

พื้นฐานของการขนส่งระหว่างประเทศ

facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
Smart Share Buttons Icon Share

เราทราบดีว่าการขนส่งระหว่างประเทศอาจมีความซับซ้อน ไม่ว่าจะเป็นการส่งตัวอย่างผ้าหนึ่งชิ้นไปยังฮ่องกง หรือส่งชิ้นส่วนยานยนต์หนึ่งร้อยชิ้นไปยังดูไบ เราเตรียมรายการตรวจสอบการจัดส่งระหว่างประเทศนี้ขึ้นมาเพื่อให้คุณทราบข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องรู้ และข้อมูลที่ต้องรวบรวมเพื่อให้ง่ายขึ้น

การขอเปิดบัญชี DHL Express มีข้อดีหลายประการ เช่น การกําหนดราคาที่ต้องการ เครื่องมือการขนส่ง นําเข้า/ส่งออก ออนไลน์ และการเข้าถึงเครื่องมือของ DHL ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดความซับซ้อนของการขนส่งระหว่างประเทศ พร้อมบรรจุภัณฑ์ฟรีส่งตรงถึงประตูบ้านคุณ

ขอเปิดบัญชีตอนนี้

การคํานวณอากรขึ้นอยู่กับมูลค่าประเมินของชิปเมนต์ที่ต้องเสียภาษี เพื่อวัตถุประสงค์ในการประมาณการนี้ สินค้าที่ต้องเสียภาษีศุลกากรจะได้รับรหัสการจําแนกประเภท (ไม่เกินสิบหลัก) ที่เรียกว่ารหัส Harmonized Tariff Schedule (HTS) หรือ Export Control Classification Number (ECCN) หรือ Schedule B number เมื่อกำหนดรหัสการจําแนกประเภท คําอธิบายสินค้าอาจดูเหมือนคล้ายกัน แต่อาจมีอัตราอากรที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประเภทสินค้าสําหรับชิปเมนต์ของคุณ

บริการทั้งหมดของ DHL Express มีกำหนดเวลาขนส่งที่แน่นอน และให้บริการจัดส่งสินค้าและเอกสารแบบ door-to-door ที่ปลอดภัยไปยังและออกจากแทบทุกประเทศในโลก ไม่ว่าคุณจะต้องการให้จัดส่งพัสดุในตอนเช้าตรู่ หรือภายในสิ้นวันทําการ บริการของเรานําเสนอการมองเห็นการติดตามเต็มรูปแบบ เพื่อให้คุณทราบอยู่เสมอว่าชิปเมนต์ของคุณอยู่ที่ไหน

บริการส่งออก: DHL ให้บริการจัดส่งเอกสารสําคัญและพัสดุระหว่างประเทศแบบ door-to-door ภายในวันทําการถัดไป
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการส่งออก

บริการนําเข้า: DHL Time Definite Import Services ช่วยให้คุณสามารถนําเข้าจากทั่วโลกภายในเวลาที่กําหนดหรือสิ้นสุดวันทําการถัดไป
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนําเข้า

ไม่ว่าคุณจะนําเข้า หรือส่งออก DHL ช่วยให้คุณคํานวณราคาอัตราค่าจัดส่งได้อย่างง่ายดายด้วยตัวเลือกบริการที่คุณเลือก ตลอดจนค้นหาเวลาขนส่งที่เป็นปัจจุบัน

การเช็คราคาออนไลน์เป็นเรื่องง่าย เพียงกรอกหมายเลขบัญชี DHL Express รายละเอียดประเทศต้นทางและปลายทาง รวมถึงน้ําหนักและขนาดของบรรจุภัณฑ์ (ยาว x กว้าง x สูง)  ซึ่งขนาดจะใช้ในการคํานวณน้ําหนักเชิงปริมาตร (Volumetric Weight) ค่าขนส่งชิปเมนต์จะขึ้นอยู่กับน้ําหนักจริงหรือน้ําหนักเชิงปริมาตรที่มากกว่า  บริการ DHL Express ทั้งหมดที่มี – พร้อมรับประกันวันที่ที่จัดส่งและค่าใช้จ่ายโดยประมาณ – จะถูกแสดงให้เห็น หากคุณไม่มีบัญชี DHL Express จะใช้อัตราค่าบริการปกติตามที่เผยแพร่ในคู่มือบริการและอัตราค่าบริการของ DHL Express

"การประมาณการ Landed Cost" คือการคํานวณจํานวนเงินทั้งหมดที่คาดว่าจะจ่ายสําหรับค่าขนส่งและค่าประกัน ตลอดจนอากร ภาษี และค่าธรรมเนียมที่ใช้สําหรับสินค้าที่จัดส่ง

กฎระเบียบและข้อกําหนดทางการค้าที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในส่วนต่างๆ ของโลกสร้างความซับซ้อน และความท้าทายในการขนส่ง โซลูชัน MyGTS ออกแบบมาเพื่อช่วยให้สิ่งต่างๆ ง่ายขึ้น ให้เห็นภาพรวมเกี่ยวกับข้อมูลการค้าที่สําคัญอย่างละเอียดทั้งหมด มีความคล่องตัวและปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของคุณได้ เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าของคุณได้รับการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด MyGTS ให้การเข้าถึงกฎการค้านับล้าน โดยให้ข้อมูลที่คุณต้องการเพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารศุลกากรของคุณได้รับการกรอกอย่างครบถ้วนและถูกต้อง และให้การประมาณการ Landed Cost ที่แม่นยํา

คํานวณ Landed Cost ของคุณ

ใบนำส่งสินค้า (Waybill) ของ DHL Express ของคุณมีข้อมูลทั้งหมดที่ DHL จําเป็นต้องรู้เพื่อให้การจัดส่งของคุณดําเนินต่อไป โซลูชันการจัดส่งออนไลน์ทั้งหมดของ DHL ทําให้ง่ายต่อการเตรียมการจัดส่งระหว่างประเทศของคุณ เมื่อสร้างใบนําส่งสินค้าทางออนไลน์ คุณจะสามารถมองเห็นข้อมูลที่ขาดหายไป หรือไม่สมบูรณ์ รวมทั้งได้รับคําแนะนําเกี่ยวกับบริการของ DHL ที่เกี่ยวข้อง

ใบกํากับสินค้าพาณิชย์ (Commercial Invoice) เป็นเอกสารระหว่างประเทศฉบับแรกที่คุณเตรียมในฐานะผู้ส่งออก – สําหรับชิปเมนต์ที่ต้องเสียภาษี ใบกํากับสินค้าทําหน้าที่เป็นใบเรียกเก็บเงินสําหรับสินค้าจากผู้นําเข้าไปยังผู้ส่งออก และเป็นหลักฐานการทําธุรกรรม

การส่งออก: อาจต้องใช้เอกสารที่จําเป็น และกรณีพิเศษเพิ่มเติมสําหรับการส่งออก – ตัวอย่างบางส่วน ได้แก่ Electronic Export Information (EEI) – สําหรับชิปเมนต์ที่มีมูลค่าสูง Certificate of Origin และเอกสารกรณีพิเศษอื่นๆ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารที่จําเป็นสําหรับการส่งออก

การนําเข้า: ต้องใช้เอกสารที่จําเป็นมากมายสําหรับการนําเข้าไปยังสหรัฐอเมริกา – ตัวอย่างบางส่วน ได้แก่ ใบรับรองแหล่งกําเนิดสินค้า (Certificate of Origin) รายการบรรจุภัณฑ์ (Packing List) หนังสือมอบอํานาจ (Power of Attorney) ใบอนุญาต (Licenses) ใบอนุญาต (Permits) Carnets และอื่นๆ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารที่จําเป็นสําหรับการนําเข้า

เมื่อพัสดุเข้าหรือออกจากประเทศ ศุลกากรจะตรวจสอบเอกสารประกอบเพื่อให้แน่ใจว่าผู้จัดส่งได้ปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับที่เหมาะสมทั้งหมด

ก่อนที่จะส่งมอบชิปเมนต์ของคุณให้กับ DHL ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้กรอกเอกสารอย่างถูกต้อง และครบถ้วน จะช่วยหลีกเลี่ยงความล่าช้าในกระบวนการศุลกากร

เพื่อช่วยให้พิธีการทางศุลกากรเร็วขึ้นโปรด:

  • จัดเตรียมเอกสารที่จําเป็นทั้งหมด
  • แสดงรายการสินค้าแต่ละรายการแยกกันพร้อมคําอธิบายที่ถูกต้อง
  • ตรวจสอบความสอดคล้องกันในเอกสารทั้งหมด
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารถูกเขียน พิมพ์หรือส่งทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างชัดเจน
  • ให้ข้อมูลรายละเอียดมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
  • ยืนยันว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดถูกต้อง
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประเทศหรือบุคคลที่รับไม่ได้อยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกปฏิเสธ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการผ่านพิธีการศุลกากรเพื่อการส่งออก 
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการผ่านพิธีการศุลกากรสําหรับการนําเข้า

DHL Express มีตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าที่ให้บริการอย่างรวดเร็ว และมีความรู้มากที่สุด และเรามี Stevie® Awards เป็นเครื่องพิสูจน์ อย่าลังเลที่จะโทรหาเรา เราพร้อมช่วยเหลือคุณ

สําหรับความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง โปรดใช้แอปพลิเคชันแบบบริการตนเองของเราสําหรับเช็คราคา นัดหมายเวลารับสินค้า และติดตามชิปเมนต์

เยี่ยมชม dhl.com

ดาวน์โหลดรายการตรวจสอบของเราตอนนี้

รายการตรวจสอบการจัดส่งระหว่างประเทศนี้ให้ภาพรวมโดยย่อของสิ่งที่คุณต้องรู้และข้อมูลเพื่อรวบรวมเพื่อให้ง่ายขึ้น

ดาวน์โหลดรายการตรวจสอบของเราตอนนี้
ดาวน์โหลดรายการตรวจสอบของเราตอนนี้