เราคือความยั่งยืนที่ยืนหยัดบนโลกใบนี้

ที่ด๊อยช์โพสต์ ดีเอชแอลกรุ๊ป เราให้บริการขนส่งแก่ลูกค้าจากที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้ ทุกๆ วัน พนักงานของเราเชื่อมต่อโลกเข้าหากัน หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยจุดมุ่งหมายที่มีเหมือนกัน นั่นคือ “เชื่อมต่อผู้คนทั่วโลกและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คน”

เราไม่ได้เพียงแค่ทำไปโดยชั่วครั้งชั่วคราว หากแต่ทำในวิถีที่ยั่งยืน เป็นที่ทราบกันอย่างชัดเจนว่า ความยั่งยืนเป็นมากกว่าการปกป้องสิ่งแวดล้อมหรือการอาสาทำคุณประโยชน์ แต่มันเป็นการสร้างคุณค่าระยะยาวให้กับธุรกิจและสังคม และที่ด๊อยช์โพสต์ ดีเอชแอลกรุ๊ป เรายึดมั่นและให้ความสำคัญกับสิ่งนี้อย่างจริงจัง ความยั่งยืนจึงเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจของเราซึ่งเราอยากจะเติมเต็มด้วยการเป็นตัวเลือกนายจ้าง ผู้ให้บริการและการลงทุนอันดับหนึ่งในรูปแบบที่ยั่งยืน

รายงานด้านความยั่งยืน

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมเพื่อความยั่งยืนของเรา และดูรายงานด้านความยั่งยืนประจำปี 2562 “เชื่อมต่อผู้คนทั่วโลก ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คน”