คุณอยู่ที่  ไทย
หรือ เลือกตำแหน่งอื่น

บริการจัดส่งสินค้า

พัสดุ
พาเลท คอนเทนเนอร์ และสินค้าอื่น
พัสดุ
เอกสารและพัสดุ
พาเลท คอนเทนเนอร์ และสินค้าอื่น
การขนส่งทางอากาศ
พาเลท คอนเทนเนอร์ และสินค้าอื่น
การขนส่งทางทะเล
พาเลท คอนเทนเนอร์ และสินค้าอื่น
การขนส่งสินค้าทางถนน
พาเลท คอนเทนเนอร์ และสินค้าอื่น
การขนส่งทางรถไฟ

คุณพร้อมสำหรับ Brexit หรือยัง?

เตรียมธุรกิจของคุณให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

โลจิสติกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ภายในปี 2050 เรามีความมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยมลพิษที่เกิดจากกระบวนการด้านโลจิสติกส์ให้เป็นศูนย์ การเชื่อมโยงผู้คนให้เข้าถึงกันและยกระดับชีวิตของพวกเขา คือภารกิจของเราในฐานะบริษัทชั้นนำด้านไปรษณีย์และโลจิสติกส์

หน่วยธุรกิจของเรา

DHL เชื่อมโยงผู้คนมากกว่า 220 ประเทศทั่วโลก และให้บริการด้านการขนส่งครบวงจร รวมถึงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการและการขนส่ง โดยพนักงานมืออาชีพกว่า 360,000 คน

ข้อมูลเชิงลึกและนวัตกรรม

เพื่อเป็นหนึ่งทางธุรกิจด้านโลจิสติกส์ เราได้รวบรวมองค์ความรู้ ลูกค้า และพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจของเราเข้าด้วยกัน รวมถึงให้การสนับสนุนด้านงานวิจัยและการพัฒนาทางด้านโลจิสติกส์