ขอรับใบเสนอราคา

เพื่อให้คุณมีทีมผู้เชี่ยวชาญหรือเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดใน DHL เราจำเป็นต้องสอบถามคำถามสั้นๆ สองสามข้อ คุณจะได้รับใบเสนอราคารวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยวิธีนี้

ฉันต้องการส่ง ...
พัสดุหรือเอกสาร
สินค้า/การขนส่ง มากกว่า 30 กก.
ฉันต้องการส่ง ...
ภายในประเทศ
ระหว่างประเทศ
การส่งแบบไม่ประจำหรือส่งแบบประจำ

การส่งแบบไม่ประจำ

กรุณาเยี่ยมชม DHL eCommerce Service Points สำหรับการจัดส่งที่ไม่มีบัญชี

การส่งแบบประจำ

เจ้าหน้าที่จากDHL eCommerceจะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

ฉันเป็น ...
ลูกค้าธุรกิจ
ลูกค้าประเภทบุคคล
การส่งแบบไม่ประจำหรือส่งแบบประจำ

เจ้าหน้าที่จาก DHL Express จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

การส่งแบบประจำ

รวมต้นทางและปลายทางหลายแห่ง

การส่งแบบไม่ประจำ ต้นทางและปลายทางเดียว
การส่งแบบประจำ
คุณต้องการบริการแบบใด
Express วันทำการถัดไป
มาตรฐาน 4-11 วัน
การส่งแบบไม่ประจำหรือส่งแบบประจำ

เจ้าหน้าที่จาก DHL Express จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

การส่งแบบประจำ

รวมต้นทางและปลายทางหลายแห่ง

ติดต่อเพื่อค้นหาเพิ่มเติม

 เจ้าหน้าที่จาก DHL eCommerce จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

ฉันเป็น ...
ลูกค้าธุรกิจ
ลูกค้าประเภทบุคคล
การส่งแบบไม่ประจำหรือส่งแบบประจำ

เจ้าหน้าที่จาก DHL Express จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

การส่งแบบประจำ

รวมต้นทางและปลายทางหลายแห่ง

ขนส่งผ่าน ...
การขนส่งทางอากาศ
การขนส่งทางทะเล
การขนส่งสินค้าทางถนน
การขนส่งทางรถไฟ
ไม่แน่ใจ
การส่งแบบไม่ประจำหรือส่งแบบประจำ

เจ้าหน้าที่ การขนส่งทางอากาศ ของเรา จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

การส่งแบบไม่ประจำ

ต้นทางและปลายทางเดียว

การส่งแบบประจำ

รวมต้นทางและปลายทางหลายแห่ง

หรือติดต่อสำนักงาน DHL Global Forwarding  ในประเทศไทย:

กรุงเทพมหานคร: +66 2 094 8000
เชียงใหม่: +66 53 582 838 (Ext. 0)   
แหลมฉบัง: +66 (0) 38 400 201

การส่งแบบไม่ประจำหรือส่งแบบประจำ

เจ้าหน้าที่ การขนส่งทางทะเล ของเรา จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

การส่งแบบไม่ประจำ

ต้นทางและปลายทางเดียว

การส่งแบบประจำ

รวมต้นทางและปลายทางหลายแห่ง

หรือติดต่อสำนักงาน DHL Global Forwarding  ในประเทศไทย:

กรุงเทพมหานคร: +66 2 094 8000
เชียงใหม่: +66 53 582 838 (Ext. 0)   
แหลมฉบัง: +66 (0) 38 400 201

การส่งแบบไม่ประจำหรือส่งแบบประจำ

เจ้าหน้าที่ การขนส่งสินค้าทางถนน ของเรา จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

การส่งแบบไม่ประจำ

ต้นทางและปลายทางเดียว

การส่งแบบประจำ

รวมต้นทางและปลายทางหลายแห่ง

หรือติดต่อสำนักงาน DHL Global Forwarding  ในประเทศไทย:

กรุงเทพมหานคร: +66 2 094 8000
เชียงใหม่: +66 53 582 838 (Ext. 0)   
แหลมฉบัง: +66 (0) 38 400 201

การส่งแบบไม่ประจำหรือส่งแบบประจำ

เจ้าหน้าที่ การขนส่งทางรถไฟ ของเรา จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

การส่งแบบไม่ประจำ

ต้นทางและปลายทางเดียว

การส่งแบบประจำ

รวมต้นทางและปลายทางหลายแห่ง

หรือติดต่อสำนักงาน DHL Global Forwarding  ในประเทศไทย:

กรุงเทพมหานคร: +66 2 094 8000
เชียงใหม่: +66 53 582 838 (Ext. 0)   
แหลมฉบัง: +66 (0) 38 400 201

ติดต่อเพื่อค้นหาเพิ่มเติม

 เจ้าหน้าที่ จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

หรือติดต่อสำนักงาน DHL Global Forwarding  ในประเทศไทย:

กรุงเทพมหานคร: +66 2 094 8000
เชียงใหม่: +66 53 582 838 (Ext. 0)   
แหลมฉบัง: +66 (0) 38 400 201

ต้องการจัดส่งจดหมายระหว่างประเทศปริมาณมาก - ไม่เกิน 2 กก. ใช่หรือไม่

ลูกค้าธุรกิจ


ลูกค้าประเภทบุคคล

 


จัดส่งพัสดุหรือเอกสาร - ไม่เกิน 30 กก. ใช่หรือไม่

คุณต้องการบริการแบบใด

บริการ Express  (วันทำการถัดไปโดยใช้เครือข่าย Express ทั่วโลกของ DHL):

 

บริการ Standard - สำหรับลูกค้าธุรกิจที่ต้องการส่งแบบประจำเท่านั้น:

 


ลูกค้าธุรกิจต้องการจัดส่งสินค้า/การขนส่ง - มากกว่า 30 กก. ใช่หรือไม่

รับใบเสนอราคา สำหรับ …

หรือ ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญของเราจาก DHL Global Forwarding จะติดต่อกลับไป