การตรวจสอบสถานะการจัดส่ง


คำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับการตรวจสอบสถานะการจัดส่ง

 • หมายเลขหรือรหัสตรวจสอบสถานะการจัดส่งคือชุดรวมของตัวเลขและตัวอักษรที่ระบุเฉพาะให้กับชิปเมนท์ของคุณ ซึ่งมีไว้สำหรับการตรวจสอบสถานะการจัดส่งทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 

  โดยทั่วไปแล้ว ผู้ส่งและร้านค้าออนไลน์จะแจ้งหมายเลขหรือรหัสตรวจสอบสถานะการจัดส่งให้แก่คุณ หากคุณได้สั่งสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ อีเมลยืนยันหรือการแจ้งเตือนตรวจสอบสถานะการจัดส่งชิปเมนท์ส่วนใหญ่จะมีหมายเลขหรือรหัสตรวจสอบสถานะการจัดส่งระบุไว้
  หากไม่มีหมายเลขระบุไว้ โปรดติดต่อผู้ส่งหรือร้านค้าออนไลน์ที่คุณสั่งซื้อ

  สำหรับตัวอย่างของหมายเลขตรวจสอบสถานะการจัดส่งที่ใช้กับชิปเมนท์ของ DHL โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่างของหมายเลขตรวจสอบสถานะการจัดส่ง คุณยังสามารถดูตัวอย่างและคำอธิบายของหมายเลขตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้ที่ด้านล่าง

  DHL Express

  • ตัวเลขจำนวน 10 หลักเท่านั้น หรือเริ่มต้นด้วย 000, JJD01, JJD00, JVGL หรือที่คล้ายกัน
   ตัวอย่างเช่น: 1234567890 หรือ JJD0099999999

   ไปที่การตรวจสอบสถานะการจัดส่งใบนำส่งสินค้าของ DHL Express

  DHL Parcel

  • เริ่มต้นด้วย 3S, JVGL หรือ JJD
   ตัวอย่างเช่น: 3SBCC000123456 หรือ JVGL9999999999

  ไปที่การตรวจสอบสถานะการจัดส่งของ DHL Parcel

  DHL eCommerce

  • มักเริ่มต้นด้วย GM, LX, RX หรือตัวอักษรไม่เกินห้าตัว ความยาวของรหัสอาจมีตั้งแต่ 10 ถึง 39 ตัว
   ตัวอย่างเช่น: GM99999999999 หรือ 999999999999999999

  ไปที่การตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าของ DHL eCommerceไม่ได้ระบุ

  DHL Global Forwarding

  • ตัวเลข 7 ตัวเท่านั้น
   ตัวอย่างเช่น: 1234567
  • เริ่มต้นด้วยตัวเลข 1 ตัว ตามด้วยตัวอักษร 2 ตัว และตัวเลขอีก 4 ถึง 6 ตัว
   ตัวอย่างเช่น: 1AB12345
  • เริ่มต้นด้วยตัวอักษร 3 ถึง 4 ตัว
   ตัวอย่างเช่น: ABC123456
  • เริ่มต้นด้วยรหัสการขนส่งเป็นตัวเลข 3 ตัว ตามด้วยเครื่องหมายขีดคั่น (-) และตามด้วยหมายเลขใบตราขนส่งสินค้า 8 หลัก
   ตัวอย่างเช่น: 123-12345678

  ไปที่การตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าของ DHL Global Forwarding

  DHL Freight

  • รหัสการสั่งซื้อ: เริ่มต้นด้วยตัวอักษรจำนวน 2 ถึง 3 ตัว และตามด้วยเครื่องหมายขีดคั่น (-) จากนั้นเป็นตัวอักษร 2 ถึง 3 ตัว เครื่องหมายขีดคั่น (-) อีกครั้ง และตัวเลข 7 ตัว
   ตัวอย่างเช่น: ABC-DE-1234567
  • เริ่มต้นด้วยตัวเลข 4 ตัว ตามด้วยเครื่องหมายขีดคั่น (-) และตัวเลขอีก 5 ตัว
   ตัวอย่างเช่น: 1234-12345
  • ตัวเลขเท่านั้น ความยาว 9, 10 หรือ 14 ตัว
   ตัวอย่างเช่น: 123456789

  ไปที่การตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าของ DHL Freight

 • การตรวจสอบสถานะการจัดส่ง ปกติแล้วจะปรากฏขึ้นหลังจากที่สินค้าได้รับหมายเลขตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าแล้ว 24-48 ชั่วโมง โดยทั่วไปแล้วเมื่อชิปเมนท์ได้มาถึงสถานีของเรา การตรวจสอบสถานะการจัดส่งจึงจะปรากฏขึ้น

 • โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้กรอกหมายเลขตรวจสอบสถานะการจัดส่งในรูปแบบที่ถูกต้อง (มีคำอธิบายและตัวอย่างของหมายเลขสถานะการจัดส่งภายในประเทศและระหว่างประเทศที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้) หากหมายเลขตรวจสอบสถานะการจัดส่งของคุณไม่สามารถใช้งานได้ โปรดติดต่อผู้ส่งหรือร้านค้าออนไลน์ที่คุณสั่งซื้อ

 • หากคุณไม่มีหมายเลขตรวจสอบสถานะการจัดส่ง เราขอแนะนำให้คุณติดต่อผู้ส่งสินค้าของคุณ อย่างไรก็ตาม หากคุณมีหมายเลขอ้างอิงการจัดส่งอื่นๆ หมายเลขเหล่านั้นอาจสามารถใช้งานได้โดยการใช้ระบบตรวจสอบสถานะการจัดส่งชิปเมนท์ของหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลชิปเมนท์นั้นๆ (เช่น DHL Express หรือ DHL Freight)

คำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับการตรวจสอบสถานะการจัดส่ง