#จัดส่งกับDhl

การดำเนินพิธีศุลกากรแบบไร้กระดาษ

facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
Smart Share Buttons Icon Share

ส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังศุลกากร

เตรียมเอกสารศุลกากรอย่างรวดเร็วและแม่นยําด้วย Paperless Clearance ไม่จําเป็นต้องพิมพ์และติดเอกสารของคุณลงบนกล่องสินค้าอีกต่อไป 

Paperless Clearance ช่วยให้คุณสามารถส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังศุลกากรได้โดยไม่จําเป็นต้องพิมพ์และแนบไปกับชิปเมนต์ ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความล่าช้าที่เกิดจากการเขียนเอกสารศุลกากรด้วยมือแล้วเขียนหรือผ่านผิด ซึ่งความล่าช้าที่เกิดอาจทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาเกินความจำเป็น 

โซลูชันไร้กระดาษจาก DHL ดำเนินการบนระบบออนไลน์ด้วยโซลูชันการขนส่งที่ทันสมัยและครบวงจร ช่วยให้คุณสร้างใบรับรองแหล่งกําเนิดสินค้า (Certificates of Origin) หรือ Commercial invoice หรือ Pro forma invoice ได้อย่างง่ายดายในระหว่างที่คุณเตรียมเวย์บิลผ่านระบบออนไลน์ และหากต้องการเอกสารศุลกากรเพิ่มเติม คุณก็สามารถอัปโหลดแบบฟอร์มที่กรอกแล้วเข้าไปได้ การส่งออกผ่าน Paperless Clearance จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะคุณสามารถจัดเก็บเอกสารที่เสร็จสมบูรณ์แล้วทางออนไลน์ หรือจะดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่ออ้างอิงในภายหลังก็ได้