Navigation og indhold
Du er i  Danmark
eller Vælg et andet land

Sådan fremsættes en reklamation


Hvis der sker tab eller skade på mit gods, hvor skal jeg så registrere det?

 • Hvis godset går tabt eller beskadiges under transport, og skaden er synlig eksternt, skal du tydeligt notere oplysningerne om tab eller skade på fragtbrevet eller overførselsdokumentet, når forsendelsen modtages
 • Hvis tabet eller skaden ikke er synlig, før pakkerne åbnes, skal du sende en skriftlig reklamation til transportøren inden for syv dage efter modtagelsen af godset
 • Du kan anmelde dit krav ved at udfylde formularen DHL Freight reklamation over en skadet eller bortkommet forsendelse 

Hvilke oplysninger skal jeg bruge for at fremsætte en reklamation?

Du kan fremsætte din reklamation online via DHL Freight reklamation over en skadet eller bortkommet forsendelse men den kan indsendes i hvilket som helst egnet format. Din reklamation skal indeholde følgende oplysninger:

 • Hvis du har købt en transportforsikring hos DHL Freight, skal du medsende en fakturakopi og et betalingsbevis
 • Identificeret transporthændelse
 • Transportreference
 • Rute (fra hvor til hvor)
 • Kopi af fragtbrev
 • Hvornår forsendelsen blev afhentet
 • Hvornår forsendelsen blev leveret (hvis relevant)
 • Beskrivelse af det beskadigede eller mistede gods
 • Vægt af beskadiget eller mistet del af godset (godsets faktiske vægt)
 • Hvordan og af hvem skaden blev opdaget
 • Dine kontaktoplysninger
 • Billeder af emballagen og skaden på godset, om muligt inden losning, mens forsendelsen stadig er i transportenheden (billederne skal vise selve skaden og så vidt muligt årsagen til skaden)
 • Dokumenteret værdi inklusive købsomkostninger, skøn for reparation mv.

Indsend venligst disse oplysninger og alle bilag til os senest syv dage efter modtagelsen af godset.

Yderligere råd i tilfælde af skade

 • Undersøg det beskadigede gods, og forsøg at begrænse eventuelle yderligere skader
 • Overvej, hvordan skader bedst kan repareres, hvis det er muligt
 • Sørg for at give forsikringstager ret til/mulighed for at inspicere det beskadigede gods
 • Opbevar det beskadigede gods for sig selv
 • Opbevar alt emballagematerialet
 • Godset må ikke transporteres videre