Navigation og indhold
Du er i  Danmark
eller Vælg et andet land

Anvendelsesvilkår


På denne side finder du en standardversion af DHL-websitets vilkår og betingelser. Bemærk venligst, at andre vilkår og betingelser kan være gældende i visse lande.
Vilkår og betingelser for brug af DHL-websitet er som følger:

Copyright
Copyright til denne publikation ejes af DHL International GmbH.

Bemyndigelse til at reproducere
Enhver person må reproducere alle dele af materialet på disse websider på følgende betingelser:

  • Materialet må kun bruges til information og ikke-kommercielle formål.
  • Det må ikke ændres på nogen måde.
  • Der må ikke laves uautoriserede kopier af DHL-varemærker.
  • Enhver kopi af en del af materialet skal indeholde følgende copyright-meddelelse:
    Copyright © DHL International GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.

DHL-varemærker
DHL Trademarks 'DHL', 'DHL Worldwide Express', 'DHL Express', 'DHL eCommerce', 'DHL Freight', 'DHL Supply Chain', 'DHL Global Forwarding', 'DHL Europlus', 'Jumbo Box', 'DHL Economy Select', 'DHL Jetline', 'DHL Sprintline', 'DHL Secureline', 'DHL Express Easy', 'DHL Easy Shop', 'DHL Connect', 'EasyShip' are trademarks of DHL International GmbH or any other company of DHL group, registered in at least one jurisdiction. Ingen licens til at bruge nogen af disse varemærker er givet eller underforstået. Disse varemærker må ikke kopieres, downloades, reproduceres, bruges, ændres eller distribueres på nogen måde (undtagen som en integreret del af en autoriseret kopi af materiale, der vises på disse websider, som angivet i det foregående afsnit) uden forudgående skriftlig tilladelse .

Andre varemærker og handelsnavne
Alle andre varemærker eller handelsnavne, der henvises til i disse materialer, tilhører deres respektive ejere.

Dine kommentarer
DHL ønsker din feedback og værdsætter dine ideer og forslag, men vi kan ikke besvare alle kommentarer individuelt. DHL kan bruge og handle på alle oplysninger, du indsender.

Brug af interaktive funktioner på denne side
For nemheds skyld leverer DHL muligvis interaktive funktioner på dette websted, såsom adgang til sporing og brugerkommentarer. Du må bruge disse funktioner udelukkende til de angivne formål og ikke til andre formål.

Nøjagtighed for dette website
Disse websider kan indeholde utilsigtede unøjagtigheder eller typografiske fejl. Disse vil blive rettet efter DHL's skøn, efterhånden som de findes. Oplysningerne på disse websider opdateres regelmæssigt, men unøjagtigheder kan forblive eller forekomme, når der sker ændringer mellem opdateringer. Internettet vedligeholdes uafhængigt på flere websites rundt om i verden, og nogle af de oplysninger, der tilgås via disse websider, kan stamme uden for DHL. DHL fraskriver sig enhver forpligtelse eller ansvar for dette indhold.

Viruses
DHL gør alle rimelige forsøg på at udelukke vira fra disse websider, men det kan ikke sikre udelukkelse, og der påtages intet ansvar for virus. Tag venligst alle passende sikkerhedsforanstaltninger, før du downloader oplysninger fra disse websider.

Fraskrivelse af garantier
Tjenesterne, indholdet og oplysningerne på denne hjemmeside leveres som de "foreligger". DHL frasiger sig i videst muligt omfang alle garantier, hvad enten de er udtrykkelige, underforståede, lovbestemte eller på anden måde, inklusive, men ikke begrænset til de stiltiende garantier for salgbarhed, ikke-krænkelse af tredjeparters rettigheder og egnethed til et bestemt formål. DHL, dets tilknyttede selskaber og licensgivere giver ingen erklæringer eller garantier om nøjagtigheden, fuldstændigheden, sikkerheden eller aktualiteten af de tjenester, indhold eller oplysninger, der leveres på eller gennem DHL's website eller systemer. Ingen information opnået via DHL-systemerne eller webstedet skaber nogen form for garanti, som ikke udtrykkeligt er angivet af DHL i disse vilkår og betingelser.

Nogle jurisdiktioner tillader ikke begrænsninger af underforståede garantier, så begrænsningerne og udelukkelserne i dette afsnit gælder muligvis ikke for dig. Hvis du handler som forbruger, påvirker disse bestemmelser ikke dine lovbestemte rettigheder, som ikke kan frafaldes. Du accepterer og anerkender, at begrænsningerne og udelukkelserne af ansvar og garanti, der er angivet i disse vilkår og betingelser, er rimelige.

Ansvarsbegrænsning
I det omfang loven tillader det, skal DHL, dets tilknyttede selskaber eller licensgivere eller tredjeparter nævnt på DHL-websitet under ingen omstændigheder holdes ansvarlige for tilfældige, indirekte, eksemplariske, straffe- og følgeskader, tabt fortjeneste eller skader som følge af tabte data eller forretningsafbrydelse som følge af brugen af eller manglende evne til at bruge DHL-websitet og DHL-systemer, tjenester, indhold eller information, uanset om det er baseret på garanti, kontrakt, erstatningsansvar, overtrædelse eller enhver anden juridisk teori, og uanset om DHL informeres om mulighed for sådanne skader. Uden at begrænse det foregående, i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, accepterer du, at DHL's samlede ansvar for skader (direkte eller på anden måde) eller tab, uanset formen for handling eller krav, uanset om det er kontrakt, erstatningsansvar eller andet, aldrig kan overstige EUR 100,00. I det omfang loven tillader det, er de retsmidler, der er angivet for dig i disse vilkår og betingelser, eksklusive og begrænset til dem, der udtrykkeligt er angivet i disse vilkår og betingelser.

Produkter og tjenester
Medmindre andet er skriftligt aftalt, er transportprodukterne og -tjenesterne nævnt på disse websider underlagt DHL's vilkår og betingelser for transport. Da de kan variere afhængigt af placeringen af forsendelsens oprindelsesland, bedes du kontakte det nærmeste DHL-servicecenter for at få en kopi af de lokale vilkår og betingelser. Ikke alle DHL's produkter og tjenester er tilgængelige i alle lande.

Videregivelse af oplysninger
Alle oplysninger, der gives til DHL af besøgende på disse websider, anses for at være fortrolige og vil ikke blive videregivet af DHL til nogen tredjepart, undtagen som det måtte være nødvendigt for leveringen af tjenesterne.