Navigation og indhold
Du er i  Danmark
eller Vælg et andet land

Incoterms® 2020-regler


Incoterms®-reglerne anvendes ofte over hele verden i både internationale og nationale kontrakter, og de illustrerer fordelingen af ansvaret mellem køber og sælger i forhold til omkostninger, risici, transportforsikring og regeloverholdelse.

Der er to væsentlige ændringer i Incoterms® 2020 i forhold til 2010-versionen:

  • DAT (Delivered at Terminal) er omdøbt til “Delivered at Place Unloaded” (DPU)
  • FCA (Free Carrier) gør det nu muligt at udstede Bills of Lading efter at varerne er blevet lastet

Andre ændringer omfatter bl.a.:

  • CIF (Cost, Insurance and Freight) og CIP (Carriage and Insurance Paid To) får nye standarder for forsikring, men omfanget af forsikringen kan fortsat frit aftales mellem køber og sælger.
  • Fordelingen af omkostninger mellem køber og sælger anføres mere præcist, såfremt den er oplyst. Et af punkterne lister alle de omkostninger, som sælger og køber er ansvarlige for.
  • FCA (Free Carrier), DAP (Delivered at Place), DPU (Delivered at Place Unloaded) og DDP (Delivered Duty Paid) tager nu højde for, at køber og sælger selv kan sørge for transporten, frem for at købe den hos tredjepart.
  • Sikkerhedsrelaterede forpligtelser fremgår nu endnu tydeligere.
  • De vejledende retningslinjer i 2010-udgaven for hver enkelt Incoterm® er blevet erstattet af mere brugervenlige forklaringer.
  • CIP kræver nu som standard en ICC (A)-forsikringsdækning eller tilsvarende. I Incoterms® 2010 var kravet ICC (C). Den krævede forsikringsdækning under CIF er uændret.

Leveringsbetingelser jfr. Incoterms


EXW - Ex Works

EX WORKS (EXW) betyder, at sælgeren leverer godset til køber, når godset stilles til rådighed for køberen på et navngivet sted (som fx en fabrik eller et lager), uanset om det navngivne sted er på sælgers adresse eller andetsteds. Sælgeren er ikke forpligtet til at læsse godset på det afhentende transportmiddel, og det er heller ikke krævet, at sælger klarerer godset til eksport, hvor en sådan klarering måtte være nødvendig.

FCA - Free Carrier

FREE CARRIER (FCA) betyder, at sælger leverer godset til køber på én af følgende to måder:

  • Enten betragtes godset som leveret, når det er færdiglastet på det af køber valgte transportmiddel, såfremt det navngivne sted er på sælgers adresse.
  • Ellers betragtes det leveret, når det er færdiglastet på det af sælger valgte transportmiddel, når det ankommer til det navngivne sted og er klar til losning fra det af sælger valgte transportmiddel og dermed til rådighed for transportøren eller en anden person udpeget af køber, såfremt det navngivne sted ikke er på sælgers adresse.

Det valgte leveringssted definerer, hvor og hvornår risiko og omkostninger overgår til køber.

CPT - Carriage Paid To

CARRIAGE PAID TO (CPT) betyder, at sælgeren leverer godset – og overfører risikoen – til køber ved at overlevere det til den af sælger valgte transportør, eller ved at købe godset, der allerede er leveret. Sælger kan gøre dette ved at stille godset til rådighed for transportøren på en måde og på et sted passende til den pågældende transportform. Når godset på denne måde er leveret til køber, garanterer sælger på ingen måde, at godset kommer frem til destinationen i god stand, i den angivne mængde, eller for så vidt overhovedet kommer frem. Dette er, fordi risikoen overgår fra sælger til køber, når godset betragtes leveret til køber ved overlevering til transportøren. Ikke desto mindre er det sælgers ansvar at arrangere transporten fra levering og frem til den aftalte destination.

CIP - Carriage And Insurance Paid To

CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (CIP) betyder, at sælger leverer godset – og overfører risikoen – til køber ved at overlevere det til den af sælger valgte transportør, eller ved at købe godset, der allerede er leveret. Sælger kan gøre dette ved at stille godset til rådighed for transportøren på en måde og på et sted passende til den pågældende transportform. Når godset på denne måde er leveret til køber, garanterer sælger på ingen måde, at godset kommer frem til destinationen i god stand, i den angivne mængde, eller for så vidt overhovedet kommer frem. Dette er, fordi risikoen overgår fra sælger til køber, når godset betragtes leveret til køber ved overlevering til transportøren. Ikke desto mindre er det sælgers ansvar at arrangere transporten fra levering og frem til den aftalte destination.

DAP - Delivered At Place

DELIVERED AT PLACE (DAP) betyder, at sælger leverer godset – og overfører risikoen – til køber, når det stilles til rådighed for køberen på det ankomne transportmiddel og er klar til aflæsning på den navngivne destination – eller på et aftalt sted på destinationen, såfremt et sådan sted er aftalt. Sælger bærer alle risici forbundet med at bringe godset til den navngivne destination eller til et aftalt sted på destinationen. Levering og ankomst til destinationen er derfor identisk inden for denne Incoterm.

DPU - Delivered at Place Unloaded

DELIVERED AT PLACE UNLOADED (DPU) betyder, at sælger leverer godset – og overfører risikoen – til køber, når godset, når det er losset af det ankomne transportmiddel, stilles til rådighed for køber på den navngivne destination – eller på et aftalt sted på destinationen, såfremt et sådan sted er aftalt. Sælgeren bærer alle risici forbundet med at bringe godset til og losse dem af på det navngivne sted på destinationen. Levering og ankomst til destinationen er derfor identisk inden for denne Incoterm. DPU er den eneste Incoterm, der kræver at sælger losser godset på destinationen. Sælger skal derfor sørge for at være i stand til at arrangere losning på det aftalte sted. Såfremt parterne har til hensigt, at sælger ikke skal bære risikoen og omkostningerne i forbindelse med losningen, bør man undgå at anvende DPU og i stedet aftale DAP.

DDP - Delivered Duty Paid

DELIVERED DUTY PAID (DDP) betyder, at sælger leverer godset, når godset stilles til rådighed for køber, er klareret til import på det ankomne transportmiddel, og er klar til losning på den navngivne destination – eller på et aftalt sted på destinationen, såfremt et sådan sted er aftalt. Sælger bærer alle risici forbundet med at bringe godset til den navngivne destination eller til et aftalt sted på destinationen. Levering og ankomst til destinationen er derfor identisk inden for denne Incoterm.

Regler for søfragt og transport via indenlandske vandveje


FAS - Free Alongside Ship

FREE ALONGSIDE SHIP (FAS) betyder, at sælger leverer godset, når det er placeret langs siden på skibet (fx på en kaj eller pram), der er udpeget af køberen i den navngivne afskibningshavn, eller når sælger køber godset, der allerede er leveret. Risikoen for tab af eller skade på godset overgår, når godset er placeret langs siden på skibet, og køber bærer alle omkostninger fra det øjeblik.

FOB - Free On Board

FREE ON BOARD (FOB) betyder, at sælger leverer godset til køber ombord på det skib, der udpeges af køberen i den navngivne afskibningshavn, eller køber godset, der allerede er leveret. Risikoen for tab af eller skade på godset overgår, når godset er ombord på skibet, og køberen bærer alle omkostninger fra det øjeblik.

CFR - Cost and Freight

COST AND FREIGHT (CFR) betyder, at sælger leverer godset ombord på skibet eller køber godset, der allerede er leveret. Risikoen for tab af eller skade på godset overgår, når godset er ombord på skibet på en måde hvorpå sælger anses for at have opfyldt sin forpligtelse med at levere godset, uanset om godset rent faktisk ankommer til destinationen i god stand, i den angivne mængde, eller for så vidt overhovedet kommer frem. Under CFR er sælger ikke forpligtet over for køber til at købe forsikring, eftersom køber bør være velinformeret om behovet for selv at sørge for en passende dækning.

CIF - Cost, Insurance and Freight

COST INSURANCE AND FREIGHT (CIF) betyder, at sælger leverer godset til køber ombord på skibet eller køber godset, der allerede er leveret. Risikoen for tab af eller skade på godset overgår, når godset er ombord på skibet på en måde hvorpå sælger anses for at have opfyldt sin forpligtelse med at levere godset, uanset om godset rent faktisk ankommer til destinationen i god stand, i den angivne mængde, eller for så vidt overhovedet kommer frem.

Download brochurer om Incoterms®-regler


ICC-kurser


Du kan bestille publikationen “Incoterms® 2020” og læse mere om Incoterms®-reglerne på det officielle website for Det Internationale Handelskammer (ICC)

Du kan tilmelde dig et online kursus i Incoterms® 2020 på icc.academy 

Har du en specifik forsendelsesudfordring, du gerne vil have hjælp til?


Vores eksperter er klar til at hjælpe

medarbejdere-har-en-samtale