Navigation og indhold

Kære bruger,

Du besøger vores website med en browser, som måske ikke giver dig den mest optimale oplevelse.

Du kan vælge at fortsætte, men for at få det bedste udbytte af denne side, anbefaler vi, at du anvender enten Edge, Firefox eller Chrome.

Du er i  Danmark
eller Vælg en anden placering

DHL GLOBAL CONNECTEDNESS INDEX: GLOBALISERINGEN SÆTTER NYE REKORDER

Pressemeddelelse: Vallensbæk, 02/27/2019

  • For første gang siden 2007 er internationale strømme af varer, kapital, information og mennesker steget markant
  • Holland er det mest globalt forbundne land i verden, mens Europa har den bedste placering blandt regionerne
  • Danmark er på 8. pladsen
  • En gruppe sydøstasiatiske lande overgår forventningerne mere end nogen andre.

DHL har netop udgivet den femte udgave af DHL Global Connectedness Index (GCI) – en detaljeret analyse af, hvordan det står til med globaliseringen målt på omfanget af internationale strømme af varer, kapital, information og mennesker. GCIrapporten er den første detaljerede analyse af udviklingen i globaliseringen i 169 lande og geografiske områder siden Brexit-afstemningen i Storbritannien og præsidentvalget i USA i 2016. Trods stigende antiglobale spændinger i mange lande nåede forbundetheden i 2017 et rekordhøjt niveau, idet strømme af varer, kapital, information og mennesker, der krydser landegrænser, steg markant for første gang siden 2007. Stærk økonomisk vækst satte gang i internationale strømme, mens vigtige politiske ændringer, herunder stigninger i de amerikanske toldsatser, endnu ikke var blevet implementeret.

Indekset for 2018 måler den aktuelle status for globaliseringen samt de enkelte landes individuelle placering baseret på dybden (intensiteten af internationale strømme) og bredden (den geografiske distribution af strømmene) af landenes internationale forbindelser. I 2017 var de fem mest forbundne lande på verdensplan Holland, Singapore, Schweiz, Belgien og Forenede Arabiske Emirater. Otte ud af de ti mest forbundne lande ligger i Europa, hvilket er med til at gøre Europa til verdens mest forbundne region, især i forhold til strømme af varer og mennesker. På en andenplads blandt verdens regioner ligger Nordamerika, som til gengæld indtager en førerposition, når det gælder strømme af kapital og information, efterfulgt af Mellemøsten og Nordafrika (MENA), som indtager en tredjeplads.

"Selvom globaliseringen fortsætter, er der fortsat et enormt uudnyttet potentiale rundt omkring i verden. GCI viser, at de fleste af de bevægelser og udvekslinger, vi ser i øjeblikket, er indenlandske snarere end internationale. Og det på trods af, at vi ved, at globaliseringen har afgørende betydning for vækst og velstand. Det øgede samarbejde på tværs af landegrænser bidrager fortsat til stabilitet, og det giver betydelige fordele for de virksomheder og lande, der tager globaliseringen til sig,” siger John Pearson, CEO i DHL Express.

Han bakkes op af Steven A. Altman, der er medforfatter til GCI og seniorforsker på NYU Stern School of Business samt adm. direktør i NYU Stern’s Center for the Globalization of Education and Management:

"Det er lidt overraskende, at verden på trods af den seneste vækst i globaliseringen, fortsat er mindre globalt forbundet, end de fleste er klar over. Dette er væsentligt, for når folk overvurderer internationale strømme, er de tilbøjelige til at bekymre sig mere om dem. De konkrete fakta i rapporten kan være med til at lægge en dæmper på denne frygt, så vi kan fokusere på reelle løsninger på samfundets bekymringer om globalisering,” siger Steven A. Altman.

På globalt plan viser GCI for eksempel, at omtrent 20% af verdens økonomiske output eksporteres, mens rundt regnet 7% af alle opkaldsminutter (inklusive opkald via internettet) er internationale og kun 3% af verdens befolkning bor uden for det land, de er født i. Rapporten afliver også teorien om, at afstand bliver mindre og mindre relevant. De fleste lande er langt mere knyttet til nabolandene end fjerntliggende nationer.

Vækstøkonomier er mindre globalt forbundne end avancerede økonomier

GCI viser fortsat væsentlige forskelle mellem globaliseringsniveauet i avancerede økonomier og vækstøkonomier. Vækstøkonomier handler næsten lige så meget som avancerede økonomier. Sidstnævnte er derimod over tre gange så involverede i internationale kapitalstrømme, fem gange så meget i strømme af mennesker, der krydser grænser, og næsten ni gange så meget i informationsstrømme. Endvidere er vækstøkonomiers fremskridt i forhold til at komme på niveau med avancerede økonomiers globale forbundethed gået i stå, samtidig med at statsledere fra store emerging market-lande i høj grad bakker op om globaliseringen på den internationale scene.

Sydøstasiatiske lande overgår forventningerne

Når det gælder internationale strømme, er Cambodja, Malaysia, Mozambique, Singapore og Vietnam de fem lande, der overgår forventningerne mest. Fire af disse velpræsterende lande ligger i Sydøstasien. De sydøstasiatiske lande drager fordel af forbindelserne til et større asiatisk netværk af forsyningskæder samt af ASEANs politiske initiativer, der har til formål at styrke og fremme økonomisk integration. Det er positive nyheder for regionen, idet større global forbundethed kan bidrage til at styrke landenes økonomiske vækst.

Rapporten og flere baggrundsoplysninger kan downloades her: www.logistics.dhl/gci