Kære bruger,

Du besøger vores website med en browser, som måske ikke giver dig den mest optimale oplevelse.

Du kan vælge at fortsætte, men for at få det bedste udbytte af denne side, anbefaler vi, at du anvender enten Edge, Firefox eller Chrome.

REKLAMATION OVER EN SKADET/BORTKOMMET FORSENDELSE

Angiv venligst bookingnummer

Indsæt venligst dit 10-cifrede sendingsnummer.
DHL Freight EuroConnect ABC-EC-1234567 / ABC-EC-1234567890
DHL Freight Eurapid ABC-ER-1234567 / ABC-ER-1234567890

Angiv venligst dato for skaden/bortkomsten.

Anmelder du denne reklamation som*

Angiv venligst om du anmelder denne reklamation som virksomhed eller som privatperson.

Angiv venligst om du anmelder denne reklamation som virksomhed eller som privatperson.

Angiv venligst om du er afsender, modtager, fragtbetaler eller andet.

Angiv venligst firmanavn

Angiv venligst navn på kontaktperson

Angiv venligst dit telefonnummer

Angiv venligst din mailadresse

Angiv venligst eventuelt eget referencenummer.

Angiv venligst antallet af skadede/bortkomne kolli

Angiv venligst antallet af skadede/bortkomne kolli
Bemærk: Antallet af skadede/bortkomne kolli kan ikke være højere end det totale antal kolli i forsendelsen
Hvis din reklamation omhandler flere kolli på en palle, bedes du venligst beskrive dette i feltet ”Beskrivelse af godset og skaden/bortkomsten” her nedenfor.

Angiv venligst bruttovægt (kg) af skadet/bortkommet gods.

Angiv bruttovægt (inklusive emballage) uden decimaler.

Vælg venligst hvilken varetype dit gods hører under.

Vælg den varetype som bedst beskriver godset, der er skadet/bortkommet.
Fx Dæk = Værktøj, Køleskab = Hvidevarer, Vindue = Byggematerialer.

Angiv venligst hvilken dine varer, der er blevet beskadiget/bortkommet.

Skriv navnet på varen, der er beskadiget/bortkommet. Hvis din reklamation omhandler mere end én vare, bedes du venligst beskrive dette i feltet ”Beskrivelse af godset og skaden/bortkomsten” her nedenfor.

Vælg venligst ja, nej eller ikke relevant.

Synlig skade
Skaden var synlig på emballagen eller direkte på godset ved modtagelse.

Usynlig skade
Ingen synlig skade på emballagen eller på godset ved modtagelse. Skaden blev opdaget i forbindelse med udpakningen. Skader skal rapporteres senest syv (7) kalenderdage efter leveringsdagen.

Vælg venligst typen af udvendig emballage, som godset blev leveret i.

Hvis du har valgt “Anden emballage”, beskriv venligst den udvendige emballage med dine egne ord.

Vælg venligst typen af indvendig emballage, som godset blev leveret i.

Hvis du har valgt “Anden emballage”, beskriv venligst den indvendige emballage med dine egne ord.

Beskriv venligst godset og skaden/bortkomsten.

Beskriv venligst skaden så detaljeret som muligt.

Angiv venligst godsets erstatningsværdi – dvs. hvad koster det at genanskaffe de beskadigede/bortkomne kolli?

Angiv venligst et samlet økonomisk krav i danske kroner.

Vælg venligst skadens omfang.

Totalskade/godset er ubrugeligt
Godset kan hverken anvendes eller repareres.

Kan repareres
Skaden kan repareres.

Prisnedslag
Godset kan beholdes mod en kompensation.

Angiv venligst om du har vedlagt en kopi af din handelsfaktura

Upload

Upload venligst handelsfaktura.

Vedlæg handelsfaktura, kvittering eller anden dokumentation for godsets værdi. Anden dokumentation kunne fx være kvittering på en banktransaktion e.lign. Maksimum er 5 filer og 10 MB i alt. Hvis du har flere eller større dokumenter, kan de sendes pr. mail til dhlfreightclaims.dk@dhl.com med reference til firmanavn og skadesdato.

Bemærk: For at uploade flere filer ad gangen, kan du holde Ctrl-tasten nede og vælge alle de relevante filer på én gang.

Angiv venligst om du har vedlagt fotodokumentation på godset og emballagen (hvis muligt).

Upload

Upload venligst fotos og/eller dokumenter.

Vedlæg så vidt muligt fotos af godset i sin helhed samt et nærbillede af skaden, inklusive den indvendige og udvendige emballage. Maksimum er 5 filer og 10 MB i alt. Hvis du har flere eller større fotos, kan de sendes pr. mail til dhlfreightclaims.dk@dhl.com med reference til firmanavn og skadesdato.

Bemærk: For at uploade flere filer ad gangen, kan du holde Ctrl-tasten nede og vælge alle de relevante filer på én gang.


Angiv venligst om dit gods er forsikret.