Navigeerimine ja sisu

Dokumenteerimiskeskus


Siit leiate kõik üksikasjad peamiste eeskirjade ja teenusetingimuste kohta, samuti saate alla laadida tarnedokumente.

Tingimused ja rahvusvaheliste saatmisdokumentide allalaadimine


DHL abistab teid, kui see on seadusega lubatud, kõikide dokumentide koostamisel, et teie saadetisi kiiresti ja tõhusalt transportida. Siin on juurdepääs mõnedele kõige sagedamini kasutatavatele ekspordidokumentidele.

Allpool saate alla laadida ka kõik meie peamised tarnetingimused.

Ohtlike kaupade/ohtlike materjalide saadetised


DHL Global Forwarding on tunnustatud ohtlike kaupade vedaja ning juhtiva transpordi- ja logistikafirmana järgib DHL järgmisi eeskirju:

  • ATA õhutranspordi puhul, mida kohaldatakse kõikides riikides, mis tegutsevad ICAO eeskirjade alusel, ja kõikides lennuettevõtetes, mis tegutsevad IATA eeskirjade alusel
  • ADR maanteetranspordi puhul, ELi direktiivid ohtlike kaupade veo kohta, mida kohaldatakse kõikides riikides, kes on ADR-konventsiooni oma õigusaktides vastu võtnud, ja lisaks Euroopas

Lastisaatjad vastutavad selle eest, et ohtlike kaupade saadetised jõuavad sihtkohta lennu- või maanteetranspordiga, ning valmistavad saadetise vastavalt ette.

Lisateave

Ohtlike materjalide saatmine lennutranspordiga

IATA koduleht sisaldab suurel hulgal infomaterjale, mis on teie ettevõtte jaoks olulised, kui soovite saata ohtlikke kaupu lennutranspordiga. Infomaterjalide hulka kuuluvad muu hulgas ohtlike kaupade koolitus, käsiraamatud ja foorumid.

Ohtlike materjalide meretransport

Otsite turvalist viisi oma kaupade saatmiseks meritsi? Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO) jagab teavet ohtlike kaupade meretranspordi kohta.

Inimelude ohutus merel (SOLAS)


Laevakonteinerid on üsna turvaline äri. Kuid viimastel aastatel on tööstus näinud mõningaid suuremaid juhtumeid merel ja kaldal, mis tekkisid komplekteeritud konteinerite tõttu, millel olid valed kaaludeklaratsioonid. Nende vältimiseks on Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO) koostöös tööstuse esindajatega SOLASe konventsiooni (inimelude ohutus merel) raames võtnud vastu erieeskirjad, sealhulgas „kontrollitud brutokaal“ (VGM).

Kontrollitud brutokaalu nõude eesmärk on saada komplekteeritud konteinerite täpne täismass, et laeva- ja terminalioperaatorid saaksid enne lasti laadimist laevadele koostada laevade paigutuskavad. Nõue kaitseb laeva- ja terminalioperaatorite inimesi ja vara, samuti lastisaatjate lasti või maanteed ja valmistab saadetise vastavalt ette.

Mis on muutunud 1. juuli 2016. aasta seisuga?

Vahetu muudatus kauba saatja jaoks on see, et alates 2016. aasta juulist tuleb vedajale enne veoseloendi saatmise lõppemist esitada iga konteineri kontrollitud brutokaal (VGM).

Peale selle on lastisaatja kohustus tagada täpse kaalu esitamine. Kui kontollitud brutokaal ei ole esitatud, ei laadita konteinerit laevale.

Kaks aksepteerivat kaalumise meetodit:

  • 1. meetod: kaaluge komplekteeritud konteinerit
  • 2. meetod: kaaluge konteineris olev kaup ja muu sisu ja liitke sellele konteineri tühikaal

DHL aitab teil sellest uuest konventsioonist kinni pidada. Lisateabe saamiseks laadige alla saatmisjuhendi dokumendid või võtke ühendust kohaliku DHL Global Forwardingu müügi- või klienditeenindajaga.