Hea külastaja,

Te vaatate seda lehte veebisirvijaga, mis ei pruugi pakkuda kõige optimaalsemat kasutuskogemust.

Teil on endiselt võimalik jätkata, kuid soovitame kasutada Edge'i, Firefoxi või Chrome'i.

 

 

Selle privaatsusavalduse kohaldamisala

Ettevõttel Deutsche Post AG ja tütarettevõtetel, mis tegutsevad kaubamärgi DHL all (edaspidi: DHL), on hea meel, et kasutasite meie veebisaiti ning olete huvitatud meie ettevõttest, toodetest ja teenustest. Meie jaoks on oluline kaitsta teie isikuandmeid kogu äriprotsessi vältel töötlemise ajal. 

Allpool kirjeldame, millist teavet DHL kogub siis, kui te külastate meie veebisaiti, ning kuidas seda teavet kasutatakse.

Seda privaatsusavaldust kohaldatakse kõigile meie teenuste, veebilehtede, rakenduste, funktsioonide või muude teenuste kasutajatele kõikjal maailmas, kui ei kohaldata eraldi privaatsusavaldust. Seda privaatsusavaldust kohaldatakse järgmistele isikute kategooriatele:

 • Saatjad: saatjad, sh nende töötajad või isikud, kes saadavad saadetise
 • Saadetise adressaadid: mis tahes isik, kes saab saadetise
 • Isikud, kes tunnevad meie ja meie teenuste vastu huvi
 • Äripartnerid: äripartnerid, sh nende töötajad
 • Tööle kandideerijad: isikud, kes kandideerivad meie pakutavale töökohale

 

Kõigile ülalmainitud isikutele viidatakse sõnaga „teie“ või „te“.

 

Mida loetakse isikuandmeteks?

Isikuandmed - igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekt”) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige identifikaatori, näiteks nime, identifitseerimisnumbri, asukohaandmete, veebitunnuse või ühe või mitme füüsikalisele, füsioloogilisele, füüsilise isiku geneetiline, vaimne, majanduslik, kultuuriline või sotsiaalne identiteet. See hõlmab sellist teavet nagu teie tegelik nimi, aadress, telefoninumber ja sünniaeg. Isikuandmeteks ei loeta teavet, mida ei saa seostada teie tegeliku identiteediga – näiteks lemmikveebisaidid või saidi kasutajate arv.

 • Seda privaatsusavaldust kohaldatakse andmetöötlusele, mille teostab:

  Deutsche Post AG
  Charles-de-Gaulle-Str. 20
  53113 Bonn
  Saksamaa


  Ülalnimetatud vastutavate töötlejate andmekaitseametnik; kontaktandmed:

  Deutsche Post AG
  Ülemaailmne andmekaitse
  53250 Bonn

  Juhul, kui teil on küsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta, võtke ühendust andmekaitseametnikuga.

  Kui teil on meie veebilehega või sellel pakutavate teenustega seoses andmekaitse kohta lisaküsimusi, võtke ühendust andmekaitse töörühmaga:


Millist tüüpi andmeid me töötleme?

Töötleme teie isikuandmeid ainult juhul, kui see on vajalik konkreetse lubatud eesmärgi jaoks. 

KONTAKTANDMED

Andmed teiega ühenduse võtmiseks näiteks siis, kui te mõnda meie teenust kasutate. 

Näiteks teie nimi, telefoninumber, aadress, e-posti aadress

PROFIILI ANDMED

Teave teie DHL-i profiilil, näiteks teie kohaletoimetamiseelistuste seadistamiseks.

Näiteks teie kohaletoimetamiseelistused, tellimus

SAADETISE ANDMED

Teave, mis võimaldab teie saadetise pealekorjamist ja kohaletoimetamist, nt teie saadetise olek.

Näiteks teie aadress, saadetise dokumendid, saadetise nr.

KÜSITLUSE ANDMED

Teave, mille te annate meie töötajale või esitate veebiküsitlust täites, näiteks klienditeenindusse helistamisel.

Näiteks teie nimi, telefoninumber, e-posti aadress, telefoninumber


Mis on isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus?

 • DHL on seadnud endale eesmärgi tagada meie kodulehtede kasutajate privaatsus. Kui külastate meie kodulehte, kogutakse järgmisi andmeid: IP-aadress, ligipääsu vajava arvuti hostinimi, koduleht, kust te sellele kodulehele ligi pääsesite, loetelu saitidest, mida külastasite meie üldise Interneti-kohaloleku piires, külastuse kuupäev ja kestus, teavitamine külastuse õnnestumisest, maht edastatud andmete kohta teave teie kasutatava brauseritüübi ja operatsioonisüsteemi identifitseerimisandmete kohta.  Nende andmete ajutine salvestamine on vajalik kodulehe külastamise ajal, et võimaldada veebisaidi teile edastamist. Veebisaidi funktsionaalsuse ja meie IT-süsteemide turvalisuse tagamiseks toimub edasine salvestamine logifailidesse. Ülalnimetatud andmekategooriate töötlemise õiguslik alus on seega Euroopa isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikli 6 lõike 1 punkt a. Meil on õigustatud huvi neid andmeid töödelda kirjeldatud eesmärkidel ja eeskätt selleks, et tagada turvalisus ja sujuv ühenduse loomine.

  Täiendavat isiklikku teavet, näiteks teie nime, aadressi, telefoninumbrit või e-posti aadressi, ei koguta, kui te ei esita neid andmeid vabatahtlikult, nt veebipõhise kontaktivormi täitmise, registreerimise, küsitluse, konkursi või infonõude ajal.

  Andmed kustutatakse kohe, kui neid pole enam vaja selle eesmärgi saavutamiseks, mille jaoks need koguti. Kodulehe pakkumise korral toimub see siis, kui seanss lõpeb. Logifaile (juurdepääsulogisid) hoitakse administraatorite jaoks otse ja eranditult juurdepääsuks 24 tunni jooksul. Pärast seda on need saadaval ainult kaudselt, varukoopialintidelt taastamise kaudu, ja kustutatakse jäädavalt 30 päeva järel.

  Juhul, kui te olete oma brauseris asukoha määramise funktsioonid lubanud, kasutame oma operatsioonisüsteemis neid andmeid selleks, et pakkuda teile asukohapõhiseid teenuseid (nt lähima harukontori asukoht, pakkimisjaam jne). Asukoha määramise õiguslik alus on teie GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti a kohane nõusolek, mille annate vastava funktsiooni lubamisega. Me ei kasuta neid andmeid ühelgi teisel eesmärgil. Kui te keelate selle funktsiooni, kustutatakse teie andmed õigel ajal.

 • See veebileht kasutab küpsiseid ja muud seesuguseid tehnoloogiaid (edaspidi: tehnoloogiad), mis võimaldavad meil näiteks kindlaks määrata meie internetilehekülgede külastamissageduse ja külastajate arvu, konfigureerida meie pakkumised maksimaalse mugavuse ja tõhususe jaoks ning toetada meie turunduspüüdlusi.

  Kui külastate meie kodulehte, teavitab privaatsuseelistuste keskus teid sellest, et tehniliselt vajalikud küpsised on seadistatud ja lisaks on vaja teie nõusolekut teatud tehnoloogiate, nt analüüsiküpsiste või muude seesuguste tehnoloogiate kasutamiseks.

  Andmete töötlemine tehniliselt vajalike küpsiste abil toimub meie GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti f kohase õigustatud huvi alusel, et tagada teile meie veebilehe kasutamine parimal võimalikul viisil, meie veebilehe õige töötamine ning mugav ja katkestusteta kasutuskogemus. Seda tüüpi küpsised salvestatakse üksnes selleks ajaks, kui te meie veebilehte kasutate. Need kustutatakse automaatselt, kui brauseri sulgete.

  Lisaks teavitatakse teid privaatsuseelistuste keskuse  kaudu sellest, et me kasutame muid tehnoloogiaid  (jõudlus-, funktsiooni- või analüüsitehnoloogiaid) teabe salvestamiseks külastajate kohta, kes kasutavad mõnda meie internetilehte korduvalt. Nende tehnoloogiate kasutamise eesmärk on pakkuda teile kui kasutajale optimaalseid juhiseid, samuti teid "ära tunda" ning esitada teile korduva kasutamise korral (võimalikult) mitmekesiseid internetilehti ja uut sisu. Neid tehnoloogiaid töödeldakse ainult teie GDPR-i artikli 1 punkti a kohase eelnevalt antud nõusoleku alusel.

  Lisateavet, sh võimaluse antud nõusolek tagasi võtta, leiate jaotisest Privaatsuseelistuste keskus .

  Olenemata teabest eelistustekeskuses ja üksnes juhul, kui olete andnud küpsiste ja muude tehnoloogiate kasutamiseks nõusoleku, nagu eespool kirjeldatud, kasutame neid ka allpool kirjeldatud eesmärkidel.

 • Pakume teile sotsiaalmeedia fännilehti, nt Facebookis, Instagramis ja LinkedInis, et anda teile meie teenustest ja toodetest veel parem ülevaade, hallata paremini teie suhteid meiega ja teiega suhelda. Lisateavet vt meie sotsiaalmeedia fännilehtede privaatsusavaldustest.

  Seetõttu sisaldab meie koduleht järgmiste sotsiaalmeediavõrgustike linke:

  • Facebook (haldab: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
  • Instagram (haldab: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
  • LinkedIn (haldab: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Iirimaa)
  • YouTube (haldab: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)[TM(D1] [KI2]

  Nendel juhtudel toimub andmete edastamine eespool mainitud sotsiaalmeediaoperaatoritele ainult siis, kui klõpsatakse vastavat ikooni (nt Facebooki "f"). Kui klõpsate ühel neist ikoonidest, avaneb eraldi aknas vastava sotsiaalmeediaoperaatori leht.

 • Pakume teile sellel veebilehel täiustatud kasutajakogemust ja oleme integreerinud DHL Finderi osana Google Mapsi. DHL Finderiga saate otsida meie harukontoreid, pakipunkte ja pakiautomaate, mis kuvatakse Google Mapsi kaardil. Google Mapsi kasutamine võib tähendada isikuandmete edastamist Ameerika Ühendriikidesse. Euroopa Kohus ei pea USA andmekaitse taset piisavaks. Täpsemalt esineb risk, et teie andmetele võivad kontrollimise ja jälgimise eesmärgil juurde pääseda USA ametivõimud ning tõhusaid õiguskaitsevahendeid pole saadaval. Sellist andmete edastamist ei toimu ilma teie eelneva teadmise või nõusolekuta. Küsime teilt enne Google Mapsi aktiveerimist ja andmete USA-sse edastamist GDPR-i artikli 6 lõike 1 ja GDPR-i artikli 49 lõike 1 kohast selgesõnalist nõusolekut. Meil ei ole mõju selle üle, kuidas Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) neid andmeid edasi töötleb. Me viitame Google’i privaatsuseeskirjadele. Teie nõusolekut küsitakse uuesti iga kord, kui te veebilehte külastate. Loomulikult võite DHL-i asukohtade kohta teavet saada ka Google Mapsi kasutamata. 

Lepingu täitmine

Lepingueelsetel ja lepingulistel põhjustel vajame oma teenuste osutamiseks ja teiega sõlmitud lepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks ka isikuandmeid.

Veebisaidil dhl.com pakume järgmisi teenuseid:

 1. Küsige hinnapakkumist
 2. DHL äriklientidele
 3. Jälgimine
 4. Saatke kohe
 5. Klienditeenindus
 • Selleks, et võtaksime teiega e-posti või telefoni teel ühendust, saate kasutada mõnda meie teenust Küsige hinnapakkumist . Olenevalt teie elukohariigist ja selleks, et suunata teid sobiva DHL-i eksperdimeeskonna või tööriista juurde, küsime teilt, kas soovite saata pakke või dokumente, lasti/veost või rahvusvahelist äriposti ja kas olete äri- või eraklient. 

  Selle teabe põhjal suunatakse teie päring meie äriüksustesse  (DHL ExpressDHL Global ForwardingDHL FreightDHL ParcelDHL eCommerce SolutionsDHL Paket) ning te saate kohe hinna ja lisaüksikasjadega tootekaardi nendelt äriüksustelt, mille pakutav sobib teie päringuga kõige paremini. Võime teilt küsida ka järgmisi üksikasju: lähte- ja sihtriik koos linna ja sihtnumbriga (vajame umbkaudset lähte- ja sihtkohta, et teha teie saadetise jaoks võimalikult täpne hinnapakkumine) ning saadetise kaal ja mõõtmed. Olenevalt teie päringust võime küsida ka kogust, teavet, kas saadetis puudutab dokumente või ohtlikke kaupu, ja kas saadetis on kaubaalustel või virnastatav. See teave edastatakse ka ühele meie äriüksusele  (DHL ExpressDHL Global ForwardingDHL FreightDHL ParcelDHL eCommerce SolutionsDHL Paket)  ning te saate kohe tootekaardi, millel on hind, teie saadetise lisaüksikasjad ja valikulised lisandmoodulid.

  Kui klõpsate nuppu „Jätkake broneerimisega“, suunatakse teid edasi vastava äriüksuse  broneerimistööriista süsteemi (MyDHL+myDHLiMyDHL Parcel). Seega veebilehel dhl.com me sisuliselt ei kogu ega töötle teie isikuandmeid meie teenuse „Küsige hinnapakkumist“ jaoks. Ent kui andmeid loetakse siiski isikuandmeteks (nt linn ja sihtnumber), on õiguslik alus pooleliolev leping (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt b) ja õigustatud huvi teha teile võimalikult täpne hinnapakkumine (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f).

  Tingimusel, et seadusest või lepingust tulenevaid säilitamisperioode pole vaja järgida, hoitakse teie päringut asjakohase äriüksuse juures, kes tegi lõpuks hinnapakkumise, tõendina nõuetekohase töötlemise ja teenuste edasise optimeerimise eesmärgil maksimaalselt 30 päeva. Veebilehel dhl.com säilitatakse vastavaid andmeid kuni 30 päeva, kui olete kasutanud ohutu saadetise teenust ja ei kustuta andmeid ise varem.

 • Kui kasutate teenust DHL äriklientidele, küsime teilt saadetise sihtkohta, mahtu ja sagedust. Selle teabe ja teie vajaduste põhjal saadetakse teie päring meie äriüksustele (DHL ExpressDHL Global ForwardingDHL FreightDHL ParcelDHL eCommerce SolutionsDHL Paket)  ja eraldatakse neile, kelle teenused vastavad kõige paremini teie vajadustele. Selleks et teiega võimalikult kiiresti ühendust võtta, küsime teilt ka ettevõtte nime, teie nime, ettevõtte aadressi, e-posti aadressi ja telefoninumbrit. Ka need andmed edastatakse vastavatele äriüksustele ja on vajalikud enne teiega lepingu sõlmimist toimingute tegemiseks ja/või lepingu täitmiseks. Õiguslik alus on seega GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt b.

  Tingimusel, et seadusest või lepingust tulenevaid säilitamisperioode pole vaja järgida, hoitakse teie päringut asjakohase äriüksuse juures, kes tegi lõpuks hinnapakkumise, tõendina nõuetekohase töötlemise ja teenuste edasise optimeerimise eesmärgil maksimaalselt 30 päeva.

 • Teenust Jälgimine saate kasutada teile adresseeritud või teie saadetud saadetiste jälgimiseks ja eeldatava kohaletoimetamisaja vaatamiseks. Selleks saadetakse jälgimisteave vastavale äriüksusele, et selgitada välja saadetise olek. Saate vastavalt äriüksuselt ka kogu olulise üksikasjaliku teabe oma saadetise kohta. Lisaks võib saatja või adressaat saada saadetise kohta lisateavet e-posti või SMS-i teel. Sellel otstarbel võidakse salvestada teavituse saaja e-posti aadress või telefoninumber ja teavitamine aktiveerida. Selles kontekstis peab isik, kes andmed sisestab, veenduma, et teavituse saaja nõustub oma e-posti aadressi, telefoninumbri ja teavituse töötlemisega.

  Saadetise jälgimise osana töödeldakse järgmisi andmeid: saadetise number, saatja nimi ja aadress, adressaadi nimi ja aadress, saatja/adressaadi e-posti aadress (kui on kohaldatav), alternatiivse adressaadi nimi ja aadress (kui on kohaldatav), saatja kliendiandmed, toote või teenuse nimi, saadetise ajalugu, adressaadi allkiri, miinimumvanuse (üle 16-aastane / üle 18-aastane) kontrollimise kinnitus.

  Andmeid töödeldakse lepingu täitmise eesmärgil GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti b alusel.

  Kasutajate mugavuse suurendamiseks loob DHL saadetise jälgimisel automaatselt saadetise otsingu kaudu viimati otsitud saadetise numbrite loendi: tänu sellele funktsioonile ei pea te saadetise oleku vaatamisel saadetise numbrit uuesti sisestama. Selles kontekstis saate anda eri saadetistele soovikohase nime („Saadetise pealkiri"). Sellel eesmärgil salvestab rakendus viimatiste saadetiseotsingute loendi küpsises. 

 • Meie teenus Saatke kohe juhatab teid meie äriüksuste (DHL ExpressDHL Global ForwardingDHL FreightDHL ParcelDHL eCommerce SolutionsDHL Paket) mitmesugustesse kliendiportaalidesse (nt MyDHL+, DHL eCommerce Web Portal, my DHLi või DHL Interactive). Saate jätkata ka külalisena ja teid suunatakse edasi sellesse meie äriüksusesse, mis vastab teie vajadustele kõige paremini. Igal juhul selles etapis me teie andmeid ei töötle. Sama kehtib ka korduskohaletoimetamise registreerimise puhul. Pärast paari küsimust teie saadetise kohta suunatakse teid meie mitmesugustesse kliendiportaalidesse, kus saate korduskohaletoimetamise üksikasjalikult korraldada.

 • Meie klienditeeninduse kaudu saate meiega igal ajal küsimuste asjus ühendust võtta. Olenevalt vastavast äriüksusest suunatakse teid kas otse vastava äriüksuse veebilehele või me palume teil enne täita kontaktvormi, milles küsitakse järgmiste kategooriate andmeid ja edastatakse need andmed siis vastavale vastutavale äriüksusele: teie kliendinumber, teie nimi, ettevõtte nimi, postiaadress, e-postiaadress ja telefoninumber, riik/piirkond ja sektor, milles töötate. Õiguslik alus on GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt b, kuna töötlemine toimub lepingu ettevalmistamiseks või täitmiseks. Lisaks esitate andmed vabatahtlikult, meiega ühenduse võtmise eesmärgil, seega on teine õiguslik alus teie nõusolek (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt a).

  Peale selle saate anda nõusoleku teile meie teenuste kohta reklaamkirjade saatmiseks. Selleks edastame teie kontaktandmed ka oma äriüksustele (DHL ExpressDHL Global ForwardingDHL FreightDHL ParcelDHL eCommerce SolitionsDHL Paket) . Selle õiguslik alus on teie GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti a kohane nõusolek.

Lisateavet konkreetsete teenuste ja toodete andmekaitse kohta leiate asjakohasest äriüksuse kliendiportaalist ja/või vastavast kohalikust privaatsusavaldusest.


Andmete töötlemine reklaami eesmärgil

Kui külastate meie veebilehte, pakume teile laias valikus teavet DHL-i, meie toodete, teenuste ja ürituste kohta. Täpsemalt võite saada teavet järgmise kohta:

 1. Üritused ja veebiseminarid
 2. Teieni toodud.
 3. Spotlight
 4. Uudiskirjad
 • Kui soovite osaleda mõnel meie üritusel ja/või veebiseminaril, suunatakse teid edasi asjakohasele registreerimislehele. Seal kogume peamiselt järgmisi andmeid: teie nimi, teie e-posti aadress ja teie peamine kontaktisik DHL-is. Olenevalt sektorist võime küsida ka ettevõtte nime, teie alluvussuhet ja kas olete varem DHL-iga koostööd teinud. Õiguslik alus on GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt b, kuna töötlemine toimub lepingu täitmiseks (üritusel osalemine).

 • Saate anda nõusoleku teile meie teenuste kohta reklaamkirjade saatmiseks. Selleks edastame teie kontaktandmed ka oma äriüksustele (DHL Global ForwardingDHL FreightDHL ParcelDHL eCommerce SolutionsDHL Supply Chain) . Selle õiguslik alus on teie GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti a kohane nõusolek. Te võite uudiskirja tellimisest igal ajal loobuda, klõpsates lingil, mis on toodud Spotlighti kirja lõpus. Samuti võite antud nõusoleku igal ajal tagasi võtta, kasutades selleks ette nähtud kontaktaadressi. Tagasivõtmine jõustub tulevikule.

 • Kui tellite DHL-i Spotlighti, et saada uutest artiklitest teada esimesena, kogume ainult teie e-posti aadressi ja seda ei kasutata ühelgi muul eesmärgil. Selle õiguslik alus on teie GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti a kohane nõusolek. Te võite uudiskirja tellimisest igal ajal loobuda, klõpsates lingil, mis on toodud Spotlighti kirja lõpus. Samuti võite antud nõusoleku igal ajal tagasi võtta, kasutades selleks ette nähtud kontaktaadressi. Kui loobute Spotlighti tellimisest või võtate oma nõusoleku tagasi, siis vastavad andmed kustutatakse või blokeeritakse meililistist ja neid ei töödelda enam nendel eesmärkidel.

  Olenemata eeltoodust, kui olete DHL-i olemasolev klient, töödeldakse teie postiandmeid (nt nimi, aadress) teiega ühenduse võtmiseks, et anda teile uusimat teavet meie pakkumiste, uudiste, toodete ja teenuste kohta. Lisaks olemasolevas GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti a kohases nõusolekus kirjeldatud eesmärkidele töötleme teie e-posti aadressi üksnes selleks, et anda teile teavet DHL-i enda toodete ja sarnaste toodete kohta. Õiguslik alus eelpool mainitud töötlemiseks, et hoida teid kursis meie enda toodete ja sarnaste toodetega, on GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f. Kliendiandmete töötlemist otseturunduse eesmärgil peetakse õigustatud huvist lähtuvaks. Teil on õigus igal ajal sellisele töötlemisele vastuväiteid esitada. Selle õiguse teostamiseks võtke lihtsalt meiega ühendust, kasutades selleks osas "Vastutaja" toodud kontaktandmeid.

 • Kui te tellite ühe meie uudiskirjadest, on meil õigus selleks otstarbeks teie e-posti aadressi kasutada. Selle andmetöötluse õiguslikuks alus on teie GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti a kohane nõusolek. Te võite uudiskirja tellimisest igal ajal loobuda, klõpsates lingil, mis on toodud uudiskirja lõpus. Samuti võite antud nõusoleku igal ajal tagasi võtta, kasutades selleks ette nähtud kontaktaadressi. Kui loobute meie e-posti suhtlusest või tühistate oma nõusoleku, siis vastavad andmed kustutatakse või blokeeritakse meililistist ja neid ei töödelda enam nendel eesmärkidel.
  Teie e-posti aadressi lisamine blokeerimisloendisse toimub selleks, et kaitsta meie õigustatud huve vastavalt GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktile f. Meie õigustatud huvi seisneb selles, et me ei saada teile tulevikus e-postiga mingit teavet.

Andmete säilitamine ja kolmandad isikud

 • Karjäärivõimalused kontsernis Deutsche Post DHL on samavõrd mitmekesised kui meie meeskonnad üle kogu maailma. Ligikaudu 590 000 töötajaga enam kui 220 riigis ühendame inimesi ja parandame nende elukvaliteeti. Kui te sooviksite kandideerida mõnele meie vabale ametikohale, leiate siit selle ja siit andmekaitse kohta lisateavet.

 • Säilitame teie andmeid seni, kuni on vajalik meie eesmärkide, lepingute ja mis tahes juriidiliste kohustuste täitmiseks. Säilitusperiood võib riigiti erineda, olenevalt kohaldatavatest riiklikest õigusaktidest.

  Püüame jätkuvalt hoida säilitusperioodi võimalikult lühikesena, kui eesmärk, seadus või lepingud seda võimaldavad. Andmeid, mida me kogume teie nõusoleku alusel, säilitatakse seni, kuni te nõusoleku tagasi võtate.

 • DHL ei jaga, müü, edasta ega levita muul viisil teie isikuandmeid kolmandatele isikutele ega tee seda ka tulevikus, välja arvatud juhul, kui seda nõuab seadus, kui see on vajalik lepingu täitmise seisukohast või kui te olete andnud selleks selgesõnalise nõusoleku. Näiteks võib toodete tellimisel olla vajalik edastada teie aadress ja tellimisandmed meie töövõtjatele. Lisateavet konkreetsete teenuste ja toodete andmekaitse kohta leiate asjakohasest kliendiportaalist.

  Andmete töötlemise kontekstis, nagu on kirjeldatud selles privaatsusavalduses ja vastavas õiguslikus aluses, edastab DHL teie andmeid siiski järgmistele adressaadikategooriatele:

  • DPDHL Groupi ettevõtted: edastamine on nõutav DPDHL Groupi, selle juriidiliste üksuste ja ühiste teeninduskeskuste siseselt, et pakkuda ja täiustada meie tooteid ja teenuseid (nt teenuseid „Küsige hinnapakkumist“ või „Sage saatmine“). Andmete edastamine võib toimuda ka teie kliendisuhte haldamiseks, teie tuvastamiseks, teie päringutele vastamiseks ja teie eraelu puutumatuse õiguste rahuldamiseks.
  • Kolmandatest isikutest äripartnerid: Andmete edastamine kolmandatest isikutest äriparteritele piirdub kohaldatavates seadustes nõutavaga ja/või meie lepinguliste kohustuste täitmiseks vajalikuga.
  • Kolmandatest isikutest volitatud töötlejad: andmetöötlejad on lepinguga kohustatud säilitama GDPR-i artikli 28 kohaselt konfidentsiaalsust. DHL vastutab teie isikuandmete kaitsmise eest sellistes olukordades. Äripartnerid järgivad DHL-i juhiseid ja selle tagavad tehnilised ja organisatsioonilised meetmed ning kontrollimised.
  • Riigiasutused: edastamine on nõutav kohaldatava seadusega (nt juriidilise kohustuse täitmiseks saadetise töötlemise ajal).

  Teie andmeid edastatakse Euroopa Majanduspiirkonnast (EMP) väljapoole teistele Deutsche Post DHL Groupi ettevõtetele, kolmandatest isikutest äripartneritele või riigiasutustele ainult siis, kui see on kohaldatava andmekaitseseadusega lubatud. Sellistel juhtudel veendume, et teie andmete edastamisel kohaldatakse asjakohaseid kaitsemeetmeid (nt meie siduvad kontsernisisesed eeskirjad, lepingu tüüptingimused).


Millised on minu andmesubjekti õigused?

Teil on järgmised õigused:

Võite küsida teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid salvestatakse

Võite taotleda teie isikuandmete parandamist, kustutamist või blokeerimist, kui need toimingud on seadusega lubatud ja kehtivate lepingutingimustega kooskõlas.

Võite taotleda esitatud isikuandmete saamist struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul.

Võite esitada kaebuse järelevalveasutusele. 

 • Võite nõuda oma andmeid, võttes ühendust andmekaitse töörühmaga siin:

 • Õigus esitada vastuväiteid kohaldatakse kogu isikuandmete töötlemisele, mis põhineb GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktil f.


Kuidas on tagatud andmeturve?

DHL suhtub teie andmete turvalisusesse tõsiselt. Oleme teie andmete turvalisena hoidmiseks rakendanud mitmesuguseid strateegiaid, kontrolle, eeskirju ja meetmeid. Me jälgime oma turvameetmeid tähelepanelikult. Kasutame kaitsemeetmeid, nagu tulemüürid, võrkudesse sissetungi vastased süsteemid ja rakenduste jälgimine. Kui see on asjakohane, kasutame teie andmete kaitsmiseks andmete säilitamisel ja edastamisel pseudonümiseerimist ja krüpteerimistehnikaid. Näiteks salvestatakse teie andmed turvalises töökeskkonnas, mis pole üldsusele kättesaadav. Teatud juhtudel krüpteeritakse teie isikuandmed edastamise ajal Secure Socket Layer tehnoloogia (SSL) abil. See tähendab, et teie arvuti ja DHL-serverite vahelises suhtluses kasutatakse heakskiidetud krüptimisprotseduuri, kui teie brauser toetab SSL-i. Tagame, et meie hoonetes ja sertifitseeritud andmekeskustes on ranged füüsilised juurdepääsukontrollid.

Oleme oma turbestrateegia osana seadistanud auditeerimisprogrammid, et tagada meie süsteemide ja teenuste vastavus DPDHL-i infoturbepoliitikale ja sellest tulenevalt standardile ISO 27001.

Lisaks võtame riski vähendamiseks kasutusele arvukalt pikaajalisi meetmeid, muu hulgas näiteks töötajate regulaarne koolitamine ja meie küberkaitsekeskuse poolt intsidentide simulatsiooniharjutuste korraldamine.

Kui soovite DHL-iga e-posti või kontaktivormide teel ühendust võtta, juhime tähelepanu sellele, et saadetud teabe konfidentsiaalsust ei saa tagada. Sõnumite (e-kirjade) sisu saavad lugeda kolmandad isikud. Seetõttu soovitame teil saata konfidentsiaalne teave ainult posti teel.

 • Lisateavet konkreetsete teenuste ja toodete andmekaitse kohta leiate asjakohasest kliendiportaalist.

 • "DPDHL-i andmekaitsepõhimõtted" reguleerivad kogu kontserni hõlmavaid andmetöötluse standardeid, pöörates erilist tähelepanu andmete edastamisele nn kolmandatesse riikidesse, mis tähendab isikuandmete edastamist väljaspool EL-i asuvatesse riikidesse, mille andmekaitsetase pole piisav. Kui olete huvitatud "DPDHL-i andmekaitsepõhimõtete" kohta lisateabe saamisest, laadige alla järgmine dokument:

  DPDHL-i andmekaitsepõhimõtted

Äriüksuse privaatsusavaldus või tingimused


Käesoleva privaatsusavalduse muudatused

DHL jätab endale õiguse muuta oma privaatsusavaldust igal ajal ja ilma eelneva etteteatamiseta. Muudatustega kursis olemiseks lugege seda teadet korrapäraselt uuesti. DHL-i koduleht kasutades nõustute selle privaatsusavaldusega.

Avaldust uuendati viimati:

 10.09.2021