Navigeerimine ja sisu

Incoterms®


Incoterms®-i veoeeskirju kasutatakse ülemaailmselt sageli rahvusvahelistes ja siseriiklikes lepingutes, mis illustreerivad ostjate ja müüjate vahelist vastutust seoses kulude, riskide, lasti eest vastutamise ja õigusnormide täitmisega.

2020 vs. 2010


Põhilised muutused

  • DAT (tarnitud terminali) on nimetatud ümber DPU-ks (tarnitud kohale mahalaadimisega)
  • FCA (franko vedaja) lubab nüüd konossemente pärast laadimist välja anda

Teised tasud

  • CIF (hind, kindlustus ja prahiraha) ja CIP (vedu ja kindlustus makstud kuni) sätestavad uued kindlustuskokkulepped, kuid kindlustuse tase on ostja ja müüja vahel jätkuvalt kaubeldav.
  • Kui see on loetletud, on ostja ja müüja vahel kulude jaotamine täpsemalt öeldud - üks artikkel loetleb kõik kulud, mille eest müüja ja ostja vastutavad.
  • FCA (franko vedaja), DAP (tarnitud asukohta), DPU (tarnitud sihtkohta) ja DDP (tarnitud, toll tasutud) võtavad nüüd arvesse, et ostja ja müüja korraldavad oma transpordi, mitte ei kasuta kolmandat isikut.
  • Turvalisusega seotud kohustused on nüüd olulisemad.
  •  Iga Incoterm®-i „selgitavad märkused kasutajatele” on asendanud 2010. aasta väljaande juhised ja on mõeldud kasutajate elu lihtsustamiseks.
  • CIP nõuab nüüd kindlustuskatet ICC A või sellega samaväärset. Incoterms® 2010 oli see ICC C tase. Nõutav kindlustuskaitse CIFi alusel jääb püsima.

2020. aasta eeskirjad mis tahes transpordiliigile/liikidele


EXW – hangitud tehasest

HANGITUD TEHASEST (EXW) tähendab, et müüja annab kauba üle, kui jätab kauba ostja käsutusse nimetatud kohta (nt tehasesse või lattu) ja see koht võib, aga ei pruugi asuda müüja valdustes. Tarne toimumiseks ei pea müüja laadima kaupa mitte ühelegi kogumissõidukile, samuti ei pea ta kauba ekspordiks tollivormistust tegema, kui selline tollivormistus on kohaldatav.

FCA – franko vedaja

FRANKO VEDAJA (FCA) tähendab, et müüja toimetab kauba ostjale ühel või teisel viisil:

  • esiteks, kui nimetatud koht on müüja ametiruumid, on kaup tarnitud siis, kui see laaditakse ostja korraldatud transpordivahendile;
  • Teiseks, kui nimetatud koht on teine koht, on kaup tarnitud siis, kui see pärast müüja transpordivahendile laadimist jõuab nimetatud teise kohta ja on valmis müüja transpordivahendilt mahalaadimiseks ning on vedaja või ostja poolt määratud muu isiku käsutuses. 

Olenemata sellest, kumb neist kahest on valitud tarnekohaks, määrab see koht kindlaks, kust risk läheb üle ostjale, ja aja, millest alates on kulud ostja arvel.

CPT – vedu makstud kuni

VEDU MAKSTUD KUNI (CPT) tähendab, et müüja tarnib kauba ja kannab riski üle ostjale, andes kaubad üle müüja lepingulisele vedajale või hankides sellisel moel tarnitud kauba. Müüja võib seda teha, andes kauba vedaja füüsilisse valdusesse vedaja kasutatava transpordivahendi jaoks sobival viisil ja kohas. Kui kaup on ostjale sellisel viisil tarnitud, ei vastuta müüja, et kaup jõuab sihtkohta heas korras, määratud koguses või üldse. See tuleneb sellest, et risk läheb müüjalt ostjale üle, kui kaup antakse ostjale üle, andes selle üle vedajale; müüja peab siiski sõlmima lepingu kauba veo kohta alates kauba kohaletoimetamisest kokkulepitud sihtkohta.

CIP – vedu ja kindlustus makstud kuni

Vedu ja kindlustus makstud kuni (CIP) tähendab, et müüja toimetab kauba - ja kannab riski - üle ostjale, andes kaubad üle müüja lepingulisele vedajale või hankides sellisel moel tarnitud kauba.  Müüja võib seda teha, andes kauba vedaja füüsilisse valdusesse vedaja kasutatava transpordivahendi jaoks sobival viisil ja kohas. Kui kaup on ostjale sellisel viisil tarnitud, ei vastuta müüja, et kaup jõuab sihtkohta heas korras, määratud koguses või üldse. See tuleneb sellest, et risk läheb müüjalt ostjale üle, kui kaup antakse ostjale üle, andes selle üle vedajale; müüja peab siiski sõlmima lepingu kauba veo kohta alates kauba kohaletoimetamisest kokkulepitud sihtkohta.

DAP – tarnitud asukohta

TARNITUD ASUKOHTA (DAP) tähendab, et müüja annab kauba ostjale üle ja kannab riski üle, kui kaup antakse ostja käsutusse saabuval transpordivahendil, mis on valmis mahalaadimiseks nimetatud sihtkohas või kokkulepitud kohas, kui sellises punktis on kokku lepitud. Müüja vastutab kõigi riskide eest, mis kaasnevad kauba viimisega nimetatud sihtkohta või selles kohas kokkulepitud kohta. Selle Incotermsi reegli kohaselt on kohaletoimetamine ja sihtkohta jõudmine sama.

DPU – tarnitud sihtkohta

TARNITUD SIHTKOHTA (DPU) tähendab, et müüja toimetab kauba ja kannab riski üle ostjale, kui saabuvast transpordivahendist mahalaaditud kaup antakse ostja käsutusse nimetatud sihtkohas või selles kohas kokkulepitud punktis, kui sellises punktis kokku lepitakse. Müüja vastutab kõigi riskide eest, mis kaasnevad kauba toomise ja mahalaadimisega nimetatud sihtkohta. Selle Incotermsi reegli kohaselt on kohaletoimetamine ja sihtkohta jõudmine sama. DPU on ainus Incotermsi reegel, mis nõuab müüjalt kauba sihtkohas mahalaadimist. Seega peaks müüja tagama, et ta saab nimetatud kohas mahalaadimise organiseerida. Kui pooled kavatsevad müüjale mitte kanda jätta mahalaadimise riski ja kulusid, tuleks vältida DPU reeglit ja selle asemel tuleks kasutada DAP-i.

DDP – tarnitud, toll tasutud

Tarnitud, toll tasutud (DDP) tähendab, et müüja tarnib kauba ostjale, kui kaup on ostja käsutusse antud, sellele on impordi tollivormistus tehtud saabuvale transpordivahendile, kaubad on mahalaadimiseks valmis, nimetatud sihtkohta või selles kohas kokkulepitud punkti, kui sellises punktis kokku lepitakse. Müüja vastutab kõigi riskide eest, mis kaasnevad kauba viimisega nimetatud sihtkohta või selles kohas kokkulepitud kohta. Selle Incotermsi reegli kohaselt on kohaletoimetamine ja sihtkohta jõudmine sama.

2020. aasta eeskirjad mere- ja siseveetranspordile


FAS – franko laeva kõrval

FRANKO LAEVA KÕRVAL (FAS) tähendab, et müüja annab kauba üle, kui kaup on asetatud ostja määratud laeva kõrvale (nt kaile või praamile) kindlaks määratud saadetise sadamas või kui müüja hangib juba tarnitud kauba. Vastutus kaupade kadumise või kahjustumise eest antakse üle, kui kaup on laeva kõrval, ja sellest hetkest peale kannab ostja kõik kulud.

FOB – franko laeva pardal

FRANKO LAEVA PARDAL (FOB) tähendab, et müüja annab kauba üle ostja määratud laeva pardal, määratud saadetise sadamas või hangib juba tarnitud kauba. Vastutus kaupade kadumise või kahjustumise eest antakse üle, kui kaup on laeva pardal, ja sellest hetkest peale kannab ostja kõik kulud.

CFR - hind ja prahiraha

HIND JA PRAHIRAHA (CFR) tähendab, et müüja annab kauba üle laeva pardal või hangib juba kohaletoimetatud kauba. Kauba kaotsimineku või kahjustumise oht läheb üle, kui kaup on laeva pardal, nii et müüja on võtnud endale kohustuse toimetada kaup kohale, olenemata sellest, kas kaup jõuab tegelikult sihtkohta heas seisukorras, kindlaksmääratud koguses või üldse mitte. CFR-i puhul ei ole müüjal ostja ees kindlustuskaitse ostmise kohustust: seetõttu on ostjal soovitatav osta endale kindlustus.

CIF – hind, kindlustus ja prahiraha

HIND, KINDLUSTUS JA PRAHIRAHA (CIF) tähendab, et müüja annab kauba üle laeva pardal või hangib juba kohaletoimetatud kauba. Kauba kaotsimineku või kahjustumise oht kandub üle siis, kui kaup on laeva pardal, nii et müüja on täitnud oma kohustuse kauba kättetoimetamiseks olenemata sellest, kas kaup saabub sihtkohta tervena või mitte. märgitud koguses või kas üldse.

Laadige alla eeskirjade brošüürid


ICC koolitus


Lugege rohkem Incoterms®-i kohta ametlikult Rahvusvahelise kaubanduskoja (ICC) veebilehelt, kust saate endale tellida ka väljaande „Incoterms® 2020“.

Registreeri Incoterms® 2020 veebikoolitusele icc.academy lehel.

Teile võib huvi pakkuda ka järgmine